Biết con đường thẳng

*
cắt đồ gia dụng thị hàm số
*
tại hai điểm khác nhau A, B tất cả hoành độ lần lượt là
*
. Hãy tính tổng
*
.

Bạn đang xem: Sự tương giao của đồ thị hàm số lớp 12

A. 2.

B. 1.

C. 5.

D. 3.

Lời giải:

Phương trình hoành độ giao điểm

*

*

Hoành độ giao điểm A, B của 2 đồ thị là nghiệm của phương trình (1) đề nghị theo định lí Viet có

*
.

Chọn C.

Ví dụ 1.2 (THPT thường Tín – tp. Hà nội 2017)

Gọi M, N là giao điểm của mặt đường thẳng

*
và đường cong
*
. Khi ấy hoành độ trung điểm I của đoạn trực tiếp MN bằng

A.

*
.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Lời giải:

Phương trình hoành độ giao điểm

*

Khi kia hoành độ trung điểm I của đoạn MN là

*
.

Chọn B.

Ví dụ 1.3:Tọa độ giao điểm của hai trang bị thị hàm số

*
và mặt đường thẳng
*

A.

*
.

B.

*
.

C.

*
.

D.

*
.

Lời giải:

Phương trình hoành độ giao điểm

*

*
là giao điểm của hai vật thị.

Chọn A.

Ví dụ 1.4 (THPT chăm Phan Bội Châu – tỉnh nghệ an 2017 Lần 3)

Tìm tập hợp tất cả các quý giá của tham số m làm sao để cho đường thẳng

*
cắt đồ dùng thị của hàm số
*
tại hai điểm phân biệt.

A.

*
cup ext !!.

B.

*
.

C.

*
.

D.

*
.

Lời giải:

Phương trình hoành độ giao điểm

*

Yêu cầu bài toán⇔Phương trình (1) tất cả hai nghiệm sáng tỏ khác

*

*
0\m(-1)^2+m(-1)+4 e 0endarray ight.Leftrightarrow left{ eginarraylmin (-infty ;0)cup (16;+infty )\4 e 0endarray ight.Leftrightarrow min (-infty ;0)cup (16;+infty )" />

Chọn B.

Ví dụ 1.5:Tất cả những giá trị của m để mặt đường thẳng

*
cắt trang bị thị hàm số
*
tại nhì điểm phân biệt
*
sao cho
*

A.

*
.

B.

*
.

C.

*
.

D.

*
.

Lời giải:

Phương trình hoành độ giao điểm:

*

Hai vật dụng thị hàm số cắt nhau trên 2 điểm phân biệt⇔Phương trình (1) bao gồm hai nghiệm rành mạch khác

*
là 2 giao điểm, với
*
là nghiệm của phương trình (1). Lúc ấy theo định lí Viet có
*

Theo giả thiết

*

*

*
(thỏa mãn đk (*)).

Chọn A.

Ví dụ 1.6 (THPT siêng Thái Nguyên 2017 Lần 2)

Tìm m để đường thẳng

*
cắt thứ thị hàm số
*
tại nhị điểm phân biệt
*
sao mang đến AB ngắn nhất.

A.

*
.

B.

*
.

C.

*
.

D.

*
.

Lời giải:

Phương trình hoành độ giao điểm:

*

Ta có

*
0,,,forall min mathbbR\2.0^2-(2m-1).0-1 e 0,forall mendarray ight." />

Do đó con đường thẳng d luôn cắt thiết bị thị (C) trên 2 điểm phân biệt.

Gọi hai giao điểm là

*
.

Khi kia theo định lí Viet có

*

Ta có

*

Do đó

*
khi
*
.

Chọn A.

Ví dụ 1.7 (THPT Anh tô 2 – tỉnh nghệ an 2017 Lần 3)

Cho hàm số

*
. Tìm tất cả các giá trị của m nhằm d đi qua
*
có hệ số góc m giảm (C) trên 2 điểm ở trong 2 nhánh của đồ vật thị.

A.

*
.

B.

*
0" />.

C.

*
và có hệ số góc m là
*
.

Phương trình hoành độ giao điểm:

*

Đường thẳng d cắt (C) tại nhị điểm thuộc nhì nhánh của trang bị thị khi còn chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt

*
thỏa mãn
*
0\m.g(2)0\-5m0" />

Vậy lựa chọn B.

Ví dụ 1.8:Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đường thẳng

*
cắt vật dụng thị hàm số
*
tạo hai điểm phân biệt
*
sao cho
*
với I là trung khu đối xứng của (C).

A.

*
.

B.

*
.

C.

*
.

D.

*
.

Lời giải:

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là

*
và gồm tiệm cận ngang là
*
.

Do đó trọng tâm đối xứng của đồ dùng thị là

*
.

Ta có

*

Phương trình hoành độ giao điểm

*

Giả sử

*
là nhị giao điểm.

Theo định lí Viet có

*

Ta có

*

Diện tích tam giác IMN là:

*

*
=64Leftrightarrow left< eginarrayl(m-1)^2=4\(m-1)^2=-16endarray ight.Leftrightarrow left< eginarraylm=3\m=-1endarray ight." />

Chọn A.

Dạng 2: Tương giao giữa đồ vật thị của hàm bậc ba

*
và mặt đường thẳng
*

Ví dụ 2.1:Số giao điểm của đường cong

*
và con đường thẳng
*
bằng

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 0.

Lời giải:

Xét phương trình hoành độ giao điểm:

*
.

Vậy con đường cong và đường đường thẳng có 1 giao điểm.

Chọn A.

Ví dụ 2.2 (Đề minh họa lần 1)

Biết rằng đường thẳng

*
cắt đồ dùng thị hàm số
*
tại điểm duy nhất, kí hiệu
*
là tọa độ của điểm đó. Tìm
*
.

A.

*
.

B.

*
.

C.

*
.

D.

*
.

Lời giải:

Xét phương trình hoành độ giao điểm:

*

*
là giao điểm của hai vật thị
*
.

Chọn lời giải C.

Ví dụ 2.3:Tìm toàn bộ các quý giá của tham số m để đường thẳng

*
cắt đồ dùng thị hàm số
*
tại tía điểm phân biệt.

A.

*
-3" />.

B.

*

Để mặt đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại 3 điểm phân biệt⇔Phương trình

*
có 2 nghiệm rõ ràng khác 0
*
0Leftrightarrow m>-3" />
.Chọn A.

Ví dụ 2.4:Cho hàm số

*
. Tất cả các quý giá của m chứa đồ thị hàm số giảm trục hoành trên 3 điểm phân biệt gồm hoành độ âm là

A.

*
.

B.

*
.

C.

*
.

D.

*
.

Lời giải:

Phương trình hoành độ giao điểm:

*
!! ext =0\Leftrightarrow left< eginarraylx=-1\x^2-(m+4)x+3(m+1)=0,,,,,,,,(1)endarray ight.endarray" />

Yêu ước bài

*
có 2 nghiệm âm phân minh khác
*

*
0\-fracba=m+40\(-1)^2-(m+4)(-1)+3(m+1) e 0endarray ight.Leftrightarrow left{ eginarraylm e 2\m-1\m e -2endarray ight.Leftrightarrow min varnothing " />.

Chọn lời giải A.

Ví dụ 2.5:Cho hàm số

*
có vật dụng thị
*
và con đường thẳng d qua
*
và có thông số góc m. Tìm tất cả các cực hiếm của m để mặt đường thẳng d cắt
*
tại 3 điểm phân biệt bao gồm hoành độ
*
thỏa mãn
*
.

A.

*
.

B.

*
.

C.

*
và có thông số góc m là
*

Phương trình hoành độ giao điểm:

*

*

Hai thứ thị cắt nhau trên 3 điểm phân biệt

*
có 2 nghiệm sáng tỏ khác 1.

*
0\1-2-2-m e 0endarray ight.Leftrightarrow left{ eginarrayl3+m>0\-3-m e 0endarray ight.Leftrightarrow m>-3" />

Gọi

*
là 3 nghiệm của phương trình (1).

Theo định lí Viet ta có

*

Ta có

*

Vậy

*
.Chọn A.

Xem thêm: Kế Hoạch Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe Bệnh Sốt Xuất Huyết, (Ppt) Bai Tap Lkh Sot Xuat Huyet

Ví dụ 2.6 (Sở GD Bắc Giang 2017 Lần 2)

Cho hàm số

*
và mặt đường thẳng
*
. Tìm những giá trị thực của m để mặt đường thẳng d giảm đồ thị hàm số tại cha điểm phân biệt
*
sao cho
*
*
với O là cội tọa độ.