*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát

trabzondanbak.com xin reviews đến những quý thầy cô, các em học sinh đang trong quy trình ôn tập tài liệu bài bác tập về Đọc hiểu tất cả đáp án, chọn lọc môn giờ đồng hồ Anh lớp 12, tài liệu bao hàm 9 trang, khá đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải cụ thể và bài bác tập gồm đáp án, giúp những em học sinh có thêm tài liệu xem thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kỹ năng và kiến thức và sẵn sàng cho kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn giờ đồng hồ Anh chuẩn bị tới. Chúc những em học viên ôn tập thật tác dụng và đạt được kết quả như muốn đợi.Mời các quý thầy cô và những em học viên cùng xem thêm và sở hữu về cụ thể tài liệu dưới đây:

Exercise 1

Most of us tend khổng lồ think of production when we think of mass media industries. After all, it is the đầu ra of this production – the papers we read, the cable TV shows we watch – that grab our attention, make us happy or angry, interested or bored. Moreover, most public discussion about mass communication tends to lớn be about production. The latest gossip about that actor will be in what film, the angry comments a mayor makes about the violence on local TV news, the newest CDs by an up-and-coming group – these are the kinds of topics that focus our attention on the making of content, not its distribution or exhibition.

Bạn đang xem: Question media đáp án của bạn

Media executives know, however, that production is only one step in the arduous and risky process of getting a mass media idea to an audience. Distribution is the delivery of the produced material to the point where it will be shown to its intended audience. The activity takes place out of public view. We have already mentioned the NBC acts as a distributor when it disseminates television programming via satellite lớn TV stations. When Philadelphia Newspapers Inc. Delivers its Philadelphia Inquirer to thành phố newsstands, when Twentieth – Century

– Fox moves its Musicland stores, they are involved in distribution to exhibitions.

Question 1. In this passage, “arduous” means …………...

A. Difficult

B. Lucrative

C. Lengthy

D. Free

Question 2. The passage states that people tend lớn focus on production because ..............

A. It takes place out of public view

B. Mass truyền thông companies bởi not own production divisions

C. The output of mass truyền thông is intended lớn grab our attention

D. Companies can function as both producers and distributors

Question 3. In this passage, khổng lồ “disseminate” means lớn …………...

A. Create

B. Send out

C. Take in

D. Fertilize

Question 4. This passage states that distribution is ...............

A. The first step in mass media production

B. The most talked-about step in mass media production

C. At least as important as production

D. Not as important as exhibition

Question 5. The author’s purpose in writing this passage is lớn .…………..

A. Tell an interesting story

B. Define a concept clearly

C. Describe a scene vividly

D. Argue with the reader

GIẢI THÍCH bỏ ra TIẾT

Question 1: Đáp án A.

Câu hỏi: Nghĩa của từ "arduous".

Phân tích: vì không có một gợi ý cụ thể nào bắt buộc ta xét từng lời giải xem lời giải nào là gồm lý nhất lúc ghép vào bài xích đọc:

- difficult (khó khăn): hoàn toàn có thể đúng vày quá trình tạo nên sự các sản phẩm truyền thông không phải dễ dàng; bài bác đọc cho thấy thêm quá trình phân phối gồm khi phải thực hiện đến những phương pháp khó như sử dụng đường truyền vệ tinh, xuất hiện hang,...

- lucrative (sinh lợi): có vẻ như không tương quan đến nội dung bài bác vì bài đọc không kể gì đến lợi nhuận tạo ra từ vượt trình tạo ra sự sản phẩm truyền thông.

- lengthy (dài dòng): cũng tương tự B vì chưng ta không thấy bài bác đọc đề cập cụ thể đến sự nhiêu khê củ quá trình này.

- free (tự do): có vẻ là đáp án ít liên quan nhất.

Như vậy nếu quan tâm đến cẩn thận ta thấy A vẫn là đáp án an ninh nhất.

=> Đáp án đúng A.

Question 2: Đáp án C.

Câu hỏi: lý do người ta hay chỉ triệu tập vào phân đoạn sản xuất?

Clue: “After all, it is the output đầu ra of this production – the papers we read, the cable TV shows we watch – that grab our attention": Nói đến cùng thì sản phẩm của quy trình này - tờ báo ta đọc, chương trình TV ta xem - bắt đầu là hồ hết thứ khiến ta quan liêu tâm.

=> Đáp án đúng C “the output of mass media is intended to lớn grab our attention.” các đáp án khác hầu hết sai với bài xích đọc hoặc không vấn đáp được cho câu hỏi trên.

Question 3: Đáp án B.

Câu hỏi: Nghĩa của từ bỏ "disseminate"

Clue: “NBC acts as a distributor when it disseminates television programming via satellite to lớn TV stations": Đài NBC đóng vai trò là nhà sản xuất khi nó làm gì đó các công tác truyền hình qua vệ tinh tới TV.

Như vậy hoàn toàn có thể dễ dàng đoán được hễ từ này còn có liên quan tiền tới câu hỏi phân phối.

=> Đáp án đúng B. send out (gửi đi).

Question 4: Đáp án C.

Question 5: Đáp án B.

CẤU TRÚC, TỪ VỰNG ĐIỂN HÌNH

- Industry (n): công nghiệp, ngành công nghiêp.

Eg: The computer industry has been booming

Ngành công nghiệp máy vi tính đang trở nên tân tiến rất mạnh mẽ mẽ.

- lớn grab one’s attention (=to attract one’s attention): thu hút sự để ý của

Eg: You must grab your reader’s attention with your first sentence

chúng ta phải si sự chăm chú của phát âm giả bằng câu đầu tiên.

- lớn make a comment: đưa ra bình luận, nhận xét.

Eg: I made a phản hồi on her dress, then she broke up with me.

Tôi comment về chiếc váy của cô ấy, tiếp đến cô ấy chia ly với tôi.

- khổng lồ focus one’s attention on something (n): tập trung sự để ý vào mẫu gì.

Eg: He didn’t focus his attention on the safety instructions

Anh ta đang không chăm chú tới hướng dẫn áp dụng an toàn.

- Distribution: sự phân phối.

Eg We did not consider the distribution cost; therefore, we are in trouble now

Chúng tôi đang không suy nghĩ chi giá tiền phân phối, chính vì như vậy hiện tại shop chúng tôi đang gặp gỡ rắc rối.

- Intended audience: người coi nhắm tới, người xem phương châm (= target audience).

Eg: The intended audiences for the TV series are young people aged 13 to 18

Nhóm tín đồ xem mà lại seri TV hướng đến là bạn teen từ 13 mang đến 18 tuổi.

- to disseminate: gieo rắc, phổ biến.

Eg: The organization has been trying to lớn disseminate information about the disease

Tổ chức đã và đang cố gắng phổ biến thông tin về dịch bệnh.

- Risky (adj): nhiều đen đủi ro. Cấu trúc: To be at risk: gặp đen đủi ro, rơi vào tình huống rủi ro

Eg: It’s risky khổng lồ buy a oto without some good advice

Mua ô tô mà không có tư vấn thì khôn cùng rủi ro.

- Via something qua, theo mặt đường gì.

Eg: They went khổng lồ England via Gibraltar

Họ đến Anh qua Gi – bran – ta.

- Out of one’s view: Không trong khoảng nhìn, kế bên tầm chú ý cùa ai

Eg: She turned a corner và disappeared out of my view

Cô ấy rẽ vào ngõ và mất tích khỏi tầm quan sát của tôi.

Exercise 2

Curious about which digital camera is best for you? Where you can hear reggae music in Toronto? Or what the distance is lớn Mars? Question-and-answer sites offer an alternative to the ubiquitous search engine: a place lớn post a question – and then wait for another mạng internet user lớn respond. The idea isn’t new: Usenet newsgroups have let us vì this for years. But Q&A sites offer features that enhance & simplify the process. All offer eBay-like feedback, where users rate the helpfulness of experts: over time, these scores become a benchmark score for determining how trustworthy someone’s answers are. Question-and-answer sites also email you when an expert has responded, and they offer personalized page where you can see the questions you’ve asked, the people who have responded, & what they’ve had to lớn say.

Question 1. In this passage “ubiquitous” means .

A. Difficult

B. New

C. Common

D. Expert

Question 2. The organization pattern of the second paragraph of the passage may be best described as _______

A. Cause/effect

B. Example/ illustrations

C. Description

D. Classification

Question 3. The tone of this passage can best be described as .

A. Negative

B. Hysterical

C. Opinionated

D. Objective

Question 4. The main idea of this passage is that .

A. Question-and-answer sites have alternative to tìm kiếm engines.

B. Usenet newsgroups have been around for

C. The idea of question-and-answer sites is not

D. People have a lot of questions to be

Question 5. The author’s purpose is writing this passage is to .

A. Tell a story

B. Give information

C. Persuade

D. Entertain

GIẢI THÍCH đưa ra TIẾT

Question 1: Đáp án C

Câu hỏi: Nghĩa của từ bỏ "ubiquitous".

Clue: "Question-and-answer sites offer an alternative to lớn the ubiquitous search engine": Các website giải đáp thắc mắc sẽ hỗ trợ một phương án thay vậy cho pháp luật tìm kiếm làm sao đó.

=> Như vậy giải pháp mới này vẫn khắc phục được một điểm sáng gì kia của cơ chế tìm kiếm. Đặc đặc điểm này được mô tả bởi tính từ "ubiquitous". Ta gồm vài dự kiến cho nghĩa của nó, ví dụ như lỗi thời, đối chọi thuần, hoặc thiếu chức năng.

Dựa vào các đáp án được mang đến ta thấy nghĩa "common" (thông thường) là hợp lí nhất so với các đáp án khác.

=> Đáp án đúng C.

Question 2: Đáp án C

Câu hỏi: Đoạn văn thứ 2 được viết theo dạng văn nào?

=> thắc mắc này khá dễ dàng để trả lời bởi ta thấy đoạn văn này chỉ đối chọi giản biểu đạt về những tính năng của trang giải đáp thắc mắc (như nhận xét độ tin cẩn của câu trả lời, công dụng thông báo khi bao gồm trả lời) chứ không hề đề cập đến bất cứ nguyên nhân công dụng (cause/effect) nào, không tồn tại ví dụ cụ thể (example) làm sao và không có phân một số loại (classification) cái gì cả.

=> Đáp án đúng C.

Question 3: Đáp án D.

Câu hỏi: Giọng văn của bài xích đọc? giống như câu trên, ta ko thấy tác giả tỏ ra tiêu cực (negative), thừa khích (hysterical) hay nhất mực giữ ý kiến (opinionated). Người sáng tác giữ giọng văn trung lập, dấn xét gồm đi có lại (“the idea isn’t new”), và bình tâm giảng giải về một ứng dụng Internet mới.

=> Đáp án đúng D. objective

Question 4: Đáp án A.

Question 5: Đáp án B. give information

CẤU TRÚC, TỪ VỰNG ĐIỂN HÌNH

- Curious (n): tò mò.

Eg: Scientists are always curious about the animals’ world

Các nhà khoa học luôn tò mò về trái đất động vật.

- Alternative (n): sự sàng lọc giữa tốt hoặc những khả năng.

Eg: The alternative song in the fight-off round is “Sugar”

Bài hát lắp thêm hai rất có thể chọn mang lại vòng cạnh tranh là “Sugar”.

- Question – và – answer (Q&A): mục hỏi đáp, giải đáp thắc mắc, câu hỏi.

Eg: I always love the Q&A sessions

Tôi luôn yêu thích những buổi lời giải thắc mắc.

- to lớn let somebody vì chưng something: để ai đó có tác dụng gì.

Eg: I just needed you lớn let me go out for two hours

Con chỉ cần cha mẹ cho con ra phía bên ngoài hai tiếng thôi mà.

- to enhance: tăng cường, nâng

Eg Those years of trying so hard had enhanced my credibility

Những năm tháng cố gắng rất những đó đã nâng cấp uy tín của tôi.

- to lớn simplify: đơn giản hóa.

Eg: Can you help me simplify these questions?

Anh hoàn toàn có thể giúp tôi dễ dàng hóa những thắc mắc này được không?

- lớn give feedback: phản hồi thông

Eg: We need customers khổng lồ constantly give feedback

Chúng tôi nên khác hàng thường xuyên phản hồi thông tin.

- Benchmark (n): mốc chuẩn, chuẩn

Eg: Her outstanding performances phối a new benchmark for singers throughout the world

Sự trình diễn tuyệt đối của cô ấy là chuẩn chỉnh mực mới cho các ca sỹ trên toàn nạm giới.

- Trustworthy (adj) đáng tin cậy, xứng đáng với sự tin cậy.

Eg: He showed us signs of a trustworthy person

Anh ta cho công ty chúng tôi thấy dấu hiệu của một người đáng tin cậy.

- lớn personalized: cá nhân hóa, được biến thành chuyện riêng tư

Eg: I don’t like to personalize issues

Tôi không say mê biến các vấn đề thành chuyện cá nhân.

Exercise 3

When we were in England last year, I went fishing with my friend, Peter. Early in the morning we were sitting quietly by the side of the lake when we had an unpleasant surprise. We saw a duck come along with three ducklings padding cheerfully behind her. As we watched them, there was a sudden swirl in the water. We caught a glimpse of the vicious jaws of a pike – a fish which is rather lượt thích a freshwater shark – and one of the ducklings was dragged below the surface.

This incident made Peter furious. He vowed khổng lồ catch the pike. On three successive mornings we returned to the vicinity and used several different kinds of bait. On the third day Peter was lucky. Using an artificial frog as bait, he managed lớn hook the monster. There was a desperate fight but Peter was determined lớn capture the pike và succeeded. When he had got it ashore and killed it, he weighed the fish & found that it scaled nearly thirty pounds – a record for that district.

Question 1. Why bởi you think Peter was sitting quietly by the lake?

A. He was watching the

B. He wasn’t very

C. He was waiting for the pike to

D. He was fishing

Question 2. To lớn what does surprise in line 3 probably refer?

A. To the duck.

B. To the ducklings.

C. Lớn the action of the pike.

D. To the time of the day.

Question 3. What were Peter’s feelings about the incident two days later?

A. He caught và killed the

B. He remained determined khổng lồ catch the

C. He vowed that he would catch the remaining ducklings

D. He caught a frog và used it as bait for the

Question 4. How much was the pike worth?

A. About thirty

B. About two hundred và forty

C. The passage contains no information on this

D. The passage says that the fish scaled nearly thirty

Question 5. Which of the following titles best sums up the whole passage?

A. Mysterious disappearance of

B. Revenge on a

C. Record pike caught by an angry

D. Huge pike caught by fisherman after desperate struggle at

GIẢI THÍCH chi TIẾT

Question 1: Đáp án D.

Key words: sitting quietly by the lake

Câu hỏi: Tại sao các bạn nghĩ Peter lại ngồi âm thầm bên hồ?

Clue: “When we were in England last year, I went fishing with my friend, Peter. Early in the morning we were sitting quietly by the side of the lake...”: Khi cửa hàng chúng tôi ở Anh vào khoảng thời gian ngoái, tôi đi câu cá cùng các bạn tôi là Peter. sáng sủa sớm cửa hàng chúng tôi ngồi lặng lặng bên bờ hồ...

Phân tích: Peter ngồi im lặng là nhằm câu cá.

=> Vậy chọn đáp án D. He was fishing.

Question 2: Đáp án C

Key words: surprise, line 3

Câu hỏi: Từ “surprise” ở chiếc 3 là nói tới cái gì?

Clue: “Early in the morning we were sitting quietly by the side of the lake when we had an unpleasant surprise... As we watched them, there was a sudden swirl in the water. We caught a glimpse of the vicious jaws of a pike... And one of the ducklings was dragged below the surface”

Sáng sớm công ty chúng tôi đang ngồi im lặng mặt bờ hồ nước thì bọn chúng tôi gặp gỡ một bất ngờ không mấy dễ chịu.. Khi chúng tôi đang ngắm những nhỏ vịt thì tất cả một loại xoáy bất ngờ dưới nước. Cửa hàng chúng tôi thoáng thấy hàm của một con cá chó... Với một trong những những con vịt bị lôi xuống dưới mặt nước. Phân tích: Ta nên phải khám phá cả chuỗi sự kiện theo sau câu đầu của clue để triển khai được thắc mắc này. Sự ngạc nhiên gây ra không phải chỉ bởi nhỏ vịt, bè bạn vịt mà là câu hỏi chúng bị lôi xuống hồ. Vậy nên hành vi lôi con vịt của con cá chó là hành động làm tác giả ngạc nhiên.”

=> Ta chọn lời giải C. to the kích hoạt of the pike. Các câu trả lời khác không phù hợp.

Question 3: Đáp án B.

Key words: Peter’s feelings, two days later

Câu hỏi: Cảm giác của Peter về việc cố hai ngày sau đó ra sao?

Clue: “He vowed to catch the pike. On three successive mornings we returned to the vicinity và used several different kinds of bait. On the third day Peter was lucky. Using an artificial frog as bait, he managed khổng lồ hook the monster”: Anh ta thề đang bắt được bé cá chó. Cha buổi sáng liên tiếp sau đó cửa hàng chúng tôi trở về địa điểm cũ và sử dụng những loại mồi khác nhau. Vào ngày thứ ba, Peter đã may mắn. Anh ta sẽ bắt được con quái vật nhờ sử dụng một bé ếch tự tạo làm mồi.

Phân tích: “Successive” là liên tiếp, liên tục. Bố ngày liên tục kế tiếp Peter vẫn nuốm bắt nhỏ cá. Bởi vì vậy, nhị ngày sau thời điểm sự cố xảy ra hoàn toàn có thể thấy Peter đang thề và vô cùng quyết trung khu bắt được loài vật này.

=> Vậy chọn câu trả lời B. He remained determined to lớn catch the pike: Anh ta vẫn cực kỳ quyết trung khu bắt được con cá chó.

Các lời giải khác không phù hợp:

He caught and killed the pike: Anh ta bắt với giết chết con cá chó

He vowed that he would catch the remaining ducklings: Anh ta thề sẽ mắt được số vịt còn lại: Sai, anh ta thề sẽ bắt được nhỏ cá chó

He caught a frog and used it as bait for the pike: Anh ta bắt được một bé cóc và sử dụng nó làm mồi bắt con cá chó: Sai, nhỏ ếch dùng để làm mồi là một trong con ếch giả.

CẤU TRÚC, TỪ VỰNG ĐIỂN HÌNH

- By the side of the lake (n): bên hồ.

Eg: We went out for a walk by the side of the lake

Chúng tôi đi bộ bên bờ hồ.

- An unpleasant surprise: bất ngờ cực nhọc chịu.

Eg: I worked all day & came home to see an unpleasant surprise

Tôi đã có tác dụng việc một ngày dài và về đơn vị với một bất ngờ khó chịu.

- khổng lồ come along with: đi cùng với, thuộc với.

Eg: His wife, coming along with their three children, visited his office.

Xem thêm: Đáp Án Hoá Thpt Quốc Gia 2021, Đáp Án Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 Môn Hóa

Vợ ông ta, đi với ba người con của họ, cho thăm công sở của ông ấy.

- to lớn catch/catch a glimpse of: thoáng thấy, thấy lướt

Eg: I only caught a glimpse of her once but I would recognize her if I saw her again