Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 1, học kì 2 năm 2021 - 2022 lựa chọn lọc, có đáp án

Tải xuống

Bộ Đề thi Toán lớp 4 học kì 1 và học kì 2 năm học 2021 - 2022 cơ bản, nâng cao có đáp án được các Giáo viên các năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn và sưu trung bình từ đề thi của những trường Tiểu học tập trên cả nước. Hi vọng với bộ đề thi Toán lớp 4 này sẽ giúp đỡ Thầy/Cô có thêm tư liệu giúp học viên ôn luyện và dành được điểm cao trong những bài thi môn Toán lớp 4. Bộ đề thi Toán lớp 4 không thiếu thốn đề khảo sát chất lượng đầu năm, đề thi giữa kì, đề thi học kì 1, học kì 2, những phiếu bài tập, đề đánh giá cuối tuần. Mời quí Thầy/Cô và những em học sinh tham khảo!

(mới) Bộ Đề thi Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 (60 đề)

Mục lục Đề thi Toán lớp 4 theo thông tứ 22

Giữa học kì 1

Học kì 1

Giữa học tập kì 2

Học kì 2

Bộ đề thi Toán lớp 4 tất cả đáp án

105 bài bác tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 4 bao gồm đáp án

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Bạn đang xem: On tập toán lớp 4 cuối năm có đáp an

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Chữ số 4 trong các 7249618 chỉ:

A. 40000 B. 4000 C. 400 D. 400000

Câu 2: Năm 1984 thuộc gắng kỉ:

A. XVIII B. XIX C. XX D. XVIICâu 3: Số phù hợp để điền vào khu vực chấm của 5tấn 85kg =......................kg

A. 585 B. 5850 C. 5085 D. 5805

Câu 4: Số vừa đủ cộng của những số: 20; 35; 37; 65 và 73

A. 40 B. 42 C. 44 D. 46

Câu 5: số đông phát biểu nào sau đây em cho là đúng.

A. Góc bẹt nhỏ hơn góc tù.B. Góc tù to hơn góc vuông.C. Góc nhọn to hơn góc bẹt.D. Góc nhọn lớn hơn góc vuông.Câu 6: Một mảnh đất trồng rau hình vuông có chu vi 240m. Tính diện tích mảnh khu đất đó.

A. 36m2B. 360m2C. 3600m2D. 120m2

Phần II. Trường đoản cú luận

Câu 1: Đặt tính cùng tính.

56897 + 28896

78652 – 4689

586 x 6

726 : 6

Câu 2: Tính giá trị biểu thức m - 187 + n, với m = 348 và n =156

Câu 3: Cả hai thửa ruộng thu hoạch được 72 tạ thóc. Thửa ruộng trước tiên thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng sản phẩm hai 18 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 4: nhì số gồm tổng là số lớn số 1 có hai chữ số, biết số đầu tiên là số nhỏ tuổi nhất có hai chữ số. Tra cứu số vật dụng hai.

Đề thi Toán lớp 4 giữa kì 1 gồm đáp án (nâng cao - 1)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: mang đến 14758 = 10000 + 4000 + … + 50 + 8. Số phù hợp là:A.700B. 7000C. 70D. 7

Câu 2: chọn câu trả lời đúng: Hình mặt có:

A.4 tam giác

B.5 tam giác

C.5 tứ giác

D.3 tứ giác

Câu 3: hai số bao gồm tổng là 390. Số nhỏ nhắn là số gồm 2 chữ số, nếu như viết thêm chữ số 3 vào đằng trước số bé ta được số lớn. Số mập là:

A.90B. 387C. 345D. 336

Câu 4: mang lại 4 số 0; 1; 2; 4. Viết được từng nào số bao gồm 3 chữ số không giống nhau?

A.6 sốB. 12 sốC. 18 sốD. 24 số

Câu 5: từ bây giờ là sản phẩm năm ngày 23 mon 4, hỏi 100 ngày nữa là sản phẩm mấy:

A.Thứ tưB. Sản phẩm công nghệ nămC. Thứ sáuD. Thiết bị bảy

Câu 6: bao gồm 2135 quyển vở được xếp hầu như vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng như vậy có tất cả bao nhiêu quyển vở?

A.305B. 350C. 1525D. 525

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính cực hiếm biểu thức

a.25178 + 2357 x 3

b.42567 + 12328 : 8

Câu 2 (2 điểm): search số tự nhiên có 3 chữ số biết hàng đơn vị chức năng là 7. Nếu gửi chữ số 7 tự hàng đơn vị lên đầu ta được số bắt đầu gấp 2 lần số cũ với thêm 21 solo vị.

Câu 3 (2 điểm): Lớp 4A có 5 tổ đi trồng cây, số tín đồ mỗi tổ là bởi nhau. Mỗi chúng ta trồng được 4 hoặc 6 cây. Cả lớp trồng được 220 cây. Hỏi gồm bao nhiêu bạn trồng được 4 cây, bao nhiêu bạn trồng được 6 cây, biết số học viên lớp 4A ít hơn 50 chúng ta và nhiều hơn nữa 40 bạn.

Câu 4 (1 điểm): Một bạn mang cam đi đổi lấy táo và lê. Cứ 9 quả cam thì đổi được 2 quả táo và 1 trái lê. Cứ 5 quả táo khuyết thì đổi được 2 trái lê. Nếu người đó thay đổi hết số cam đưa đi thì đổi được 17 quả táo và 13 trái lê. Hỏi fan đó mang đi bao nhiêu quả cam?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ phiên bản - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số phù hợp để điền vào nơi chấm là:

14 mét vuông = ……..cm 2

A. 140 B. 1400 C. 14000 D. 140000

Câu 2: Viết số sau: hai trăm mười cha triệu sáu trăm hai mươi bốn nghìn bảy trăm.

A. 213 624 700

B. 213 624 070

C. 21 362 470

D. 21 362 700

Câu 3: Số phân tách hết đến 9 là:

A. 2341 B. 1034 C. 240 D. 9810

Câu 4: Số chia hết cho tất cả 2,3,5 là:

A. 2346 B. 4510 C. 6219 D. 6360

Câu 5: tác dụng của phép tính nhẩm: 26 x 11= …….. Là:

A. 260 B. 280 C. 286 D. 296

Câu 6: Chọ giải đáp đúng

Trong hình vẽ bên:

*

A. Cạnh AB tuy vậy song với cạnh DC

B. Cạnh AD tuy nhiên song cùng với cạnh BC

C. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC

D. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh DC

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a)423 x 25

b) 7168 : 56

Câu 2: Một hồ nước cá tất cả 156 con con cá chép và cá rô. Tính số cá từng loại, biết rằng số các rô nhiều hơn nữa số cá chép là 34 con.

Câu 3: một chiếc sân vườn cửa hình chữ nhật có trung bình cùng của chiều rộng cùng chiều lâu năm là 15m, chiều rộng lớn là 10m. Tính diện tích s của sân vườn đó.

Câu 4: Tính nhanh: 751 x 68 + 751 x 32

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A D D C A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Mỗi ý đúng được một điểm. Đặt tính với ra kết quả đúng như sau:

a.10575

b. 128

Câu 2 (2 điểm):

Số con cá chép trong hồ nước là

(156 -34) :2 = 61 (con)

Số cá rô trong hồ là

156 – 61 = 95 (con)

Đáp số: cá chép: 61 con, cá rô: 95 con.Câu 3 (2 điểm):

Tổng chiều dài với chiều rộng lớn hình chữ nhật là

15 x 2 = 30 (m)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là

30 -10 = trăng tròn (m)

Diện tích hình chữ nhật là

20 x 10 = 200 (m2)

Đáp số: 2s00 m2

Câu 4 (1 điểm):

751 x 68 + 751 x 32

= 751 x (68 +32)

= 751 x 100

= 75100.

........................

........................

Xem thêm: Phân Tích Ý Nghĩa Của Hình Ảnh Ngọc Trai Giếng Nước, Ý Nghĩa Hình Ảnh Ngọc Trai

........................

Tải xuống