Đường tròn xúc tiếp với một cạnh của tam giác và tiếp xúc cùng với phần kéo dài của nhị cạnh còn lại gọi là đường tròn bàng tiếp tam giác. Vai trung phong đường tròn bàng tiếp tam giác là giao của một đường phân giác góc trong và hai đường phân giác góc xung quanh của tam giác


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho nửa con đường tròn tâm $O$, 2 lần bán kính $AB$. Vẽ những tiếp tuyến $Ax,By$ với nữa con đường tròn cùng phía so với $AB$. Trường đoản cú điểm $M$ bên trên nửa con đường tròn ($M$ khác $A,B$ ) vẽ tiếp con đường với nửa đường tròn, giảm $Ax$ và $By$ thứu tự tại $C$ cùng $D$ .

Bạn đang xem: Tâm đường tròn bàng tiếp


Hai tiếp con đường tại $A$ với $B$ của đường tròn $(O)$ giảm nhau trên $I$ . Đường trực tiếp qua $I$ với vuông góc cùng với $IA$ giảm $OB$ trên $K$. Chọn xác minh đúng.


Cho đường tròn $(O).$ xuất phát điểm từ 1 điểm $M$ ở xung quanh $(O)$, vẽ hai tiếp con đường $MA$ và $MB$ làm sao để cho góc $AMB$ bằng $120^0$. Biết chu vi tam giác $MAB$ là $6left( 3 + 2sqrt 3 ight)cm$, tính độ nhiều năm dây $AB.$


Cho tam giác $ABC$ cân nặng tại $A$, $I$ là tâm đường tròn nội tiếp, $K$ là vai trung phong đường tròn bàng tiếp trong góc $A.$ hotline $O$ là trung điểm của $IK.$


Cho tam giác $ABC$ cân nặng tại $A$ nội tiếp con đường tròn $left( O ight)$. Hotline $D$ là trung điểm cạnh $AC$, tiếp con đường của đường tròn $left( O ight)$ tại $A$ giảm tia $BD$ trên $E$.


Cho hai đường tròn $left( O ight);left( O" ight)$ giảm nhau trên $A,B$, trong số ấy $O" in left( O ight)$. Kẻ đường kính $O"OC$ của mặt đường tròn $left( O ight)$. Chọn xác định sai?


Cho mặt đường tròn (left( O;R ight)). Từ 1 điểm M nằm ở ngoài đường tròn kẻ những tiếp đường ME, MF mang đến đường tròn (với E, F là những tiếp điểm). Đoạn OM cắt đường tròn (left( O;R ight)) trên I. Kẻ 2 lần bán kính ED của (left( O;R ight)). Hạ FK vuông góc cùng với ED. Gọi phường là giao điểm của MD với FK.


Cho con đường tròn (left( O;R ight)) với điểm A nằm ngoài (left( O ight)). Trường đoản cú A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC cùng với (left( O ight)) (B, C là các tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA cùng BC. đem D đối xứng với B qua O. điện thoại tư vấn E là giao điểm của đoạn thẳng AD cùng với (left( O ight)) (E không trùng với D).

Xem thêm: Dấu Hiệu Nhận Biết Thì Hiện Tại Tiếp Diễn, Thì Hiện Tại Tiếp Diễn


Hai tiếp con đường tại nhị điểm (B,C) của một mặt đường tròn (left( O ight)) giảm nhau trên (A) tạo nên thành (widehat BAC = 50^0). Số đo của góc (widehat BOC) chắn cung nhỏ tuổi (BC) bằng 


Cho hai tuyến phố tròn (left( O ight)) và (left( O" ight)) tiếp xúc ngoài tại (A). Kẻ tiếp tuyến chung không tính (BC,B in left( O ight)) và (C in (O")). Tiếp tuyến phổ biến trong trên (A) cắt tiếp tuyến chung bên cạnh (BC) trên (I). Tính độ dài (BC) biết (OA = 9cm,O"A = 4cm).


Cho hình vẽ, MA với MB là nhị tiếp đường của con đường tròn (left( O,3cm ight)), (MA = 4cm). Độ dài đoạn trực tiếp AB là: