- vào loạt bài bác grammar review này, mình sẽ cùng chúng ta ôn tập cũng giống như tổng hòa hợp lại những kỹ năng và kiến thức từ cơ phiên bản đến cải thiện của ngữ pháp giờ Anh. Ở phần trước chúng ta đã ôn tập về vẻ ngoài và công dụng của tính từ, phần tiếp theo này bọn họ tiếp tục xem xét đến thể so sánh của tính từ. Mời các bạn cùng theo dõi.

Bạn đang xem: So sánh hơn của busy


Hình thức của so sánh hơn(comparative) và đối chiếu nhất(superlative) :

1. Đối với từ bỏ chỉ có một âm tiết:So sánh rộng : + -erSo sánh nhất: + -estVí dụ:Tall, taller, tallest2. Từ có một âm tiết cấu tạo bởi: phụ âm + nguyên âm 1-1 + phụ âm:Chúng ta gấp hai phụ âm cuối rồi mới thêm er hoặc est vào cuốiVí dụ:Fat, fatter, fattestBig, bigger, biggestSad, sadder, saddest3. Từ bao gồm 2 âm tiết:Các từ bỏ tận cùng bởi: -y, -ly, -ow, -le, -er, -or, -ureSo sánh hơn: bạn có thể thêm er vào cuối từ hoặc thêm more vào vùng trước từ đóSo sánh nhất: bạn có thể thêm est vào cuối từ hoặc thêm most vào phía trước từ đóTrong trường đúng theo này cả hai bí quyết dùng trên đông đảo đúngVí dụ:Happy, happier/more happy, happiest/most happyYellow, yellower/more yellow, yeloowest/most yellowSimple, simpler/more simple, simplest/most simpleTender, tenderer/more tender, tenderest/most tenderCác bạn chú ý là ví như mình không chắc chắn rằng thì cứ more/most + adjectives mang lại nó an ninh nhé.Và một điều chú ý nữa là so với một số tính từ tận cùng bởi “-y” như: happy, pretty, busy, sunny, lucky…, bọn họ phải nắm “-y” bởi “ier” hoặc “iest” trong đối chiếu hơn hoặc đối chiếu nhất kia nha.Ví dụ:Busy, busier, busiest4. Từ bao gồm 3 hoặc nhiều hơn 3 âm tiết:Tới trên đây thì đơn giản dễ dàng rồi, đối với những từ bỏ này bạn chỉ việc thêm “more” cho so sánh hơn và “most” cho so sánh nhất vào phía đằng trước từ đó.Ví dụ:Important, more important, most importantExpensive, more expensive, most expensiveVí dụ về áp dụng các thể so sánh:a. A mèo is fast. A tiger is faster but a cheehta is the fastest.b. A oto is heavy, a truck is heavier but a train is the heaviest.c. A park bench is comfortable, a restaurant chair is more comfortable but a sofa is the most comfortable.So sánh rộng và so sánh nhất bất qui tắc:Một số tính từ sau thời điểm được thực hiện ở những thể đối chiếu thì nó sẽ đổi khác theo biện pháp riêng của nó:


*

Một số qui tắc lúc sử dụng những thể so sánh:

1. “the” + superlative :Mạo từ khẳng định “the” luôn luôn được để trước thể so sánh nhấtVí dụ:He is the richest man in the world.That is the biggest crocodile I have ever seen.She is the tallest girl in her class.2. So sánh hơn + “than” :Thường dùng làm so sánh sự khác hoàn toàn giữa nhị người, hai vật dụng hoặc 2 sự kiện nào đó.Ví dụ:Mt. Everest is higher than Mt. Blanc.Thailand is sunnier than Norway.A oto is more expensive than a bicycle.Albert is more intelligent than Arthur.3. As + adjective + as :Thường dùng để làm so sánh trong những người, vật, nơi chốn, sự việc không có sự không giống biệt( hay có cách gọi khác là so sánh bằng).Ví dụ:Peter is 24 years old. John is 24 years old. Peter is as old as John.Moscow is as cold as St. Petersburg in the winter.Ramona is as happy as Raphael.Einstein is as famous as Darwin.A tiger is as dangerous as a lion.4. Not as + adjective + as :Sự khác hoàn toàn cũng hoàn toàn có thể được diễn tả bằng cấu trúc not as + adjective + asVí dụ:Mont Blanc is not as high as Mount Everest .Norway is not as sunny as vương quốc của nụ cười .A bicycle is not as expensive as a oto .Arthur is not as intelligent as Albert .5. Sự so sánh về số lượng:Để mô tả có sự khác biệt: more, less, fewer … thanĐể miêu tả không có sự khác hoàn toàn : as much as, as many as, as few as, as little asVí dụ (diễn đạt sự khác biệt) :With countable nouns: more / fewerEloise has more children than Chantal.Chantal has fewer children than Eloise.There are fewer dogs in Cardiff than in BristolI have visited fewer countries than my friend has.He has read fewer books than she has.With uncountable nouns: more / lessEloise has more money than Chantal.Chantal has less money than Eloise.I spend less time on homework than you do.Cats drink less water than dogs.This new dictionary gives more information than the old one.Qui tắc tại chỗ này là:MORE + nouns that are countable or uncountableFEWER + countable nounsLESS + uncountable nounsVí dụ ( miêu tả không gồm sự khác biệt) :With countable nouns:They have as many children as us.We have as many customers as them.Tom has as few books as Jane.There are as few houses in his village as in mine.You know as many people as I do.I have visited the States as many times as he has.With uncountable nouns:John eats as much food as Peter.Jim has as little food as Sam.You"ve heard as much news as I have.He"s had as much success as his brother has.They"ve got as little water as we have.Qui tắc tại đây là:as many as / as few as + countable nounsas much as / as little as + uncountable nouns

Enjoy learning English. See you next time


Tính từ so sánh được sử dụng để đối chiếu sự khác hoàn toàn giữa hai đối tượng người tiêu dùng mà chúng bổ nghĩa (larger, smaller, faster, higher). Chúng được sử dụng trong số câu tất cả hai danh trường đoản cú được so sánh, với chủng loại sau:

Noun (subject) + verb + comparative adjective + than + noun (object).

Đề mục đồ vật hai được so sánh có thể được bỏ lỡ nếu nó đã rõ ràng trong ngữ cảnh đó (ví dụ sau cùng bên dưới).

Tính từ so sánh hơn nhất

Tính từ so sánh hơn duy nhất được áp dụng để diễn đạt một đối tượng người sử dụng nằm ở giới hạn trên hoặc giới hạn dưới của quality (the tallest, the smallest, the fastest, the highest). Bọn chúng được sử dụng trong những câu trong số đó chủ từ được đối chiếu với một đội nhóm túc từ.

Noun (subject) + verb + the + superlative adjective + noun (object).

Nhóm được so sánh có thể được làm lơ nếu nó ví dụ trong ngữ cảnh kia (ví dụ sau cuối bên dưới).

biện pháp hình thành sự đối chiếu hơn nhất

Hình thành đối chiếu và so sánh nhất rất dễ. Cách thành lập và hoạt động tùy thuộc vào số lượng âm máu trong tính từ bỏ gốc.

Tính từ solo âm

Thêm -er đối với so sánh và -est đối với hơn nhất.Nếu tính từ tất cả phụ âm + nguyên âm solo + phụ âm gồm phát âm, phụ âm cuối cùng phải được tăng gấp hai trước lúc thêm kết thúc.


Tính trường đoản cú so sánh hơn đối chiếu hơn độc nhất vô nhị tall taller tallest fat fatter fattest big bigger biggest sad sadder saddest Tính từ có hai âm

Tính trường đoản cú với nhì âm tiết rất có thể hình thành so sánh bằng cách thêm -er hoặc bằng cách thêm more vào trước tính từ. Rất nhiều tính từ này chế tác thành đối chiếu hơn nhất bằng phương pháp thêm -est hoặc thêm most trước tính từ.Trong những trường hợp, cả hai hiệ tượng được sử dụng, mặc dù một cách thực hiện sẽ phổ biến hơn so với bí quyết khác. Nếu như bạn không cứng cáp liệu tính từ nhị âm tiết hoàn toàn có thể tạo thành đối chiếu hay so sánh hơn nhất bằng phương pháp nào, hãy chọn cách an toàn là thực hiện more với most . Đối với gần như tính từ tận cùng bởi y, đổi y thành i trước khi thêm đuôi so sánh vào.

Tính trường đoản cú đối chiếu hơn so sánh hơn độc nhất vô nhị
happy happier happiest
simple simpler simplest
busy busier busiest
tilted more tilted most tilted
tangled more tangled most tangled
Tính trường đoản cú có tía âm hoặc hơn thế

Tính từ với cha hoặc những âm tiết chế tạo thành sự so sánh bằng phương pháp đặt more vùng phía đằng trước tính từ, và đặt most trước tính từ so sánh hơn nhất.

Tính trường đoản cú so sánh hơn so sánh hơn độc nhất
important more important most important
expensive more expensive most expensive

ngoại lệ trong đối chiếu hơn và đối chiếu hơn nhất

Những tính từ rất phổ biến này còn có dạng so sánh hơn và so sánh hơn duy nhất ngoại lệ.

Tính trường đoản cú đối chiếu hơn đối chiếu hơn tuyệt nhất
good better best
bad worse worst
little less least
much more most
far further / farther furthest / farthest

SO SÁNH HƠN

So sánh rộng (Comparatives) là đối chiếu giữa hai bạn hoặc nhì vật.

I.Công thức của so sánhhơn.

1.Đối với tính tự / trạng trường đoản cú ngắn

S + V + A_er+ than + O /S +V/ Đại từ.

EX : It is hotter today than yesterday.

2.Công thức của đối chiếu hơn .

S + V+ more +A + than +O / S +V/ Đại từ.

EX: She is more hard-working than me.

II.Khái niệm tính từ bỏ ngắn, tính từ nhiều năm trong đối chiếu hơn

-Tính từ ngắn là tính từ có một âm tiết, hoặc là tính từ bao gồm hai âm tiết tuy nhiên tận thuộc là "y"


EX: Big ; large; hot ; happy , busy , ...

-Tính từ dài là tính tự có bố âm ngày tiết trở lên.

EX: Beautiful ; intelligent ; ....

III.Cách thêm đuôi "er"

-Những tính trường đoản cú tận cùng bằng "e" ta chỉ việc thêm "r"

EX : large => larger ; ...

-Những từ tận cùng bởi "y" thì thay đổi "y" =>"i" rồi thêm đuôi "er".

EX : Happy => happier

Busy => busier

Noisy => noisier

-Những xuất phát từ một âm huyết tận cùng bởi một phụ âm , trước đó là 1 nguyên âm thì ta nhân đôi phụ âm trước lúc thêm đuôi.

EX: hot => hotter

big => bigger

III.Các trường vừa lòng bất quy tắc.

Xem thêm: Các Trường Đại Học Ở Hà Nội Khối D, Các Trường Đại Học Khối D Ở Hà Nội

good/ well => better


bad/ badly => worse

much / many =>more

little/ few => less/ fewer

far => farther/ further

old =>older/ elder

Chú ý :

1.Phân biệt father cùng further

Father cùng further đều tức là xa hơn (về khoảng cách )

Tuy nhiên , further còn có nghĩa là thêm nữa, rộng nữa.

EX : vị you need any further information ? (Anh yêu cầu thêm thông tin nữa ko ? )