*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Số hoán vị của n phần tử là

Cho tập $A = left 1;2;4;6;7;9 ight$. Hỏi hoàn toàn có thể lập được từ bỏ tập $A$ từng nào số tự nhiên và thoải mái có $4$ chữ số song một khác nhau, trong đó không xuất hiện chữ số $7$.


Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có các chữ số đôi một khác nhau bé dại hơn $1000$ được lập từ thời điểm năm chữ số $0,1,2,3,4$?


Một nhóm $4$ mặt đường thẳng tuy vậy song cắt một tổ $5$ con đường thẳng tuy nhiên song khác. Hỏi có bao nhiêu hình bình hành được sản xuất thành?


Từ $5$ hoa lá hồng vàng, $3$ hoa lá hồng trắng và $4$ bông hoa hồng đỏ (các hoa lá xem như song một khác nhau), bạn ta muốn chọn 1 bó hồng tất cả $7$ bông, hỏi có bao nhiêu phương pháp chọn bó hoa trong số ấy có ít nhất $3$ nhành hoa hồng kim cương và ít nhất $3$ nhành hoa hồng đỏ?


Một lớp tất cả $8$ học sinh được bầu chọn vào 3 chức vụ khác nhau: lớp trưởng, lớp phó và túng thư (không được kiêm nhiệm). Số phương pháp lựa chọn khác biệt sẽ là:


Cho tập $A = left 2;5 ight$. Hỏi hoàn toàn có thể lập được từng nào số có $10$ chữ số, những chữ số mang từ tập $A$ sao cho không tồn tại chữ số $2$ như thế nào đứng cạnh nhau?


Trong một tổ học viên có $5$ em gái với $10$ em trai. Thùy là $1$ vào $5$ em gái cùng Thiện là $1$ vào $10$ em trai. Thầy công ty nhiệm chọn ra $1$ nhóm $5$ các bạn tham gia buổi văn nghệ tới. Hỏi thầy công ty nhiệm có bao nhiêu phương pháp chọn mà trong những số ấy có ít nhất 1 trong những hai em Thùy cùng Thiện ko được chọn?
Xem thêm: Đit La Gi - Địt Là Gì, Nghĩa Của Từ Địt

Một nhóm đoàn tụ thanh niên tình nguyện về làm việc tại một thôn nông xóm gồm có $21$ sum họp nam cùng $15$ đoàn viên nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân chia $3$ nhóm về $3$ ấp để vận động sao cho từng ấp bao gồm $7$ sum họp nam cùng $5$ đoàn tụ nữ?


Một lớp học gồm $n$ học viên $left( n > 3 ight)$. Thầy nhà nhiệm yêu cầu chọn ra một nhóm và cần cử ra $1$ học viên trong đội đó có tác dụng nhóm trưởng. Số học sinh trong mỗi team phải lớn hơn $1$ và bé dại hơn $n$. Gọi $T$ là số giải pháp chọn. Cơ hội này: