Contents

2. Những loại câu đk trong tiếng Anh3. If nâng cao4. Một số trong những biến thể của câu điều kiệnLoại 1Loại 2Loại 3

Câu điều kiện trong giờ Anh (mệnh đề If nhiều loại 1, các loại 2 và loại 3) là câu nói bàn luận về các trường hợp giả định và hiệu quả của chúng. Cùng khám phá công thức, cấu trúc, bài tập áp dụng câu điều kiện phổ biến.

Bạn đang xem: Sử dụng mệnh đề if

1. Định nghĩa câu điều kiện 3. If cải thiện 5. Bài tập thực hành về câu điều kiện 2. Các loại câu điều kiện trong giờ đồng hồ Anh 4. Một số trong những biến thể của câu đk 6. Summary

1. Định nghĩa câu điều kiện

Câu điều kiện dùng làm nêu lên một giả thiết về một sự việc, mà vấn đề đó chỉ rất có thể xảy ra khi đk được nói đến xảy ra. Câu đk gồm tất cả hai phần (hai mệnh đề):

Mệnh đề nêu lên điều kiện (còn điện thoại tư vấn là mệnh đề IF) là mệnh đề phụ giỏi mệnh đề điều kiện Mệnh đề nêu lên hiệu quả là mệnh đề chính.

Ví dụ: If it rains – I will stay at home. (Nếu trời mưa, tôi đang ở nhà)

(Mệnh đề điều kiện – mệnh đề chính)

Hai mệnh đề trong câu điều kiện có thể đổi chổ cho nhau được: giả dụ mệnh đề chính đứng trước thì giữa hai mệnh đề không cần dấu phẩy, trái lại thì phải tất cả dấu phẩy sinh hoạt giữa. Ví dụ: You will pass the exam if you work hard. (Bạn sẽ vượt qua kỳ thi nếu khách hàng học tập chuyên chỉ.) => If you work hard, you will pass the exam. (Nếu bàn sinh hoạt tập chăm chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi.)

*

Làm rứa nào để sử dụng câun điều kiện trong giờ Anh một cách chính xác nhất?

2. Các loại câu điều kiện trong giờ đồng hồ Anh

Type

If Clause

Main Clause

Usage

0

If + Present simple

Present simple

Sự thật hiển nhiên

1

If + Present simple (Present continuous, Present perfect)

Future simple

Có thật ở hiện tại tại

2

If + Past simple (Past continuous)

Would/Could/Should (not) + V (inf)

Không tất cả thật ở hiện nay tại

3

If + Past perfect (Past perfect continuous) Would/Could/Should (not) + Have + V3/ed không tồn tại thật trong quá khứ

Hỗn hợp

(1) If + Past perfect

(2) If + Simple past (Past continuous)

(1) Would/Could/Should (not) _ V (inf)

(2) Would/Could/Should (not) + Have + V3/ed

Một sự việc xảy ra trong thừa khứ mà lại hậu quả còn kéo dãn dài đến hiện nay tại

Một thực chất hoặc một chứng trạng vốn tất cả ở hiện tại tại gây nên hậu quả trong quá khứ

(1) Câu đk loại 1

Khái niệm về câu đk loại 1

Câu điều kiện loại I còn gọi là câu điều kiện có thực ở hiện tại tại. Điều kiện rất có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc – cách làm câu đk loại 1

If + Present simple, Future simple

Nói bí quyết khác, ngơi nghỉ câu đk loại 1, mệnh đề IF cần sử dụng thì lúc này đơn, mệnh đề thiết yếu dùng thì tương lai đơn.

Trong câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF cùng mệnh đề chính hoàn toàn có thể đứng trước giỏi sau đầy đủ được.

Ex:

If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn cửa của tôi, nhỏ chó của tớ sẽ cắn anh đó.) If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng và nóng tốt, tôi sẽ đi câu cá.)

Cách sử dụng câu đk loại 1:

Câu điều kiện loại 1 còn rất có thể được gọi là câu điều kiện hiện tại có thể có thật. Ta áp dụng câu đk loại 1 để đặt ra một điều kiện rất có thể thực hiện nay được trong lúc này và nêu kết quả hoàn toàn có thể xảy ra.

(2) Câu đk loại 2

Khái niệm về câu đk loại 2:

Câu đk loại II còn gọi là câu điều kiện không tồn tại thực ở hiện nay tại. Điều kiện ko thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, điều kiện chỉ là 1 trong những giả thiết, một ước ý muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.

Cấu trúc câu điều kiện loại 2

If + Past simple, Would/Could/Should (not) + V (inf)

Trong câu đk loại 2, hễ từ của mệnh đề đk chia sinh sống bang thái phương pháp (past subjunctive), động từ của mệnh đề chính chia ngơi nghỉ thì đk hiện trên (simple conditional).

Chú ý: Bàng thái cách (Past subjunctive) là hiệ tượng chia đụng từ tương đồng như thì vượt khư đơn, riêng cồn từ “to be” thì sử dụng “were” cho tất cả các ngôi.

Ex:

If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là 1 trong những con chim, tôi sẽ rất hạnh phúc.) (Thực tế tôi cần yếu là chim được) If I had a million USD, I would buy that car. (Nếu tôi bao gồm một triệu đô la, tôi sẽ thiết lập chiếc xe cộ đó.) (Ở thời điểm hiện tại tôi không có số chi phí đó)

(3) Câu điều kiện loại 3

Khái niệm về câu đk loại 3:

Câu điều kiện loại III là câu điều kiện không có thực trong thừa khứ. Điều kiện không thể xảy ra trong vượt khứ, chỉ mang tính chất ước muốn trong quá khứ, một đưa thiết trái ngược với thực trạng ở vượt khứ.

Cấu trúc câu điều kiện loại 3

If + Past perfect, Would/Could/Should (not) + have + V3/ed

Trong câu đk loại 3, đụng từ của mệnh đề đk chia sinh hoạt quá khứ phân từ, còn cồn từ của mệnh đề chính chia làm việc điều kiện hoàn thành (perfect conditional).

Ex:

If he had come khổng lồ see me yesterday, I would have taken him to lớn the movies. (Nếu hôm qua nó đến thăm tôi thì tôi đã gửi nó đi coi phim rồi.) If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. (Nếu ngày hôm qua tôi không vắng phương diện thì tôi đã chạm chán mặt anh ta rồi.)

3. If nâng cao

(1) Câu điều kiện diễn tả thói quen thuộc hoặc một thực sự hiển nhiên

Câu đk này mô tả một thói quen, một hành vi thường xuyên xảy ra nếu đk được đáp ứng, hoặc mô tả một thực sự hiễn nhiên, một kết quả tất yếu hèn xảy ra.

Cấu trúc:

If + Simple Present, Simple Present

Trong tiếng Anh có rất nhiều cách khác biệt được dùng diễn đạt điều khiếu nại trong mệnh đề chỉ đk với “If”. Bên cạnh 3 loại chủ yếu nêu trên, một vài loại sau cũng khá được sử dụng trong giao tiếp và ngôn ngữ viết:Ví dụ: If he worked harder at school, he would be a student now. (He is not a student now) If I had taken his advice, I would be rich now.

(3) Câu điều kiện ở dạng đảo

Trong giờ đồng hồ Anh câu điều kiện loại 2 cùng 3 thường được sử dụng ở dạng hòn đảo (Inversion).

Ex:

Were I the president, I would build more hospitals. (Nếu tôi là nhà tịch, tôi sẽ cho xây thêm nhiều dịch viện) Had I taken his advice, I would be rich now. (Nếu tôi nghe theo lời khuyên của anh ý ấy thì hiện giờ tôi vẫn giàu rồi)

ĐẢO NGỮ CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN

Đảo ngữ câu đk loại 1: Should + S + Vo, S + Will +Vo

If he has không tính tiền time, he’ll play tennis. => Should he have miễn phí time, he’ll play tennis

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2: Were + S + to lớn + Vo, S + Would + Vo

If I learned Russian, I would read a Russian book. => Were I lớn learn Russian, I would read a Russian book If he had trained hard, he would have won the match. => Had he trained hard, he would have won the match.

(4) Unless = trabzondanbak.com

Unless cũng thường được dùng trong câu đk – dịp đó Unless = If not. Ví dụ:

Unless we start at once, we will be late. If we don’t start at once we will be late. Unless you study hard, you won’t pass the exams. If you don’t study hard, you won’t pass the exams.

(5) Câu điều cầu WISH/IF ONLY

Cấu trúc WISH/IF ONLY ở hiện tại tại

Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + V(quá khứ)

Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + not + V(quá khứ)

Cấu trúc If only: If only + (that) + S + (not) + V(quá khứ)

Cấu trúc WISH/IF ONLY ngơi nghỉ quá khứ

Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + had + V (quá khứ phân từ)

Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + had not + V (quá khứ phân từ)

Cấu trúc If only: If only + (that) + S + had (not) + V(quá khứ phân từ)

Cấu trúc WISH/IF ONLY nghỉ ngơi tương lai

Khẳng định:S + wish(es) + (that) + S + would/could + V(nguyên thể)

Phủ định:S + wish(es) + (that) + S + would/could + not + V(nguyên thể)

Cấu trúc If only: :S + wish(es) + (that) + S + would/could + (not) + V(nguyên thể)

4. Một trong những biến thể của câu điều kiện

Loại 1

A. Biến hóa thể của các động từ trong mệnh đề chính (Main Clause)

– Đối cùng với trường đúng theo muốn nhấn mạnh vấn đề tính hoàn toàn có thể xảy ra sự việc:

If + present simple, … may/might + V-inf.

Ex. If the weather gets worse, the flight may/might be delayed.

– Đối với ngôi trường hợp biểu lộ sự đồng ý, cho phép, gợi ý:

If + present simple, … may/can + V-inf.

Ex. If it stops raining, we can go out.

– Đối cùng với câu gợi ý, khuyên răn, đề nghị hoặc yêu ước nhưng nhấn mạnh về hành động:

If + present simple, … would lượt thích to/must/have to/should… + V-inf.

Ex. If you go to lớn the library today, I would lượt thích to go with you.

If you want to thua trận weight, you should bởi some exercise.

– Đối cùng với trường vừa lòng muốn diễn đạt hậu trái tất yếu hèn của điều kiện đặt ra theo quy qui định hoặc thói quen:

If + present simple, present simple.

Ex. If you eat this poisonous fruit, you die at once.

If you boil water, it turns to lớn vapor.

– Đối với trường hợp rất có thể xảy ra trong tương lai và nhấn mạnh vấn đề trạng thái diễn ra/hoàn thành của sự việc:

If + present simple, future continuous/future perfect.

Ex. If we leave Hanoi for Hue today, we shall be staying in Hue tomorrow.

If you bởi your home work right now, you will have finished it in 2 hours’ time.

– Đối với câu nghĩa vụ (chủ ngữ ẩn sinh hoạt mệnh đề chính):

If + present simple, (do not) V-inf.

Ex. If you are hungry, go khổng lồ a restaurant.

If you feel cold, don’t open the door.

– Đối cùng với câu khuyên răn răn, vào trường hợp này sẽ không thực sự là một trong những câu đk bởi “if” có nghĩa như “as, since, because”:

If + present simple, why vày (not) + V-inf.

Ex. If you like the movie, why don’t you go khổng lồ the cinema?

B. đổi thay thể của các động từ vào mệnh đề đk (If Clause)

– Đối với trường vừa lòng đang xảy ra ngay trong hiện nay tại:

If + present continuous, simple future.

Ex. If he is working, I won’t disturb him.

If you are doing exercises, I shall wait.

If I am playing a nice game, don’t put me khổng lồ bed (tương đương simple future).

– Đối cùng với trường vừa lòng không dĩ nhiên về thời gian của đk có thiệt mà nhấn mạnh tính hoàn toàn của nó:

If + present perfect, simple future.

Ex. If you have finished your homework, I shall ask for your help.

– Đối cùng với câu nhắc nhở nhưng nhấn mạnh vấn đề về điều kiện:

If + would like to + V-inf, … will/can/must/nothing + V-inf.

Ex. If you would lượt thích to go to the library today, I can/will go with you.

– Đối với câu đề nghị, gợi ý, phân bua ý kiến mang tính lịch sự:

If + can/may/must/have to/should/be going lớn + V-inf, simple future.

Ex. If I can help you, I will.

If I may get into the room now, I shan’t feel cold.

If I must/have khổng lồ take the oral test, I shall feel afraid.

If you are going khổng lồ go to lớn University, you must study hard before an entrance examination.

If you should see her tomorrow, please tell her to lớn phone me at once. (tương đương probably).

Lưu ý: vào câu “if + subject + should + V-inf.”, should có thể được gửi lên đầu câu cụ “if”Should + V-inf., simple future.

Ex. Should you see him on the way trang chủ from work, please tell him to hotline on me

Tương từ như vậy, ta có một số trong những biến thể ít thịnh hành hơn của các động từ so với GIẢ ĐỊNH KHÔNG CÓ THỰC (unreal conditions nhiều loại II cùng III), tuỳ vào việc muốn nhấn mạnh vấn đề và tâm trạng diễn tiến hay ngừng của vấn đề trong mệnh đề điều kiện hoặc vụ việc trong mệnh đề chính.

Loại 2

A. Biến hóa thể của nhiều động từ trong mệnh đề chủ yếu (Main Clause)

– If + past simple, … would/should/could/might/had to/ought khổng lồ + be V-ing.

Ex. If we left Hanoi for Hue this morning, we would be staying in Hue tomorrow.

– If + past simple, past simple. (việc sẽ xảy ra)

Ex. If the goalkeeper didn’t catch the ball, they lost.

– If + past simple, … would be + V-ing.

Ex. If I were on holiday with him, I would/might be touring Italy now.

– If dùng như “as, since, because” hoàn toàn có thể kết phù hợp với động từ ở những thì không giống nhau trong mệnh đề chủ yếu và ko thực sự là 1 trong câu điều kiện.Ex. If you knew her troubles, why didn’t you tell me?

B. Thay đổi thể của nhiều động từ trong mệnh đề đk (If Clause)

– If + past continuous, … would/could + V-inf.

Ex. If we were studying English in London now, we could speak English much better.

– If + past perfect, … would/could + V-inf.

Ex. If you had taken my advice, you would be a millionaire now.

Loại 3

A. Trở nên thể của nhiều động từ trong mệnh đề thiết yếu (Main Clause)

– If + past perfect, … could/might + present perfect.

Ex. If we had found him earlier, we could have saved his life.

– If + past perfect, present perfect continuous.

Ex. If you had left Hanoi for Haiphong last Saturday, you would have been swimming in Doson last Sunday.

– If + past perfect, … would + V-inf.

Ex. If she had followed my advice, she would be richer now.

If you had taken the medicine yesterday, you would be better now.

B. Biến thể của cụm động từ vào mệnh đề điều kiện (If Clause)

– If + past perfect continuous, … would + present perfect.

Ex. If it hadn’t been raining the whole week, I would have finished the laundry

Các ngôi trường hợp sử dụng “wish” thì cũng tương tự, chia làm 3 loại, phương pháp dùng như chúng ta NHH đã nói trên và có 1 số thay đổi thể tương tự nhé.

Đối cùng với trường đúng theo “if” được thực hiện như một liên từ cần sử dụng để bắt đầu một mệnh đề phụ trạng ngữ chỉ điều kiện về thời gian, từ bây giờ “if = when”. Vậy “if” cùng “when” khác nhau thế nào?

– WHEN: được dùng khi mô tả một điều gì đó chắc chắn là xảy ra.

Ex. I am going to bởi some shopping today. When I go shopping, I’ll buy you some coffee.

– IF: được dùng khi mô tả một điều không chắc chắn (có thể hoặc không thể) xảy ra trong tương lai.

Ex. I may go shopping today. If I go shopping, I’ll buy you some coffee.

Lưu ý: Động từ bao gồm trong mệnh đề phụ trạng ngữ ban đầu bằng “when” hoặc “if” luôn ở thì present simple mang dù hành động sẽ xẩy ra trong tương lai.

Ex. When/If he arrives tomorrow, I’ll tell him about it.

Xem thêm: 81-83 Đường 100 Bình Thới P.14 Q.11 Tp.Hcm, Linh Kiện Máy Tính Phát Đạt

5. Bài bác tập thực hành thực tế về câu điều kiện

Thực hành nhiều dạng bài tập câu điều kiện loại 1, 2, 3 giúp cho bạn nắm vững kỹ năng và kiến thức về mệnh đề If, đạt được điểm cao trong kỳ thi.