Sử dụng tư tưởng trục đối xứng của một hình: Hình (left( H ight)) gồm trục đối xứng là con đường thẳng (d) nếu đem đối xứng (left( H ight)) qua (d) ta vẫn được hình (left( H ight)).

Bạn đang xem: Tam giác cân có mấy trục đối xứng


*
*
*
*
*
*
*
*

Ảnh $A"$ của $Aleft( 4; - 3 ight)$ qua phép đối xứng trục $d$ cùng với (d:2x; - y = 0)có tọa độ là:


Trong khía cạnh phẳng $Oxy$ cho tam giác $ABC$ cùng với $Aleft( 1;3 ight),Bleft( 2; - 4 ight),Cleft( 3; - 2 ight)$ cùng điểm $G$ và trung tâm tam giác $ABC$. Ảnh $G"$ của $G$ qua phép đối xứng trục $Ox$ có tọa độ là


Trong khía cạnh phẳng tọa độ (Oxy) đến đường tròn (left( C ight):left( x - 1 ight)^2 + left( y + 2 ight)^2 = 4). Phép đối xứng trục (Ox) đổi mới đường tròn (left( C ight)) thành con đường tròn (left( C" ight)) gồm phương trình là:


Số tuyên bố đúng trong các phát biểu sau:

(1) Phép tịnh tiến cùng phép đối xứng trục đều biến đường trực tiếp thành con đường thẳng tuy vậy song, biến hóa đoạn trực tiếp thành đoạn thẳng bởi nó, trở nên tam giác thành tam giác bởi nó, biến đương tròn thành đường tròn bao gồm cùng bán kính.

(2)Tứ giác $ABCD$ là hình thang cân đáy (AD//BC). Hotline $M,N$ theo thứ tự là trung điểm của hai kề bên $AB$ và $CD$. Lúc đó, đường thẳng $MN$ là trục đối xứng của $ABCD$.

(3) mang lại đường thẳng $d$ có phương trình (y = - x). Ảnh của đường tròn (left( C ight):,,left( x - 5 ight)^2 + left( y - 3 ight)^2 = 7) qua phép đối xứng trục $d$ là (left( C" ight):,,left( x - 5 ight)^2 + left( y + 3 ight)^2 = 7)

(4) Ảnh của con đường phân giác ứng cùng với góc phần tư thứ $(I)$qua phép đối xứng trục $Oy$ là mặt đường thẳng $d$ bao gồm phương trình (y = - x)


Trong khía cạnh phẳng $Oxy$ đến parabol (left( phường ight):y=4x^2 - 7x + 3). Phép đối xứng trục $Oy$ biến hóa $left( p. ight)$ thành $left( P" ight)$ gồm phương trình


Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$ cho đường tròn (left( C" ight):x^2 + y^2 - 10x - 2y + 23 = 0) và mặt đường thẳng $d:x-y + 2 = 0$, phương trình mặt đường tròn $left( C" ight)$ là hình ảnh của mặt đường tròn $left( C ight)$ qua phép đối xứng trục $d$ là


Trong khía cạnh phẳng $Oxy$, cho hai tuyến phố tròn (left( C ight):,,left( x - 1 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 4) cùng (left( C" ight):,,left( x - 3 ight)^2 + y^2 = 4). Viết phương trình trục đối xứng của (left( C ight)) với (left( C" ight))


Khẳng định nào tiếp sau đây sai?


Trong phương diện phẳng tọa độ (Oxy) mang đến đường trực tiếp (d:x + y - 2 = 0.) Ảnh của đường thẳng (d) qua phép đối xứng trục (Ox) tất cả phương trình là:


Cho hàm số (left( C ight):,,y = left| x ight|). đưa sử (left( C" ight)) đối xứng cùng với (left( C ight)) qua đường thẳng (x = 1). Khi đó, hàm số có đồ thị (left( C" ight)) tất cả dạng:


Trên tia phân giác ko kể $Cx$ của góc $C$ của tam giác $ABC$ mang điểm $M$ ko trùng với $C$ . Kiếm tìm mệnh đề đúng nhất?


Với gần như tứ giác $ABCD$, kí hiệu $S$ là diện tích s của tứ giác $ABCD$. Lựa chọn mệnh đề đúng?


Cho hai tuyến phố thẳng $a$ cùng $b$ cắt nhau trên điểm $O$. đánh giá và nhận định nào sau đó là đúng?


Cho điểm (Aleft( 2;1 ight)). Search điểm $B$ trên trục hoành cùng điểm $C$ trên phố phân giác của góc phần tư thứ nhất để chu vi tam giác $ABC$ nhỏ dại nhất.

Xem thêm: Tiểu Sử Diễn Viên Lê Huỳnh Thúy Ngân Bao Nhiêu Tuổi, Tiểu Sử Diễn Viên Thúy Ngân Là Ai


Cho $x,y$ thỏa mãn nhu cầu (x - 2y + 2 = 0). Tìm giá chỉ trị bé dại nhất của biểu thức (T = sqrt left( x - 3 ight)^2 + left( y - 5 ight)^2 + sqrt left( x - 5 ight)^2 + left( y - 7 ight)^2 )


Cho nhì điểm $B$ và $C$ cố định trên mặt đường tròn $left( O;R ight)$. Điểm $A$ biến hóa trên $left( O;R ight)$. điện thoại tư vấn $H$ là trực chổ chính giữa của $Delta ABC$ với $D$ là điểm đối xứng của $H$ qua đường thẳng $BC$ . Mệnh đề như thế nào sau đó là đúng?


Đường trực tiếp đối xứng với mặt đường thẳng (d:left{ eginarraylx = 1 + 2t\y = - 2 + tendarray ight.) qua con đường thẳng (Delta :2 mx + y + 6 = 0) bao gồm phương trình là


Cho mặt đường tròn (left( O;R ight)) đường kính (AB). Điểm (M) nằm trong (AB). Qua (AB) kẻ dây (CD) tạo nên với (AB) một góc (45^0). Gọi (D") là điểm đối xứng của (D) qua (AB). Tính (MC^2 + MD"^2) theo (R)? 


Xem những chữ mẫu in hoa A, B, C, D, X, Y như những hình. Xác định nào dưới đây đúng?


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.