Hôm nay, trabzondanbak.com sẽ share các kiến thức và kỹ năng về phép phân tách hết cùng phép chia gồm dư để những bậc phụ huynh và các nhỏ nhắn tham khảo.Trong chương trình học lớp 3, phép phân chia hết với phép chia có dư là 1 trong những bài học cực kì quan trọng. Cũng chính vì vậy, trabzondanbak.com sẽ share các kỹ năng và kiến thức về bài học kinh nghiệm này.

Bạn đang xem: Phép chia hết và phép chia có dư lớp 3

1. Phép phân chia hết

1.1. Phép chia hết là gì?

Phép chia hết là phép chia tất cả số dư bằng 0

Ví dụ 1:

*

Giải thích:

8 : 2 = 4; viết 4; 4 x 2 = 8; 8 - 8 = 0

Hạ 6; 6 : 2 = 3; viết 3; 3 x 2 = 6; 6 - 6 = 0

Ta nói: 86 : 2 là phép chia hết bao gồm thương là 43

Ví dụ 2:

*

Giải thích:

4: 3 được 1; viết 1; 1 x 3 = 3; 4 - 3 = 1

Hạ 2; 12 : 3 = 4; viết 4; 4 x 3 = 12; 12 - 12 = 0

Ta nói 42 : 3 là phép phân tách hết bao gồm thương là 14.

1.2. Lấy ví dụ như trực quan liêu về phép phân tách hết

*

2. Phép chia bao gồm dư

2.1. Nhận biết phép chia có dư

Phép chia có dư là phép chia có 0

Ví dụ:

Phép phân chia 19 : 6 là phép chia bao gồm dư nếu gồm 0

*

Ta nói: 19 : 6là phép chia tất cả dư, gồm thương là 3, số dư là 1.

2.2. Lấy ví dụ trực quan lại về phép chia tất cả dư

*

2.3. Minh bạch phép phân chia hết với phép phân chia hết cùng phép chia bao gồm dư

*

3. Bài bác tập vận dụng phép phân tách hết với phép chia gồm dư

3.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 96 : 3

b) 52 : 4

c) 63 : 5

d) 75 : 6

Bài 2: Tính quý giá biểu thức

a) 123 - 72 : 6

b) 200 + 95 : 5

c) 143 - 104 : 4

d) 96 : 6 + 98 : 7

Bài 3: Tìm y

a) y x 4 = 156

b) y x 5 = 130

c) y x 3 = 87

d) y x 7 = 245

Bài 4: Mẹ bao gồm 96kg gạo nên chia vào 4 bao. Hỏi mỗi bao gạo nặng từng nào kg?

Bài 5: Bà chia đều một trong những ngô vào 4 thùng, từng thùng 16kg ngô. Sau khi chia bà còn quá 3kg ngô. Hỏi, lúc đầu số ngô của bà là bao nhiêu?

3.2. Đáp án

Bài 1:

*

*

*

*

Bài 2:

a) 123 - 72 : 6

= 123 - 12

= 111

b) 200 + 95 : 5

= 200 + 19

= 219

c) 143 - 104 : 4

= 143 - 26

= 117

d) 96 : 6 + 98 : 7

= 16 + 14

= 30

Bài 3:

a)

y x 4 = 156

y = 156 : 4

y = 39

b)

y x 5 = 130

y = 130 : 5

y = 26

c)

y x 3 = 87

y = 87 : 3

y = 29

d)

y x 7 = 245

y = 245 : 7

y = 35

Bài 4:

Mỗi bao gạo nặng trĩu số kg là:

96 : 4 = 24 (kg)

Đáp số: 24kg

Bài 5:

Tổng số ngô bà đã phân tách vào 4 thùng là:

16 x 4 = 64 (kg)

Số ngô thuở đầu bà có là:

64 + 3 = 67 (kg)

Đáp số: 67kg

4. Bài bác tập thực hành thực tế phép phân tách hết và phép chia bao gồm dư

4.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 34 : 4

b) 64 : 5

c) 132 : 6

d) 241 : 8

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức

a) 120 : 6 + 150 : 3

b) 22 x 3 + 135 : 5

c) 300 - 270 : 6

d) 225 : 5 + 360

Bài 3: Tìm y

a) y x 5 = 115

b) y x 3 = 48

c) y x 2 = 232

d) y x 9 = 504

Bài 4: Người ta chia các 280 lít xăng vào 8 thùng, hỏi từng thùng chứa từng nào lít xăng?

Bài 5: Một sợi dây dài 360cm, An cắt đa số thành 6 đoạn bởi nhau.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Hình Tam Giác, Chu Vi Hình Tam Giác

Hỏi mỗi đoạn dài từng nào cm?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 34 : 4 được 8 dư 2

b) 64 : 5 được 12 dư 4

c) 132 : 6 = 22

d) 241 : 8 được 30 dư 1

Bài 2:

a) 70

b) 93

c) 255

d) 405

Bài 3:

a) y = 23

b) y = 16

c) y = 116

d) y = 56

Bài 4: 35 lít xăng

Bài 5: 60cm

Để giúp con học tốt phép phân chia hết với phép chia có dư, ngoài bài toán luyện bài bác tập, những bậc phụ huynh rất có thể tham khảo những bài giảng thú vui tại trabzondanbak.com nhé!