Định nghĩa số 0Lịch sử số 0Thuộc tính số 0Bộ đựng số 0

Định nghĩa số 0

Số ko là một số trong những được áp dụng trong toán học để mô tả số lượng không hoặc số lượng rỗng.

Bạn đang xem: Số 0 có phải số nguyên dương không

Khi gồm 2 quả táo bị cắn trên bàn và họ lấy 2 trái táo, chúng ta cũng có thể nói rằng không tồn tại quả apple nào bên trên bàn.

Số 0 không phải là số dương và chưa phải là số âm.

Số 0 cũng là 1 chữ số giữ lại chỗ trong các số không giống (ví dụ: 40,103, 170).

Số 0 có phải là số không?

Số không là 1 trong số. Nó không hẳn là số dương cũng chưa hẳn là số âm.

Chữ số 0

Chữ số 0 được sử dụng làm khu vực dành sẵn lúc viết số.

Ví dụ:

204 = 2 × 100 + 0 × 10 + 4 × 1

Lịch sử số 0

Ai là người sáng tạo ra số 0?

Biểu tượng số 0 hiện đại được sáng tạo ở Ấn Độ vào cầm kỷ thứ 6, được người tía Tư với Ả Rập sử dụng tiếp đến ở châu Âu.

Biểu tượng của số không

Số 0 được ký hiệu bằng ký hiệu 0 .

Hệ thống chữ số Ả Rập thực hiện ký hiệu ٠.

Thuộc tính số 0

x đại diện thay mặt cho bất kỳ số nào.

Hoạt độngQui địnhThí dụ
Thêm vào

x + 0 = x

3 + 0 = 3
Phép trừx - 0 = x3 - 0 = 3
Phép nhânx × 0 = 05 × 0 = 0
Sư đoàn0 ÷ x = 0 , khi x ≠ 00 ÷ 5 = 0
x ÷ 0 là không xác định5 ÷ 0 là ko xác định
Luỹ thừa0 x = 00 5 = 0
x 0 = 15 0 = 1
Nguồn gốc√ 0 = 0
Lôgaritlog b (0) là không xác định
yếu tố0! = 1
Sinsin 0º = 0
Cô sincos 0º = 1
Tiếp tuyếntan 0º = 0

Phát sinh

0 "= 0

Tích phân∫ 0 d x = 0 + C
*
Không bửa sungPhép cộng của một số trong những với số ko được bởi số:

x + 0 = x

Ví dụ:

5 + 0 = 5

Phép trừ 0

Phép trừ một số trong những trừ số 0 được số:

x - 0 = x

Ví dụ:

5 - 0 = 5

Nhân cùng với 0

Phép nhân một vài với số 0 được bởi 0:

x × 0 = 0

Ví dụ:

5 × 0 = 0

Số phân chia cho 0

Phép chia một vài cho số 0 ko được xác định:

x ÷ 0 là không xác định

Ví dụ:

5 ÷ 0 là ko xác định

Số 0 phân chia cho một số

Phép chia số 0 cho một số trong những bằng 0:

0 ÷ x = 0

Ví dụ:

0 ÷ 5 = 0

Số đến hiệu suất 0

Lũy quá của một vài được nâng lên bằng 0 là một:

x 0 = 1

Ví dụ:

5 0 = 1

Lôgarit của 0

Lôgarit b cơ số 0 là ko xác định:

log b (0) là không xác định

Không có số như thế nào mà bạn cũng có thể nâng cơ số b lên để nhận ra số không.

Chỉ số lượng giới hạn của logarit cơ số b của x, khi x quy tụ 0 thì trừ đi vô cùng:

Bộ chứa số 0

Số 0 là phần tử của tập hợp số từ nhiên, số nguyên, số thực với số phức:

Đặt Đặt cam kết hiệu thành viên
Số tự nhiên và thoải mái (không âm)0 ∈ ℕ 0
Số nguyên0 ∈ ℤ
Số thực0 ∈ ℝ
Số phức0 ∈ ℂ
Số hữu tỉ0 ∈ ℚ
Số 0 là số chẵn xuất xắc số lẻ?

Tập hợp các số chẵn là:

..., -10, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ...

Tập hợp những số lẻ là:

..., -9, -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, ...

Số không là bội số nguyên của 2:

0 × 2 = 0

Số 0 là một trong những thành viên của tập hợp số chẵn:

0 ∈ 2 k , k ∈ℤ

Vì vậy số 0 là số chẵn chứ chưa phải số lẻ.

Số 0 có phải là số thoải mái và tự nhiên không?

Có hai định nghĩa mang lại tập vừa lòng số từ nhiên.

Tập hợp những số nguyên không âm:

ℕ 0 = 0,1,2,3,4,5,6,7,8, ...

Tập hợp các số nguyên dương:

ℕ 1 = 1,2,3,4,5,6,7,8, ...

Số 0 là 1 trong những thành viên của tập hợp các số nguyên ko âm:

0 ∈ ℕ 0

Số 0 không hẳn là thành viên của tập hợp các số nguyên dương:

0 ∉ ℕ 1

Số 0 có phải là số nguyên không?

Có tía định nghĩa cho những số nguyên:

Tập hợp những số nguyên:

ℤ = 0,1,2,3,4,5,6,7,8, ...

Tập hợp những số nguyên không âm:

ℕ 0 = 0,1,2,3,4,5,6,7,8, ...

Tập hợp những số nguyên dương:

ℕ 1 = 1,2,3,4,5,6,7,8, ...

Số 0 là một trong thành viên của tập hợp các số nguyên và tập hợp các số nguyên không âm:

0 ∈ ℤ

0 ∈ ℕ 0

Số 0 chưa phải là thành viên của tập hợp những số nguyên dương:

0 ∉ ℕ 1

Số 0 có phải là số nguyên không?

Tập hợp các số nguyên:

ℤ = 0,1,2,3,4,5,6,7,8, ...

Số 0 là một trong thành viên của tập hợp các số nguyên:

0 ∈ ℤ

Vì vậy, số không là một số trong những nguyên.

Số 0 liệu có phải là số hữu tỉ không?

Một số hữu tỉ là 1 số có thể được thể hiện bằng yêu mến của hai số nguyên:

ℚ = n / m ; n , m ∈ℤ

Số 0 hoàn toàn có thể được viết dưới dạng yêu đương của hai số nguyên.

Xem thêm: Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Bình Dương, Bệnh Viện Bà Mẹ Và Trẻ Em Thủ Dầu Một

Ví dụ:

0 = 0/3

Vậy số 0 là một số trong những hữu tỉ.

Số 0 liệu có phải là số dương không?

Một số dương được định nghĩa là 1 trong những số to hơn 0: