(Hàng hải) Lằn tàu.Thành ngữSửa đổito follow in the wake of somebody:Theo chân ai, theo ngay tức thì ngay sau ai.(Nghĩa bóng) Theo gương ai.

Danh từSửa đổi

wake /ˈweɪk/
Bạn đang xem: Quá khứ của wake up

(Thường Số nhiều) nghỉ mỗi năm (ở khu vực miền bắc nước Anh).Sự thức canh người chết.

Nội rượu cồn từSửa đổi

wake nội cồn từ (woke, waked; waked, woken) /ˈweɪk/

Thức giấc, thức dậy, thức giấc dậy.to wake up with a start đơ mình tỉnh dậy

Ngoại cồn từSửa đổi

wake ngoại đụng từ /ˈweɪk/

Đánh thức.Làm lai tỉnh lại, có tác dụng sống lại.Làm náo hễ (nơi nào); phá (sự yên ổn tĩnh).Làm dội lại (tiếng vang).Khêu gợi, thức dậy (một kỷ niệm).to wake memories gợi lại gần như ký ứcto wake desires khơi gợi dục vọngThức canh (người chết).Chia đụng từSửa đổi
Dạng không những ngôiĐộng tự nguyên mẫuto wakePhân từ hiện tạiwakingPhân từ thừa khứwakedDạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tạiwakewake hoặc wakest¹wakes hoặc waketh¹wakewakewakeQuá khứwakedwaked hoặc wakedst¹wakedwakedwakedwakedTương laiwill/shall²wakewill/shallwake hoặc wilt/shalt¹wakewill/shallwakewill/shallwakewill/shallwakewill/shallwakeLối mong khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tạiwakewake hoặc wakest¹wakewakewakewakeQuá khứwakedwakedwakedwakedwakedwakedTương laiweretowake hoặc shouldwakeweretowake hoặc shouldwakeweretowake hoặc shouldwakeweretowake hoặc shouldwakeweretowake hoặc shouldwakeweretowake hoặc shouldwakeLối mệnh lệnhyou/thou¹weyou/ye¹Hiện tạiwakelets wakewake
Cách phân chia động từ bỏ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhận mạnh. Ngày xưa, làm việc ngôi sản phẩm nhất, hay nói shall và chỉ còn nói will để nhấn mạnh.
*
Reply
*
4
*
0
*
chia sẻ
*

*

*Xem thêm: Cách Làm Bài Toán Tiệm Cận Của Hàm Số: Lý Thuyết & Bài Tập (Kèm Tài Liệu)

*