tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tại hiệu điện ráng 220V hiệu suất của một trơn đèn bằng 100W. Lúc hiệu điện rứa của mạch giảm đi còn 110V, lúc đó hiệu suất của đèn điện bằng

A.

Bạn đang xem: Tại hiệu điện thế 220v

20W

B.25W

C.30W

D.50W


*

Một láng đèn tất cả ghi số 220V – 100W thì mong đèn sáng bình thường thì hiệu điện cụ 2 đầu đèn điện và năng suất tiêu thụ lúc ấy là :

A. 220V – 100W B. 220V – 50W C. 110V – 100W D. 110V – 50W


*

()Để đèn sáng bình thường mắc một hđt băng hđt định mức của đèn(Rightarrow U=U_đ=220V)

Để đèn sáng sủa bình thường:

(Rightarrow I_m=I_Đ=dfracP_ĐU_Đ=dfrac100220=dfrac511A)

Công suất tiêu thụ đoạn mạch là:

 (P=U_mcdot I_m=220cdotdfrac511=100W)

Chọn A


Một trơn đèn bao gồm hiệu điện ráng định mức là 220V và công suất định mức là 40W. Khi mắc bóng đèn này vào mạng điện có hiệu điện ráng 110V thì năng suất của đèn điện sẽ bởi a) 10W b) 20W c) 40W d) 5W


(R=dfracU_đm^2P_đm=dfrac220^240=1210left(Omega ight))

(P=dfracU^2R=dfrac110^21210=10left(W ight))

Chọn A


Trên hai bóng đèn gồm ghi (110V-25W) và (110V-100W)

a/ Tính điện trở từng bóng đèn.

b/ Tính cường độ dòng điện qua từng đèn lúc mắc tuy nhiên song hai đèn điện vào mạng điện có hiệu điện thay 110V.

Xem thêm: Phân Tích Khúc Hát Ru Những Em Bé Lớn Trên Lưng Mẹ " Của Nguyễn Khoa Điềm

c/ Tính công suất tiêu thụ của tất cả đoạn mạch?

d/ Tính chi phí điện áp dụng hai bóng trên trong thời hạn 2(h), biết 1(KWh)=1600 đồng?


Điện trở của đèn 1: (P_1=dfracU_1^2R_1Rightarrow R_1=dfracU_1^2P_1=dfrac110^225=484left(Omega ight))

Điện trở của đèn 2: (P_2=dfracU_2^2R_2Rightarrow R_2=dfracU_2^2P_2=dfrac110^2100=121left(Omega ight))

Do mắc tuy nhiên song nên (U=U_1=U_2=110V)

(left{eginmatrixI_1=dfracU_1R_1=dfrac110484=dfrac522left(A ight)\I_2=dfracU_2R_2=dfrac110121=dfrac1011left(A ight)endmatrix ight.)

Do mắc tuy nhiên song nên (I_m=I_1+I_2=dfrac522+dfrac1011=dfrac2522left(A ight))

Công suất của tất cả đoạn mạch: (P_m=U_m.I_m=dfrac2522.110=125left(W ight))

Điện năng mạch tiêu hao trong 2h:

(A=A_1+A_2=P_1.t+P_2.t=2.60.60left(25+100 ight)=900000left(J ight)=0,25left(kWh ight))

Tiền điện buộc phải trả: (0,25.1600=400left(đ ight))


Đúng 2
bình luận (0)

a) R1= 1102 : 25 = 484(Ω) R2= 1102 : 100=121(Ω)


Đúng 0

bình luận (0)

Trên trơn đèn bao gồm ghi 220v 100wa, Tính cường độ dòng điện cùng điện trở của đèn những lúc sáng bình thườngb, Mắc bóng đèn này vào hiệu điện núm 110v thì ánh sáng của đèn như thế nào? Tính công suất tiêu thụ của đèn thời gian đóc, Đèn sáng binh thường, tính chi phí điện đề nghị trả trong 30 ngày biết trung bình hàng ngày đèn hoạt đông 3 giờ và 1 kwh= 2000đ


Lớp 9 trang bị lý
2
0
Gửi hủy

a. (left{eginmatrixI=P:U=100:220=dfrac511A\R=U:I=220:dfrac511=484Omegaendmatrix ight.)

b. (U_den>URightarrow) đèn sáng yếu

 (P"=U"I=110cdotdfrac511=50)W

c. (A=Pt=100cdot3cdot30=9000)Wh = 9kWh

(Rightarrow T=Acdot2000=9cdot2000=18000left(dong ight))


Đúng 3

bình luận (0)

(P=U.IRightarrow I=dfracPU=dfrac100220=dfrac511left(A ight))

(P=dfracU^2RRightarrow R=dfracU^2P=dfrac220^2100=484left(Omega ight))

Mắc vào hiệu điện cố gắng 100V thì đèn vẫn sáng yếu ớt hơn

(P=dfracU^2R=dfrac110^2484=25left(W ight))

(A=P.t=100.30.3.60.60=32400000left(J ight)=9left(kWh ight))

Tiền điện phải trả: (2000 imes9=18000left(đ ight))


Đúng 3
phản hồi (0)

Hai đèn điện có hiệu suất định nút là phường 1 = 25 W , p 2 = 100 W phần đa làm việc thông thường ở hiệu điện cố 110V. Khi mắc thông liền hai đèn này vào hiệu điện chũm 220V thì

A. đèn 1 sáng yếu, đèn 2 quá sáng dễ dàng cháy

B. đèn 2 sáng yếu, đèn 1 quá sáng dễ cháy

C. cả nhì đèn sáng yếu

D. cả nhì đèn sáng bình thường


Lớp 11 trang bị lý
1
0
Gửi bỏ

Chọn đáp án B.

Nếu tiếp liền vào hiệu điện thế

*

*
nó lớn hơn dòng định nấc của bóng đầu tiên và nhỏ tuổi hơn của bóng thứ 2 nên đèn 2 sáng yếu, đèn 1 quá sáng đề xuất dễ cháy


Đúng 0

phản hồi (0)

Hai bóng đèn có công suất định nút là p. 1 = 25 W , p. 2 = 100 W hầu hết làm việc thông thường ở hiệu điện cầm 110V. Lúc mắc tiếp nối hai đèn này vào hiệu điện cầm 220V thì:

A. Đèn 1 sáng yếu, đèn 2 thừa sáng dễ dàng cháy

B. Đèn 2 sáng sủa yếu, đèn 1 quá sáng dễ cháy

C. Cả nhì đèn sáng sủa yếu

D. Cả hai đèn sáng sủa bình thường


Lớp 11 thứ lý
1
0
Gửi diệt

Đáp án đề nghị chọn là: B

*

*


Đúng 0

phản hồi (0)

a) Cường độ mẫu diện qua đèn điện nào béo hơn?


Lớp 11 trang bị lý
1
1
Gửi diệt
Đúng 0

bình luận (0)

Trên đèn điện Đ1 gồm ghi 220V-100W, Trên đèn điện Đ2 gồm ghi 220V-50W. Lúc mắc song song nhị đèn vào hiệu điện nuốm 200V thì hiệu suất tiêu thụ của mạch là bao nhiêu?a, 27,5Wb, 124Wc, 150Wd,75W


Lớp 9 vật dụng lý bài bác 16. Định khí cụ Jun - Len-xơ
1
0
gởi Hủy

(left<eginmatrixI1=P1:U1=100:220=dfrac511A\I2=P2:U2=50:220=dfrac522Aendmatrix ight.)

(Rightarrow P=UI=Uleft(I1+I2 ight)=220left(dfrac511+dfrac522 ight)=150)W

Chọn C


Đúng 4

phản hồi (0)

Trên một đèn điện dây tóc gồm ghi 220V – 100W. Mắc nối liền hai bóng đèn cùng các loại trên trên đây vào hiệu điện nuốm 220V. Tính công suất của đoạn mạch tiếp nối này cùng tính năng suất của mỗi bóng đèn khi đó


Lớp 9 đồ gia dụng lý
1
0
Gửi diệt

Điện trở của đèn 1 cùng đèn 2 cùng nhiều loại là:

*

Điện trở tương tự của 2 đèn lúc ghép nối tiếp là:

R 12 = R 1 + R 2 = 484 + 484 = 968Ω

Công suất của đoạn mạch thông liền là:

*

Do nhì đèn như thể nhau mắc nối tiếp nên hiệu suất của mỗi đèn điện là:

phường 1 = phường 2 = phường m / 2 = 50/2 = 25 W


Đúng 0

bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
trabzondanbak.com