*
Sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit" width="932">

Cùng vị trí cao nhất lời giải search hiểu đưa ra tiết về sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit nhé!

1. Axit là gì?

- Axit là một hợp chất hóa học gồm công thức HxA, tất cả vị chua và tan được vào nước để tạo ra dung dịch tất cả nồng độ pH 2. Có những loại axit nào? Phân loại axit

Axit được phân loại dự vào một số tiêu chuẩn như sau:

2.1. Dựa vào tính chất hóa học của axit

-Axit mạnh: Axit clohydric HCl, axit sulfuric H2SO4, axit nitric HNO3,…

-Axit yếu: Hydro sunfua H2S, axit cacbonic H2CO3,…

2.2. Dựa vào nguyên tử oxy

-Axit không tồn tại oxi: HCl, H2S, HBr, HI, HF…

-Axit gồm oxi:H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3…

2.3. Phân loại khác

-Axit vô cơ: HCl, H2SO4, HNO3,…

-Axit hữu cơ – RCOOH: CH3COOH, HCOOH,…

*
Sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit(ảnh 2)" width="698">

3. Bí quyết xác định độ mạnh, yếu của axit

-Dựa vào sự linh động của nguyên tử Hydro trong axit đó. Nếu H càng linh động, tính axit càng mạnh và ngược lại.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit

-Với những axit gồm oxy trong thuộc một nguyên tố, càng không nhiều oxy, axit càng yếu

HClO4> HClO3> HClO2> HClO

-Với những axit của nguyên tố trong cùng chu kỳ, khi các nguyên tố ở hóa trị cao nhất, nguyên tố trung tâm bao gồm tính phi kim càng yếu thì axit đó càng yếu.

HClO4> H2SO4> H3PO4

-Với axit của nguyên tố thuộc nhóm A

+ Axit gồm oxy: Tính axit tăng dần từ dưới lên: HIO444

+ Axit không có oxy: Tính axit giảm dần từ dưới lên: HI > HBr> HCl> HF

-Với axit hữu cơ RCOOH

+ Nếu R đẩy electron (gốc R no) thì tính axit giảm

HCOOH> CH3COOH> CH3CH2COOH> CH3CH2CH2COOH> n-C4H9COOH.

+ Nếu R hút e (gốc R không no, thơm hoặc tất cả nguyên tố halogen,…), tính axit sẽ mạnh

4. Những tính chất của axit

4.1 Tính chất vật lý của axit

-Tan vào nước, tất cả vị chua.

-Khi tiếp xúc với axit mạnh, bao gồm cảm giác đau nhói.

-Là chất điện li nên có thể dẫn điện.

4.2 Tính chất hóa học của axit

-Làm đổi màu chất chỉ thị (quỳ tím, giấy chỉ thị pH, dung dịch phenol phtalein).

-Tác dụng được với một số kim loại tạo thành muối cùng giải phóng hydro. Đối với axit sulfuric với axit nitric đặc nóng tất cả thể tác dụng với hầu hết những kim loại, tạo khí lưu huỳnh dioxit SO2(H2SO4) hoặc nito dioxit NO2(HNO3)

HCl + sắt -> FeCl2 + H2

2Fe + 6H2SO4-> Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2

-Tác dụng với bazo tạo thành muối và nước

Cu(OH)2+ H2SO4-> CuSO4 + 2H2O

-Tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối + nước

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2

FeO + H2SO4(loãng) → FeSO4 + H2O

CuO + 2HCl → CuCl2+ H2O

-Tác dụng với muối tạo muối mới với axit mới

4.3 Điều kiện xảy ra phản ứng

-Muối phản ứng là muối tan.

-Muối mới không tan vào axit mới.

-Sản phẩm có chứa một chất kết tủa hoặc bay hơi.

H2SO4+ BaCl2→ BaSO4(r) + 2HCl

K2CO3+ 2HCl → 2KCl + H2O + CO2

(axit cacbonic phân hủy ra nước cùng khí cacbonic)

Axit axetic

Công thức phân tử: C2H4O2

Phân tử khối: 60

a. Tính chất vật lí của Axit axetic

-Axit axetic là chất lỏng, ko màu, vị chua, tung vô hạn vào nước.

b. Cấu tạo phân tử của Axit axetic

*
Sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit(ảnh 3)" width="622">

Mô hình phân tử của Axit axetic ở dạng rỗng với đặc

*
Sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit(ảnh 4)" width="406">

-Công thức rút gọn: CH3– COOH

-Nhóm (–COOH) này làm cho phân tử gồm tính axit

c. Tính chất hóa học của Axit axetic

Axit axetic tất cả tính chất của một axit không?

-Axit axetic là một axit hữu cơ mang tính chất của một axit. Mặc dù nhiên, axit axetic là một axit yếu.

-Làm hóa hồng quỳ tím

-Tác dụng với kim loại:

2CH3COOH + Zn→ (CH3COO)2Zn + H2↑ (có sủi bọt khí không màu)

-Tác dụng với bazơ:

CH3COOH + NaOH→CH3COONa + H2O

(chứng minh phản ứng đã xảy ra bằng bí quyết cho chất chỉ thị color phenolphtalein vào dung dịch kiềm trước thấy dung dịch màu sắc hồng, sau đó kiềm bị th-nc bởi axit làm màu hồng nhạt dần rối mất hẳn)

-Tác dụng với oxit bazơ:

2CH3COOH + CuO (bột, màu đen)→ (CH3COO)2Cu + H2O (dung dịch Cu2+màu xanh lam)

-Tác dụng với muối:

2CH3COOH + CaCO3→ (CH3COO)2Ca + CO2↑+ H2O (có sủi bọt khí không màu)

-Một số video tiến hành những phản ứng minh họa mang đến tính axit của CH3COOHnhư sau:

Axit axetic bao gồm phản ứng với rượu etylic không?

-Cách tiến hành:Các em chăm chú quan giáp thí nghiệm sau:

-Hiện tượng:Trong ống nghiệm bao gồm chất lỏng ko màu, hương thơm thơm, ko tan vào nước, nổi trên mặt nước.

-Giải thích:Rượu etylic tác dụng với axit axetic tạo etyl axetat theo phản ứng

C2H5OH + CH3COOHCH3COOC2H5+ H2O

d. Ứng dụng của Axit axetic

*
Sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit(ảnh 5)" width="468">Ứng dụng của Axit axetic

e. Điều chế

f. Tổng kết

*
Sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit(ảnh 6)" width="926">Sơ đồ tư duy bài Axit axetic

Bài tập minh họa

Bài 1: Cho 180 gam axit axetic tác dụng với 138 gam rượu etylic (có xúc tác axit). Sau khoản thời gian phản ứng trọn vẹn đã tất cả 44% lượng axit chuyển thành este. Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng.

Hướng dẫn:

-Lượng axit axetic thâm nhập phản ứng là:

*
Sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit(ảnh 7)" width="829">

-Phương trình phản ứng:

*
Sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit(ảnh 8)" width="426">

-Khối lượng axit axetic còn lại là: 180 – 79,2 = 108,8 (gam)

-Khối lượng rượu etylic còn lại là: 138 – 60,72 = 77,28 (gam)

-Khối lượng este thu được là: 116,16 (gam)

Bài 2: mang lại 150ml dung dịch axit axetic tác dụng hết với 100ml dung dịch NaOH 0,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 3,26 gam chất rắn khan. Tính nồng độ mol của dung dịch axit axetic ban đầu.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh

Hướng dẫn:

-Vì đề bài không nói rõ là mang đến tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ tốt dư phải sản phẩm sau thời điểm cô cạn dung dịch sẽ chứa muối CH3COONa và gồm thể bao gồm thêm NaOH rắn, khan.

Phương trình hóa học:

CH3COOH + NaOH→CH3COONa + H2O

a (mol)→ a (mol)→a (mol)

-Gọi số mol NaOH dư là b

-Ta có: Tổng số mol của NaOH là: a + b = 0,5.0,1 = 0,05 (1)

-Số gam chất rắn khan thu được là: 82a + 40b = 3,26 (2)

-Từ (1) cùng (2) ta bao gồm hệ phương trình:

*
Sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit(ảnh 9)" width="834">

-Nồng độ mol của axit axetic ban đầu là:

*
Sơ đồ tư duy tính chất hóa học của axit(ảnh 10)" width="393">