Đề thi khảo sát unique đầu năm môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 có 8 đề thi, tất cả đáp án kèm theo, giúp các em học sinh ôn tập lại những dạng bài bác tập Toán, luyện giải đề, rồi so sánh tác dụng thuận một thể hơn.

Bạn đang xem: Sát chất

Đồng thời, cũng giúp các thầy cô tất cả thêm tài liệu tìm hiểu thêm ra đề kiểm tra cho những em học viên lớp 4. Vậy mời thầy cô và những em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới đây để chuẩn bị cho bài bác thi khảo sát unique đầu năm đạt hiệu quả cao.


Đề khảo sát quality đầu năm môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán - Đề 1Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán - Đề 2Đề kiểm tra unique đầu năm lớp 4 môn Toán - Đề 3

Đề kiểm tra quality đầu năm lớp 4 môn Toán - Đề 1

Đề thi môn Toán lớp 4 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào giải đáp đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số mập nhất trong số số 64173, 64924, 69472, 69163 là số:

A. 64173B. 64924C. 69472D. 69163

Câu 2: Số tức thời trước của số 78231 là số:

A. 78229B. 78230C. 78231D. 78232

Câu 3: công dụng của phép tính 25 + 125 x 5 bằng:

A. 600B. 650C. 700D. 750

Câu 4: Số phù hợp để điền vào vị trí chấm 4m5cm = ….cm là:

A. 405B. 450C. 45D. 4005

Câu 5: diện tích s của hình chữ nhật gồm chiều dài bằng 15cm và chiều rộng bởi 8cm là:

A. 90cm2B. 100cm2C. 120cm2D. 150cm2

II. Phần từ luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

12461 + 4651496781 - 54648
12454 x 324310 : 5

Bài 2 (2 điểm): search X, biết:

a, X + 21564 = 12451 x 5b, 92452 – X : 5 = 82522

Bài 3 (2 điểm): Một vòi nước chảy vào bể trong 3 phút được 120 lít nước. Hỏi vào 8 phút vòi vĩnh nước rã vào bể được từng nào lít nước?

Bài 4 (2 điểm): Một lớp học hình chữ nhật gồm chiều rộng bởi 8m. Chiều dài hơn nữa chiều rộng 7m. Tính chu vi và mặc tích của lớp học đó.

Đáp án đề thi môn Toán lớp 4 - Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CBBAC

II. Phần tự luận

Bài 1: học viên tự để phép tính rồi tính

12461 + 46514 = 5897596781 – 54648 = 42133
12454 x 3 = 3736224310 : 5 = 4862

Bài 2:

a, X + 21564 = 12451 x 5

X + 21564 = 62255

X = 62255 – 21564

X = 40691

b, 92452 – X : 5 = 82522

X : 5 = 94252 – 82522

X : 5 = 11730

X = 11730 x 5

X = 58650

Bài 3:

Trong 1 phút, vòi tan vào bể được số lít nước là:

120 : 3 = 40 (lít nước)

Trong 8 phút, vòi rã vào bể được số lít nước là:

40 x 8 = 320 (lít nước)

Đáp số: 320 lít nước

Bài 4:

Chiều dài của lớp học tập hình chữ nhật là:

8 + 7 = 15 (m)

Chu vi của lớp học tập hình chữ nhật là:

(15 + 8) x 2 = 46 (m)

Diện tích của lớp học tập hình chữ nhật là:

15 x 8 = 120 (m2)

Đáp số: 120m2

Đề kiểm tra unique đầu năm lớp 4 môn Toán - Đề 2

Đề thi môn Toán lớp 4 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào giải đáp đặt trước câu trả lời đúng:


Câu 1: Số tức tốc trước của số 49284 là số:

A. 49286B. 49285C. 49284D. 49283

Câu 2: Số gồm ba trăm nghìn, tứ trăm, bảy chục và tám đơn vị là số:

A. 3478B. 300 478C. 30 478D. 300 487

Câu 3: Số thích hợp để điền vào khu vực chấm 3m 2cm = …cm là:

A. 3020B. 32C. 320D. 302

Câu 4: hiệu quả của phép tính 36 + 24 x 6 bằng:

A. 180B. 120C. 144D. 150

Câu 5: Một hình vuông có chu vi bởi 32cm. Diện tích của hình vuông đó bằng:

A. 64cm2B. 64cmC. 48cm2D. 48cm

II. Phần từ bỏ luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

43045 + 2464881145 – 52161
23568 x 346950 : 6

Bài 2 (2 điểm): kiếm tìm X, biết:

a, X – 12427 = 70758 : 9b, 64834 – X x 5 = 24624

Bài 3 (2 điểm): một nhóm công nhân trong 6 ngày sửa được 1404m đường. Hỏi vào 9 ngày, đội người công nhân đó sửa được từng nào mét đường?

Bài 4 (2 điểm): Một hình vuông vắn có độ lâu năm cạnh bởi chiều rộng của hình chữ nhật có chiều dài bằng 8cm và mặc tích bằng 48cm2. Tính chu vi và ăn diện tích của hình vuông đó.

Đáp án đề thi môn Toán lớp 4 - Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
DBDAA

II. Phần từ bỏ luận

Bài 1: học sinh tự đặt phép tính rồi tính

43045 + 24648 = 6769381145 – 52161 = 28984
23568 x 3 = 7070446950 : 6 = 7825

Bài 2:

a, X – 12427 = 70758 : 9

X – 12427 = 7862

X = 7862 + 12427

X = 202089

b, 64834 – X x 5 = 24624

X x 5 = 64834 – 24624

X x 5 = 40210

X = 40210 : 5

X = 8042

Bài 3:

Trong một ngày đội công nhân sửa được số mét mặt đường là:


1404 : 6 = 234 (m)

Trong 9 ngày đội người công nhân sửa được số mét đường là:

234 x 9 = 2106 (m)

Đáp số: 2106m

Bài 4:

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật tuyệt độ nhiều năm cạnh hình vuông là:

48 : 8 = 6 (cm)

Chu vi của hình vuông là:

6 x 4 = 24 (cm)

Diện tích của hình vuông là:

6 x 6 = 36 (cm2)

Đáp số: 24cm và 36cm2

Đề kiểm tra quality đầu năm lớp 4 môn Toán - Đề 3

Đề thi môn Toán lớp 4 – Đề số 3

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

41561 + 2428664582 - 23455
2348 x 964840 : 5

Bài 2 (1 điểm): Tính nhanh:

a, 90 x 8 – 45 x 16 + 1000

b, 120 x 9 – 120 x 4 + 120 x 5

Bài 3 (2 điểm): kiếm tìm X, biết:

a, X + 27939 = 84782b, X – 37932 = 13892
c, X x 4 – 18398 = 71550d, X : 3 + 17823 = 51762

Bài 4 (2 điểm): Hai đội công nhân nên sửa một đoạn đường dài 8675 mét. Đội đầu tiên làm được 01/05 quãng đường. Hỏi đội sản phẩm hai phải sửa từng nào mét đường?

Bài 5 (2 điểm): Một hình chữ nhật có chu vi bằng 50m. Một hình vuông có chu vi hèn chu vi hình chữ nhật 14m. Tính diện tích s của hình vuông đó.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn 200 Chữ Về Thái Độ Sống Tích Cực Là Gì, Hãy Giữ Cho Mình Thái Độ Sống Tích Cực

Bài 6 (1 điểm) Điền các số phù hợp vào chỗ chấm

a, 40, 45, 50, …., ….., 65, 70, 75, ….

b, 1, 8, 15, …., 29, 36, 43, …., …., 64

Đáp án đề thi môn Toán lớp 4 - Đề số 3

Bài 1: học viên tự để phép tính rồi tính:

41561 + 24286 = 6584764582 - 23455 = 41127
2348 x 9 = 2113264840 : 5 = 12968

Bài 2 :

a, 90 x 8 – 45 x 16 + 1000

= 90 x 8 – 45 x 2 x 8 + 1000

= 90 x 8 – 90 x 8 + 1000

= 0 + 1000

= 1000

b, 120 x 9 – 120 x 4 + 120 x 5

= 120 x (9 – 4 + 5)

= 120 x 10

= 1200

Bài 3:

a, X + 27939 = 84782

X = 84782 – 27939

X = 56843

b, X – 37932 = 13892

X = 13892 + 37932

X = 51824

c, X x 4 – 18398 = 71550

X x 4 = 71550 + 18398

X x 4 = 89948

X = 89948 : 4

X = 22487

d, X : 3 + 17823 = 51762

X : 3 = 51762 – 17823

X : 3 = 33939

X = 33939 x 3

X = 101817

Bài 4:

Đội đầu tiên sửa được số mét đường là:

8675 : 5 = 1735 (m)

Đội trang bị hai bắt buộc sửa số mét con đường là:

8675 – 1735 = 6940 (m)

Đáp số: 6940m

Bài 5:

Chu vi của hình vuông là:

50 – 14 = 36 (m)

Độ nhiều năm cạnh của hình vuông là:

36 : 4 = 9 (m)

Diện tích của hình vuông vắn là:


9 x 9 = 81 (m2)

Đáp số: 81m2

Bài 6:

a, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 85 (số ngay tức thì sau rộng số tức thời trước 5 1-1 vị)

b, 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64 (số tức thời sau rộng số liền trước 7 đối kháng vị)