03 đề ở đầu cuối trong tập đề thi ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 Toán. Chúc các em học tập tốt.

Bạn đang xem: Ôn toán lớp 3 lên lớp 4

Đề số 10

Bài 1: Đặt tính rồi tính

20438 + 57806

82495 – 30617

20415 x 3

18531 : 4 

Bài 2:Tính quý hiếm của mỗi biểu thức sau:

a.15000 + 45000 : 3

b.( 15000 + 45000 ) : 3

c) 213 + 321 x 3

d) 216 : 4 : 2

e) 12 456 – 6 783 + 21 564

g) 12 : 4 x 9

Bài 3: tìm kiếm y.

a) y + 124 = 316

b) 253 + y = 451 

c) y x 5 = 135

d) 7 x y = 217

e) y – 285 = 148

g) 285 – y = 148

h) y : 8 = 216

k) 216 : y = 8

n) ( y : 3 ) + 214 = 324

m) y x 6 = 240 x 2

Bài 4:

Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi 15cm. Chiều rộng 6cm.Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 5: Một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 18cm và gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi và ăn diện tích của hình chữ nhật đó.


Quảng cáo


Bài 6: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 6 centimet và bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó. 

Bài 7: Một hình chữ nhật có chu vi 56 cm và chiều rộng bằng chu vi. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài 8: Một hình vuông có cạnh 6 dm. Tính chu vi và diện tích của hình vuông đó. 

Bài 9: Một sân chơi hình vuông có chu vi 36 m. Tính diện tích của sân nghịch đó.

Bài 10: Mẹ năm nay 36 tuổi. Tuổi con bởi tuổi mẹ. Hỏi bà mẹ hơn con bao nhiêu tuổi ?

Bài 11: Mẹ năm nay 36 tuổi. Tuổi con bằng tuổi mẹ. Hỏi cả hai mẹ con năm nay bao nhiêu tuổi ?

Bài 12: trong kho có 21 356 kilogam gạo. Buổi sáng fan ta đã bán được 6 783 kilogam gạo, buổi chiều bán được 9 453 kg gạo. Hỏi trong kho còn sót lại bao nhiêu ki – lô – gam gạo ? ( Giải bởi 2 cách)  

Bài 13: Một cửa hàng có 15 000 m vải vóc hoa. Shop đã bán tốt số vải vóc đó. Hỏi cửa hàng còn lại từng nào mét vải vóc hoa ?

Bài 14: Đặt đề toán theo cầm tắt sau rồi giải:

*

Bài 15: bao gồm 35 cái kẹo chia đầy đủ cho 5 em. Hỏi 8 em thì cần có bao nhiêu chiếc kẹo để phân tách ?

Bài 16: gồm 48 học viên xếp thành 6 hàng. Hỏi 4 hàng thì gồm bao nhiêu học viên ?

Bài 17: tất cả 72kg gạo chia hầu hết vào 9 túi. Hỏi gồm 40kg gạo thì phân tách được vào mấy túi?

Bài 18: Một người đi bộ trong 4 giờ đồng hồ đi được 20km. Hỏi nếu fan đó đi 35km thì mất mấy giờ đồng hồ ?

Bài 19:Tính cấp tốc :

a) 25 + 63 + 37 + 75

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 


Quảng cáo


Bài 20: Tìm một vài biết rằng nếu như số đó phân chia cho 2 rồi cộng với 15 thì được 24. 

Bài 21: Tính diện tích của hình G.

*
Bài 22: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng chu vi hình vuông vắn cạnh 6cm. Chiều dài hình chữ nhật là 7cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 23: Một hình vuông có chu vi bằng chu vi một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 9cm, chiều rộng 5cm. Tính diện tích s của hình vuông đó. 

Bài 24: Số mập là 18, số bé là 6. Hỏi số mập gấp mấy lần số bé ?

Bài 25: Số bự là 18, số bé xíu là 6. Hỏi số nhỏ nhắn bằng một trong những phần mấy số mập ?

Đề số 11:

Bài 1: Tính quý giá biểu thức

52 + 81 : 9

100- 13 x 7

78 : 6 + 96 : 8

19 x 5 + 2

14 – 48 : 6

528 : 4 – 318 : 3

Bài 2: tìm kiếm x

936 : x = 3

x : 5 = 121 ( dư 4)

x : 5 = 125

x : 6 = 18 ( dư 2)

Muốn kiếm tìm số chia, số bị phân chia ta làm nuốm nào?

Bài 3: Lớp 3 chiều có 20 học viên nữ cùng 22 học sinh nam. Giáo viên cử 1/8 số học viên của lớp đI thi học viên giỏi. Hỏi cô giáo đã cử mấy ban đi thi học sinh giỏi?

Bài 4: Hãy điền lốt ( + , – , x, : ) vào nơi trống phù hợp để được những biểu thức có giá trị.

Xem thêm: Ngữ Văn 8 Bài Câu Nghi Vấn Tiếp Theo ) Siêu Ngắn, Soạn Bài Câu Nghi Vấn (Tiếp Theo) Hay, Ngắn Gọn

15….3…..7 = 38

15 …..3…..7 = 35

15 …3….7 = 52

15…3….7 = 19

Đề số 12:

Bài 1: Đọc những số sau: 3003 , 7067, 5055, 1921

Bài 2: Viết các số sau:

a. Tám nghìn bẩy trăm linh hai

b. 9 nghìn, 9 chục

c. 2 nghìn, 8 trăm, 6 1-1 vị

d. 6 nghìn 5 trăm

Bài 3: Viết các số sau thành tổng theo mẫu:

4765= 4000 + 700 + 60 + 5

7608 =

9469 =

5074 =

5555 =

2004 =

Bài 4 Nêu giải pháp tính diện tích hình chữ nhật với chu vi hình chữ nhật.

Bài 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là 168m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Tính chu vi,diện tich mảnh vườn đó?

Bài 6: Viết những số tất cả 4chữ số, biết từng chữ số đứng sau hơn chữ số đứng trước 2 đơn vị