Mục Lục Toán học Lớp 12 - công tác học lớp 12 chi tiết mới độc nhất hiện nay. Xem mục lục sách giáo khoa môn toán lớp 12 để cố gắng được công tác học tốt hơn nhé.

Mục lục toán học tập lớp 12 được phân thành hai phần chính đó là Giải Tích với Hình Học. Trong những số đó giải tích lớp 12 bao gồm 4 chương với 18 bài học, trong các số đó hình học tập lớp 12 bao hàm 3 chương và 8 bài học. Xem ngay bên dưới đây là mục lục cụ thể toán học tập lớp 12 nhé.

Mục Lục Giải Tích 12

Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

» bài bác 1: Sự Đồng Biến, Nghịch trở thành Của Hàm Số

» bài xích 2: cực Trị Của Hàm Số

» bài 3: giá Trị lớn nhất Và giá chỉ Trị nhỏ dại Nhất Của Hàm Số

» bài 4: Đường Tiệm Cận

» bài 5: điều tra Sự đổi mới Thiên với Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

» Ôn Tập Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát & Vẽ Đồ Thị Hàm Số

» câu hỏi Trắc Nghiệm Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát và Vẽ Đồ Thị Hàm Số

Chương II: Hàm Số Lũy thừa Hàm Số Mũ cùng Hàm Số Lôgarit

» bài bác 1: Lũy Thừa

» bài xích 2: Hàm Số Lũy Thừa

» bài 3: Lôgarit

» bài bác 4: Hàm Số Mũ, Hàm Số Lôgarit

» bài 5: Phương Trình Mũ và Phương Trình Lôgarit

» bài bác 6: Bất Phương Trình Mũ với Bất Phương Trình Lôgarit

» Ôn Tập Chương II: Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Mũ và Hàm Số Lôgarit

» thắc mắc Trắc Nghiệm Chương II: Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Mũ với Hàm Số Lôgarit

Chương III: Nguyên Hàm – Tích Phân & Ứng Dụng

» bài xích 1: Nguyên Hàm

» bài xích 2: Tích Phân

» bài 3: Ứng Dụng Của Tích Phân trong Hình Học

» Ôn Tập Chương III: Nguyên Hàm Tích Phân và Ứng Dụng

» bài bác Tập Trắc Nghiệm Chương III: Nguyên Hàm Tích Phân & Ứng Dụng

Chương IV: Số Phức

» bài xích 1: Số Phức

» bài xích 2: Cộng, Trừ với Nhân Số Phức

» bài 3: Phép phân chia Số Phức

» bài xích 4: Phương Trình Bậc hai Với thông số Thực

» Ôn Tập Chương IV: Số Phức

» thắc mắc Trắc Nghiệm Chương IV: Số Phức

Ôn Tập cuối năm - Giải Tích 12

Mục Lục Hình học tập 12

Chương I: Khối Đa Diện

» bài bác 1: khái niệm Về Khối Đa Diện

» bài xích 2: Khối Đa Diện Lồi với Khối Đa Diện Đều

» bài bác 3: định nghĩa Về Thể Tích Của Khối Đa Diện

» Ôn Tập Chương I: Khối Đa Diện

» thắc mắc Trắc Nghiệm Chương I: Khối Đa Diện

Chương II: mặt Nón, khía cạnh Trụ, phương diện Cầu

» bài xích 1: định nghĩa Về phương diện Tròn Xoay

» bài 2: mặt Cầu

» Ôn Tập Chương II: khía cạnh Nón, phương diện Trụ, phương diện Cầu

» thắc mắc Trắc Nghiệm Chương II: phương diện Nón, mặt Trụ, phương diện Cầu

Chương III: phương pháp Tọa Độ Trong không Gian

» bài bác 1: Hệ Tọa Độ Trong ko Gian

» bài xích 2: Phương Trình khía cạnh Phẳng

» bài bác 3: Phương Trình Đường thẳng Trong ko Gian

» Ôn Tập Chương III: cách thức Tọa Độ Trong không Gian

» thắc mắc Trắc Nghiệm Chương III: phương pháp Tọa Độ Trong ko Gian

Ôn Tập cuối năm - Hình học tập 12

Trên là mục lục cụ thể toán học tập lớp 12, cung cấp chương trình học toán học lớp 12. Hi vọng với mục lục môn toán học tập lớp 12 sinh hoạt trên sẽ giúp chúng ta nắm bắt được chương trình học xuất sắc nhất. Học giỏi toán 12 bởi các giải thuật bài tập SGK đã gồm đáp án vào từng bài nhé.
Bạn đang xem: Sách giáo khoa toán lớp 12 đại số

Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Ở Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số môn Giải Tích Lớp 12, các các bạn sẽ được ra mắt về các khái niệm như: Sự đồng biến, nghịch biến chuyển của hàm số, cực trị của hàm số, tìm giá bán trị lớn nhất và giá trị nhỏ tuổi nhất của hàm số, đường tiệm cận là gì và cuối cùng là điều tra khảo sát sự … about Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch đổi thay Của Hàm SốNội dung bài bác 1: Sự Đồng Biến, Nghịch biến hóa Của Hàm Số trực thuộc Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để điều tra khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số môn Giải Tích Lớp 12, giúp chúng ta nắm khái niệm vậy nào là hàm số đồng biến, nghịch đổi thay và điều kiện để hàm số đơn điệu bên trên một … about bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch đổi mới Của Hàm Số


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch đổi mới Của Hàm SốBài Tập 5 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12Chứng minh các bất đẳng thức sau:a. ( an x > x (0 x + fracx^33 (0 about bài xích Tập 5 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch đổi thay Của Hàm SốBài Tập 4 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12Chứng minh rằng hàm số (y = sqrt2x - x^2) đồng biến chuyển trên khoảng tầm ((0; 1)) cùng nghịch đổi thay trên khoảng chừng ((1; 2)).Lời Giải bài xích Tập 4 Trang 10 SGK Giải Tích 12Điều kiện: (2x - x^2 ≥ 0 ⇔ x(x - 2) … about bài bác Tập 4 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch đổi thay Của Hàm SốBài Tập 3 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12Chứng minh rằng hàm số (y = fracxx^2 + 1) đồng phát triển thành trên khoảng ((-1; 1)); nghịch thay đổi trên các khoảng ((-∞; -1)) cùng ((1; +∞)).Lời Giải bài bác Tập 3 Trang 10 SGK Giải Tích 12Tập xác định: D … about bài xích Tập 3 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để điều tra khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch đổi mới Của Hàm SốBài Tập 2 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12Tìm những khoảng đối kháng điệu của những hàm số:a. (y = frac3x + 11 - x)b. (y = fracx^2 - 2x1 - x)c. (y = sqrtx^2 - x - 20)d. (y = frac2xx^2 - 9)Lời Giải bài Tập 2 Trang 10 … about bài Tập 2 Trang 10 SGK Giải Tích Lớp 12


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để điều tra khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch biến chuyển Của Hàm SốBài Tập 1 Trang 9 SGK Giải Tích Lớp 12Xét sự đồng biến, nghịch biến chuyển của hàm số:a. (y = 4 + 3x - x^2)b. (y = frac13x^3 + 3x^2 - 7x - 2)c. (y = x^4 - 2x^2 + 3)d. (y = -x^3 + x^2 - 5)Lời Giải bài Tập 1 Trang 9 SGK Giải … about bài xích Tập 1 Trang 9 SGK Giải Tích Lớp 12


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 2: rất Trị Của Hàm SốNội dung bài xích 2: cực Trị Của Hàm Số thuộc Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số môn Giải Tích Lớp 12. Giúp chúng ta nắm được nhì khái niệm đặc biệt quan trọng nhất cực trị của hàm số là cực lớn và rất tiểu của hàm số. Kèm từ đó là điệu kiện cần và đủ nhằm … about bài bác 2: cực Trị Của Hàm Số
Xem thêm: 4 Mẫu Lập Dàn Ý Tả Cảnh Đẹp Ở Địa Phương Em Hay Chọn Lọc, Những Dàn Ý Miêu Tả Cảnh Đẹp Ở Địa Phương Em

Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 2: cực Trị Của Hàm SốBài Tập 6 Trang 18 SGK Giải Tích Lớp 12Xác định cực hiếm của tham số m nhằm hàm số (y = fracx^2 + mx + 1x + m) đạt cực lớn tại (x = 2).Lời Giải bài bác Tập 6 Trang 18 SGK Giải Tích Lớp 12Vận dụng con kiến thức: (x_0) là điểm cực to của hàm số (y = f(x) ⇔ … about bài xích Tập 6 Trang 18 SGK Giải Tích Lớp 12


Chương I: Ứng Dụng Đạo Hàm Để khảo sát điều tra Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số – Giải Tích Lớp 12Bài 2: rất Trị Của Hàm SốBài Tập 5 Trang 18 SGK Giải Tích Lớp 12Tìm a và b để những cực trị của hàm số (y = frac53a^2x^3 + 2ax^2 - 9x + b) số đông là đa số số dương cùng (x_0 = -frac59) là vấn đề cực đại.Lời Giải bài bác Tập 5 Trang 18 SGK Giải Tích Lớp 12Ta có: (y" = 5a^2x^2 + … about bài xích Tập 5 Trang 18 SGK Giải Tích Lớp 12