*

An Lạc quận chúa Tiêu Minh hình trạng trên có nhà vua làm vị trí dựa, bên dưới có phụ vương già ăn uống chơi có tác dụng tấm gương, từ bé dại đã bá đạo hoành hành tai ngược khắp ghê thành, trêu chó chọc mèo, ỷ nắm hiếp bạn gì nào đấy đều có tác dụng không ít, chỉ giỏi đàn đúm với đám bạn bè phá xóm phá xóm.

Trong một lần đi bắt gian phu dâm phụ giúp tỷ tỷ của bản thân là Tiêu Minh Yên, cô gái lỡ tay xô chũm tử bên Định quốc công Vệ Cảnh té xuống hồ nước nước, ngày ngày chờ hớt ở đầu cuối cũng biết đến tin dữ, cái người nọ sau khi được vớt lên sẽ mê man 5 ngày liền, hiện đang thập tử độc nhất vô nhị sinh. Số cô bé xui xẻo, va ai không đụng lại trúng đề xuất cái ấm thuốc không có chuyện gì là hộc máu, đi hai cách là xanh mặt