tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Tập hợp số hữu tỉ có ký hiệu là

*

*

Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q.

Tập hợp các số thoải mái và tự nhiên kí hiệu là N.

Tập hợp số tự nhiên khác 0 kí hiệu là N*.

Đáp án đề nghị chọn là: C


*

Điền các kí hiệu ( thuộc,không thuộc,tập hợp con ) yêu thích hợp

a) √25 .... N c) Q .... R

b) 0 .... I d) 0 .... R

e) 1 34 .... Z g) 0,13 .... I

2. Vào các xác minh sau,khẳng định làm sao đúng,,khẳng định nào không đúng ?

a) Tập hợp những sô hữu tỉ gồm những số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm

b) Q ⊂ I ; b) I ⊂ R ; c) Q ∩ I= ( 0) ; e) Q ∪ I = ∅

3. Tính độ dài các cạch của một tam giác,biết chu vi tam giác là 24 cm và những cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 3;4;5

giups bản thân với


tập vừa lòng Q những số hữu tỉ 

số (dfrac-255)

a,là số tự nhiên và thoải mái (∈ N) 

b,là số nguyên (∈ Z) 

c, là số hữu tỉ (∈ Q) 

chọn tất cả đáp án đúng 

 


Trong các câu sau câu nào đúng câu làm sao sai”

a. Số hữu tỉ âm nhỏ dại hơn số hữu tỉ dương

b. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số từ bỏ nhiên

c. Số 0 là số hữu tỉ dương

d. Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm

e. Tập phù hợp Q gồm những số hữu tỉ dương và những số hữu tỉ âm


 Trong các câu sau câu làm sao đúng câu nào sai”

a. Số hữu tỉ âm nhỏ dại hơn số hữu tỉ dương

b. Số hữu tỉ âm bé dại hơn số từ nhiên

c. Số 0 là số hữu tỉ dương

d. Số nguyên âm không hẳn là số hữu tỉ âm

e. Tập vừa lòng Q gồm những số hữu tỉ hữi tỉ dương và các sô hữu tỉ âm


Số hữu tỉ nào ko là số hữu tỉ âm với cũng không là số hữu tỉ dương?

Giá trị tuyệt vời của một số hữu tỉ x được khẳng định như núm nào?Định nghĩa lũy thừa với số mũ thoải mái và tự nhiên của một số hữu tỉ. Viết công thức.Nêu công thứcNhân nhì lũy thừa thuộc cơ số.Chia hai lũy thừa thuộc cơ số khác 0.Lũy vượt của một lũy thừa.Lũy vượt của một tích.Lũy thừa của một thương.Thế nào là tỉ số của nhì số hữu tỉ? đến ví dụ.Tỉ lệ thức là gì? tuyên bố hai tính chất của tỉ trọng thức. Nêu tính chất của hàng tỉ số bằng nhau.Thế như thế nào là số vô tỉ? cho ví dụ. Kí hiệu tập hợp những số vô tỉ.Thế nào là số thực? mang lại ví dụ. Kí hiệu tập hợp các số thực.Định nghĩa căn bậc hai của một số trong những không âm. Tính √9; √0;√(-3)2


Xem thêm: Tổng Hợp Truyện Đam Mỹ Cao H, Song Tính, Thô Tục /Songtính Cả Nhà Yêu Vào Đọc

Chọn câu trả lời đúng và phân tích và lý giải các phương pháp sai: a)Số 0 phần -10 là số hữu tỉ âm b)Tập hợp những phân số bằng phân số -12 phần 25 là -12 nhân k phần 25 nhân k c) nếu như a,b cùng nhỏ tuổi hơn 0 thì phân số a phần b