Bạn đã xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài ngay bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (534.1 KB, 17 trang )


Mỗi tuần: 8 tiết

Cả năm: 35 tuần = 280 tiết.

Bạn đang xem: Phân phối chương trình tiếng việt lớp 5

Tuần Phân môn

Tiết

số Tên bài

Nội dung điềuchỉnh - sút tải

(nếu có)

HỌC KÌ I (18 tuần: 162 tiết)

1

Tập đọc

01 Thư gửi những học sinh

02 quang cảnh làng mạc ngày mùa

Chính tả

01 (Nghe-viết): nước ta thân yêu

LT&C

01 tự đồng nghĩa


02 luyện tập về trường đoản cú đồng nghĩa

Kể chuyện

01 Lý từ bỏ Trọng

T LV

01 cấu trúc của bài văn tả cảnh

02 luyện tập tả cảnh

2

Tập đọc

03 ngàn năm văn hiến


Chính tả

02 (Nghe viết) : Lương Ngọc Quyến

LT&C

03 mở rộng vốn từ : Tổ Quốc

04 rèn luyện về trường đoản cú đồng nghĩa

Kể chuyện

02 nói chuyện đang nghe, vẫn đọc

T LV

03 rèn luyện tả cảnh

04 rèn luyện làm báo cáo thống kê

3


Tập đọc

05 Lòng dân (phần 1)

06 Lịng dân (phần 2)

Chính tả

03 (Nhớ viết) : Thư gửi những học sinh

LT&C

05 không ngừng mở rộng vốn từ : Nhân dân

06 rèn luyện về từ đồng nghĩa

Kể chuyện

03 kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

05 luyện tập tả cảnh


4

Tập đọc

07 Những bé sếu bằng giấy

08 Bài ca về trái đất

Chính tả

04 Nghe- viết : Anh quân nhân Cụ Hồ nơi bắt đầu Bỉ

LT&C

07 trường đoản cú trái nghĩa

08 rèn luyện về tự trái nghĩa

Kể chuyện

04 tiếng vĩ gắng ở Mỹ Lai

T LV

07 luyện tập tả cảnh

08 Tả cảnh (Kiểm tra viết)

5

Tập đọc

09 Một chuyên viên máy xúc

10 Ê-mi-li, con…

Chính tả

05 (Nghe viết) : Một chuyên gia máy xúc

LT&C

09 mở rộng vốn tự : Hòa bình

10 từ đồng âm

10 Trả bài văn tả cảnh

6

Tập đọc

11 Sự sụp đổ của chính sách a-pac-thai

12 item của Si-le và tên phạt xít

Chính tả

06 (Nhớ viết): Ê-mi-li, con…

LT&C

11 không ngừng mở rộng vốn tự : hữu hảo - vừa lòng tác

12 cần sử dụng từ đồng âm để đùa chữ

Kể chuyện

06 đề cập chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

11 luyện tập làm đơn

12 rèn luyện tả cảnh


7

Tập đọc

13 những người bạn tốt

14 giờ đồng hồ đàn Ba-la-lai-ca trên sơng Đà

Chính tả

07 (Nghe viế) : dòng kênh quê hương

LT&C

13 từ không ít nghĩa


Kể chuyện

07 cây xanh nước Nam

T LV

13 luyện tập tả cảnh

14 rèn luyện tả cảnh

8

Tập đọc

15 diệu kì rừng xanh

16 Trước cổng trời

Chính tả

08 (Nghe viết): diệu huyền rừng xanh


LT&C

15 mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

16 luyện tập về từ khá nhiều nghĩa

Kể chuyện

08 đề cập chuyện sẽ nghe, đã đọc

T LV

15 luyện tập tả cảnh

16 luyện tập tả cảnh (Dùng đoạn mở bài, kết bài)

9

Tập đọc

17 đồ vật gi q nhất

18 Đất Cà Mau


T LV

17 luyện tập thuyết trình, tranh luận

18 rèn luyện thuyết trình,tranh luận

10

Tập đọc

19 Ơn tập : tiết 1

Chính tả

10 Ơn tập : huyết 2

LT&C

19 Ôn tập : huyết 3

Kể chuyện

10 Ôn tập : máu 4

Tập đọc

đôi mươi Ôn tập : ngày tiết 5

T LV

19 Ôn tập : ngày tiết 6

LT&C

đôi mươi Tiết 7 : kiểm tra GIỮA KÌ I : Phần đọc – hiểu cùng Luyện từ với câu.

T LV

20 Tiết 8 : bình chọn GIỮA KÌ I : Kiểm traviết (phần Tập có tác dụng văn)


LT&C

21 Đại từ xưng hô.

22 quan hệ giới tính từ.

Kể chuyện

11 người đi săn và con nai.

T LV

21 Trả bài văn tả cảnh.

22 luyện tập làm đơn.

12

Tập đọc

23 Mùa thảo quả.

24 Hành trình của bạn bè ong.

Chính tả

12 Nghe viết : Mùa thảo quả.

LT&C

23 không ngừng mở rộng vốn từ bỏ : bảo đảm môi trường.

24 rèn luyện về quan hệ giới tính từ.

chọn bỏ ra tiết).

13

Tập đọc

25 tín đồ gác rừng tí hon

26 Trồng rừng ngập mặn.

Chính tả

13 Nghe – viết : Hành trình của bè phái ong.

LT&C

25 mở rộng vốn từ bỏ : bảo vệ môi trường.

26 luyện tập về quan hệ nam nữ từ.

Kể chuyện

13 đề cập chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

25 luyện tập tả bạn : (Tả nước ngoài hình).


26 rèn luyện tả bạn : (Tả ngoại hình).

14

Tập đọc

27 Chuỗi ngọc lam.

28 hạt gạo làng ta.

Chính tả

14 Nghe – viết : Chuỗi ngọc lam.

LT&C

27 Ôn tập về từ bỏ loại.


Kể chuyện

14 Pa-xtơ và em bé.

T LV

27 Làm biên bản cuộc họp.

28 rèn luyện làm biên phiên bản cuộc họp.

15

Tập đọc

29 Buôn Chư Lênh đón cơ giáo.

30 Vễ ngơi nhà vẫn xây.


Chính tả

15 Nghe viết : Bn Chư Lênh đón cơ giáo.

LT&C

29 mở rộng vốn từ bỏ : Hạnh phúc.

30 Tổng kết vốn từ.

Kể chuyện

15 đề cập chuyện đang nghe, vẫn đọc

T LV

29 luyện tập tả bạn : (Tả hoạt động).

Xem thêm: Bài Tập The Dục Dưỡng Sinh Cho Người Cao Tuổi Tại Nhà!, Các Bài Tập Dưỡng Sinh Cơ Bản Cho Người Cao Tuổi

30 luyện tập tả người : (Tả hoat động).

16

Tập đọc

31 thầy thuốc như mẹ hiền

32 Thầy cúng đi bệnh viện


Kể chuyện

16 kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

31 Tả người : đánh giá viết

32 Làm biên bản một vụ việc

17

Tập đọc

33 ngốc Công thôn Trịnh Tường

34 Ca dao về lao hễ sản xuất

Chính tả

17 Nghe-viết : Người bà bầu của 51 đứa con

LT&C

33 Ôn tập về từ bỏ và cấu tạo từ

34 Ôn tập về câu

Kể chuyện

17 nói chuyện đang nghe, vẫn đọc

T LV


Chính tả

18 Ôn tập: huyết 2

LT&C

35 Ôn tập: tiết 3

Kể chuyện

18 Ôn tập: huyết 4

Tập đọc

36 Ôn tập : máu 5

T LV

35 Ôn tập : huyết 6

LT&C

36 Kiểm tra học kì 1 ( KT đọc)

T LV

36 Kiểm tra học tập kì 1 (KTviết)

HỌC KÌ II (17 tuần: 153 tiết)

19

Tập đọc

37 tín đồ công dân sinh Một

38 người cơng dân số Một (tt)

Chính tả

19 Nghe viết : Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

T LV

37 luyện tập tả người : dựng đoạn mở bài

38 luyện tập tả fan : dựng đoạn kết bài

20

Tập đọc

39 Thái sư trằn Thủ Độ

40 Nhà tài trợ đặc biệt quan trọng của giải pháp mạng

Chính tả

20 Nghe viết : Cánh cam lạc mẹ

LT&C

39 mở rộng vốn từ bỏ : Công dân

40 Nối những vế câu ghép bởi quan hệ từ

Kể chuyện

trăng tròn Kể chuyện đã nghe, vẫn đọc

T LV

39 Tả bạn : chất vấn viết

40 Lập công tác hoạt động

21

Tập đọc

41 Trí dũng tuy vậy toàn

42 tiếng rao đêm

Chính tả

21 Nghe viết : Trí dũng tuy nhiên toàn

LT&C

41 mở rộng vốn từ : Công dân


Kể chuyện

21 nhắc chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

41 Lập lịch trình hoạt động

42 Trả bài văn tả người

22


Tập đọc

43 Lập làng giữ lại biển

44 Cao Bằng

Chính tả

22 Nghe viết : Hà Nội

LT&C

43 Nối các vế câu ghép bởi quan hệ từ

44 Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Kể chuyện

22 Ông Nguyễn Khoa Đăng

T LV

43 Ôn tập văn nói chuyện

44 nói chuyện (Kiểm tra viết)

23

Tập đọc

45 Phân xử tài tình

46 Chú đi tuần


LT&C

45 không ngừng mở rộng vốn tự : trật tự – An ninh

46 Nối các vế câu ghép bởi quan hệ từ

Kể chuyện

23 kể chuyện vẫn nghe, đang đọc

T LV

45 Lập lịch trình hoạt động

46 Trả bài văn kể chuyện

24

Tập đọc

47 luật pháp tục xưa của người Ê-đê

48 vỏ hộp thư mật

Chính tả

24 Nghe-viết : Núi non hùng vĩ

LT&C

47 mở rộng vốn từ bỏ : riêng lẻ tự – An ninh

48 Nối các vế câu ghép bởi cặp trường đoản cú hô ứng


Kể chuyện

24 kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

47 Ôn tập về tả vật vật

48 Ôn tập về tả thiết bị vật


50 cửa sơng

Chính tả

25 Nghe viết: Ai là thủy tổ loài người

LT&C

49 Liên kết những câu vào bài bằng cách lặptừ ngữ

50 Liên kết những câu trong bài bằng cách thay vắt từ ngữ

Kể chuyện

25 vì chưng mn dân

T LV

49 Tả đồ vật : khám nghiệm viết

50 Tập viết đoạn đối thoại

26


Tập đọc

51 Nghĩa thầy trò

52 Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Chính tả

26 Nghe-viết : lịch sử hào hùng Ngày nước ngoài Lao động

LT&C

51 mở rộng vốn trường đoản cú : Truyền Thống


Kể chuyện

26 nói chuyện đã nghe, đã đọc

T LV

51 Tập viết đoạn đối thoại

52 Trả bài văn tả đồ gia dụng vật

27

Tập đọc

53 Tranh làng Hồ

54 Đất nước

Chính tả

27 ghi nhớ - viết : cửa sông


LT&C

53 không ngừng mở rộng vốn từ : Truyền thống

54 Liên kết những câu trong bài bởi từ ngữ nối

Kể chuyện

27 kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

53 Ôn tập tả cây cối

54 Tả cây trồng (Kiểm tra viết)

28

Tập đọc

55 Ôn tập (Tiết 1)

Chính tả

28 Ôn tập (Tiết 2)


Kể chuyện

28 Ôn tập (Tiết 4)

Tập đọc

56 Ôn tập (Tiết 5)

T LV

55 Ôn tập (Tiết 6)

LT&C

56 Kiểm tra GKII (Kiểm tra đọc)

T LV

56 Kiểm tra GKII (Kiểm tra viết)


29

Tập đọc

57 Một vụ đắm tàu

58 con gái

Chính tả

29 ghi nhớ - viết : Đất nước

LT&C

57 Ôn tập về lốt câu

58 Ôn tập về lốt câu

Kể chuyện

29 Lớp trưởng lớp tôi

T LV

57 Tập viết đoạn đối thoại

58 Trả bài văn tả cây cối

30

Tập đọc

59 Thuần phục sư tử


59 mở rộng vốn từ bỏ : phái mạnh và nữ

60 Ôn tập về vệt câu (dấu phảy)

Kể chuyện

30 nhắc chuyện vẫn nghe, vẫn đọc

T LV

59 Ôn tập về tả bé vật

60 Tả con vật (Kiểm tra viết)

31

Tập đọc

61 các bước đầu tiên

62 Bầm ơi

Chính tả

31 Nghe viết : Tà áo dài Việt Nam

LT&C

61 mở rộng vốn từ bỏ : nam và nữ

62 Ôn tập về lốt câu (dấu phảy)

Kể chuyện

31 nhắc chuyện đựơc chứng kiến hoặc tham gia


64 hầu hết cánh buồm

Chính tả

32 lưu giữ viết : Bầm ơi

LT&C

63 Ôn tập về dấu câu : (Dấu phẩy) (tt)

64 Ôn tập về lốt câu (Dấu nhì chấm)

Kể chuyện

32 Nhà vô địch

T LV

63 Trả bài văn tả bé vật

64 Tả cảnh : chất vấn viết

33

Tập đọc

65 chính sách bảo vệ, chăm lo và giáo dục về trẻ em em

66 sang năm con lên bảy

Chính tả

33 Nghe viết : trong lời mẹ hát

LT&C

65 mở rộng vốn trường đoản cú : trẻ con em

66 Ôn tập về vệt câu

Kể chuyện

33 nói chuyện đang nghe, đã đọc


66 Tả tín đồ (Kiểm tra viết)

34

Tập đọc

67 Lớp học trên đường

68 nếu trái đất thiếu con trẻ em

Chính tả

34 nhớ viết : lịch sự năm nhỏ lên bảy

LT&C

67 không ngừng mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận

68 Ôn tập về lốt câu (Dấu gạch ốp ngang)

Kể chuyện

34 kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham gia

T LV

67 Trả bài văn tả cảnh

68 Trả bài văn tả người

35

Tập đọc

69 Ôn tập : tiết 1

Chính tả

35 Ôn tập : huyết 2

LT&C

69 Ôn tập : huyết 3

Kể chuyện

35 Ôn tập : ngày tiết 4


T LV

69 Ôn tập : máu 6

LT&C

70 Kiểm tra cuối kì 2 (kiểm tra: Đọc – hiểu)

T LV

70 Kiểm tra cuối kì 2 (kiểm tra viết)


*
40 phần mềm ship hàng dạy cùng học 5 998 2
*
kiến thiết E-book hỗ trợ việc dạy với học phần hóa hữu cơ 11 Trung học thêm (THPT) (chương trình nâng cao) 119 785 0
*
phần mềm giao hàng dạy và học âm nhạc 1 654 3
*
Kế hoạch sử dụng ĐDDH và trưng bày chương trình đồ vật lý 8 - 6 (năm học tập 2009-2010) 6 944 15
*
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CẤP trung học cơ sở VÀ trung học phổ thông MÔN TIẾNG ANH Áp dụng từ năm học 2010-2011 1 703 0
*
một số trong những phần mềm ship hàng dạy với học 9 797 0
*
Tài liệu phân phối chương trình tin học tập 9 năm học tập 2010-2011 2 450 1
*
tài liệu Tài liệu bày bán chương trình thcs môn Tin học (Bộ giáo dục và Đào Tạo) - áp dụng từ năm học 2008- docx 8 830 7
*
tư liệu VẬN DỤNG SỰ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC vào VIỆC THỰC HIỆN CHỦ ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH doc 8 530 0
(39.45 KB - 17 trang) - Tải bày bán chương trình dạy và học môn giờ Việt lớp 5 - ngôn từ chương trình học môn giờ đồng hồ Việt lớp 5