Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 3 có đáp án tất cả 05 đề thi Toán gồm đáp án với 12 đề thi giờ đồng hồ Việt hẳn nhiên được kiếm tìm Đáp Án sưu tầm cùng đăng tải, góp quý thầy cô tấn công giá chất lượng học tập cuối kì II, các em học sinh luyện tập kỹ năng đọc, viết, ôn tập sẵn sàng cho kì thi học tập kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. Mời quý thầy cô và những em học sinh cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Ôn tập toán lớp 3 có đáp án


Nội dung: bộ đề thi học tập kì 2 lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 1 Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 1 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2 Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 3 Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 3 Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 4 Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 4: Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 5 Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 5 Đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 - Đề 1 Ma trận thắc mắc đề đánh giá Tiếng Việt lớp 3 - Đề 1 Đáp án Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 - Đề 1 Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 - Đề 2 Đề thi học kì 2 môn giờ Việt lớp 3 - Đề 3 Đáp án Đề thi học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 - Đề 3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

1. Số 54 175 đọc là:

A. Năm tứ nghìn một trăm bảy lăm.

B. Năm mươi tư nghìn bảy trăm mười lăm.

C. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi lăm.

D. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy lăm.

2. Hiệu quả của phép cùng 36528 + 49347 là:

A. 75865;

B. 85865;

C. 75875;

D. 85875

3. Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XI

B. XII

C. VVII

D. IIX

4. Sản phẩm hai tuần này là ngày 26, vật dụng hai tuần trước đó là ngày:…

A. 19

B. 18

C. 16

D. 17

5. Có 40 học viên xếp thành 8 hàng đều nhau. Hỏi có 15 học viên thì xếp được từng nào hàng?

A. 5 hàng

B. 45 hàng

C. 3 hàng

D. 75 hàng

6. Diện tích một hình vuông vắn là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?

A.3 cm

B. 12 cm

C. 4 cm

D. 36 cm

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6 điểm)

1. Đặt tính rồi tính:

21628 x 3; 45603 + 12908;

15250 : 5; 67013- 23114

2. Một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 8cm, chiều rộng nhiều năm 4 cm.

a, Tính chu vi hình chữ nhật đó.

b, Tính diện tích hình chữ nhật đó.

3. Bao gồm 120 loại bánh được xếp phần đa vào 5 hộp. Hỏi 8 hộp bánh như vậy có bao nhiêu cái bánh?

4: Hình sau đây có từng nào hình tam giác, từng nào hình tứ giác?

a,………………hình tam giác

b,………………hình tứ giác

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 1

Phần I. 1C; 2.D; 3B; 4A; 5C; 6B

Phần II.

1. Học viên tự đặt tính với tính ra công dụng đúng như sau:

a, 21628 x 3 = 64884

b, 45603 + 12908 = 58511

c, 15250 : 5 = 3050

d, 67013- 23114 = 43899

2. Chu vi hình chữ nhật là:

(8 + 4) x 2 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

(8 × 4) = 32(cm2 )

Đáp số: 24 cm

32 cm2

3. Từng hộp tất cả số dòng bánh là:

120: 5 =60 (cái bánh)

8 vỏ hộp bánh có số loại bánh là:

8 x 60 = 420 (cái bánh)

Đáp số: 420 chiếc bánh

4. A, 5 hình tam giác

b, 5 hình tứ giác.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Mỗi bài dưới đây có kèm theo câu vấn đáp A, B, C (là đáp số, công dụng tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng.

1. Số gồm cha mươi ngàn tám trăm linh hai được viết là:

A. 3802

B. 30802

C. 30820

2. Số tức khắc trước của số 20301 là:

A. 20302

B. 20303

C. 20300

3. Cho các số sau: 43501 ; 45310 ; 43051 ; 45130 . Hàng số làm sao được xếp theo sản phẩm công nghệ tự từ to đến bé:

A. 35014 ; 45310 ; 43051 ; 45130

B. 35014 ; 43051 ; 45130 ; 45310

C. 45310 ; 45130 ; 43051 ; 35014

4. 3dm 5cm = …… cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm (…) là:

A. 350

B. 35

C. 305

5. Rất nhiều tháng gồm 31 ngày là các tháng:

A. 4 ; 6 ; 9 ; 11

B. 1; 3; 5; 6; 7; 8

C. 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12

6. Size cửa hình vuông có cạnh 15 dm. Vậy chu vi form cửa hình vuông đó là:

A. 60 dm

B. 50 dm

C. 40 dm

Phần II.

1. Đặt tính rồi tính:

34782 + 10345 ;

65862 – 23104;

10142 x 4;

2. A.Tính: b. Tìm X, biết:

42132 + 75645 : 9 X : 4 = 12410

3. Có 1845 kilogam bột mì đựng đều vào 9 bao. Hỏi trong 5 bao như thế thì đựng từng nào ki-lô-gam?

4. Có một đàn chim bay ngang, tôi liền chào: “Chào 100 bạn!” Chim đầu đáp: “Chúng tôi đã mất cả đàn.”

Hỏi đàn chim đó còn lại từng nào con?

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Phần I: 1B; 2C; 3C; 4B; 5C; 6A

Phần II.

1. Đặt tính và tính ra công dụng như sau:

34782 + 10345 = 45127

65862 – 23104 = 42758

10142 x 4 = 40568

2. Tính ra KQ như sau

a. 42132 + (75645: 9 )

= 42132 + 8405

= 50537

b X : 4 = 12410

x = 12410 x 4

x = 49460

3. Có 1845 kilogam bột mì đựng đều trong 9 bao. Hỏi trong 5 bao như thế thì đựng bao nhiêu ki-lô-gam?

Số kilogam bột mì trong một bao là:

1845: 9 = 205 (kg)

Số kg bột mì trong 5 bao là:

205 x 5 = 1025 (kg)

Đáp số: 1025 ki-lô-gam

4. 0 con.

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 3

PHẦN 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

1. Số 54 175 hiểu là:

A. Năm tư nghìn một trăm bảy lăm.

B. Năm mươi bốn nghìn bảy trăm mười lăm.

C. Năm mươi tứ nghìn một trăm bảy mươi lăm.

D. Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy lăm.

2. Số ngay lập tức sau của số 68457 là:

A. 68467;

B. 68447

C. 68456

D. 68458

3. Những số 48617; 47861; 48716; 47816 thu xếp theo thiết bị tự từ bé bỏng đến khủng là:

A. 48617; 48716; 47861; 47816

B. 47816; 47861; 48617; 48716

C. 48617; 48716; 47816; 47861

D. 48716; 48617; 47861; 47816

4. Số lẻ nhỏ tuổi nhất tất cả 5 chữ số là:

A. 11000

B. 10100

C. 10010

D. 10001

5. Công dụng của phép cùng 36528+ 49347 là:

A. 75865

B. 85865

C. 75875

D. 85875

6. Cực hiếm của biểu thức (98725 – 87561) x 3 là:

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

7. Thứ bốn tuần này là ngày 26, sản phẩm công nghệ tư tuần trước đó là ngày:

A. 19

B. 18

C. 16

D. 17

8. Số 12 được viết bằng văn bản số La Mã là:

A. XI

B. XII

C. VVII

D. IIX

9. 8 hộp bút chì giống hệt có 96 cái cây viết chì. Hỏi 6 hộp như vậy có từng nào cái bút chì?

A. 18 cái.

B. 12 cái.

C. 72 cái.

D. 62 cái.

10. Diện tích một hình vuông vắn là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?

A. 3 cm

B. 12 cm

C. 4 cm

D. 36 cm

11. Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, từng nào hình tứ giác?

A. 4 hình tam giác, 5 hình tứ giác

B. 4 hình tam giác, 4 hình tứ giác

C. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác

D. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác

PHẦN 2 TỰ LUẬN:

1. Đặt tính rồi tính:

21628 x 3

45603 + 12908

15250 : 5

67013 - 23114

2. Một người quốc bộ trong 6 phút đi được 480 m. Hỏi trong 9 phút bạn đó đi được từng nào mét đường? (Quãng đường trong những phút đi gần như như nhau).

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Phần I: 1C; 2D; 3B; 4D; 5A; 6C; 7A; 8B; 9C; 10B; 11D;

Phần II.

1. HS đặt tính và tính đúng

21628 x 3 = 64884

15250: 5 = 3050

45603 + 12908 = 32695

67013- 23114 = 43899

2. Bài giải

Mỗi phút tín đồ đó đi được số mét là:

480: 6 = 80 (m)

Trong 9 phút fan đó đi dạo được số mét là:

80 x 9 = 720 (m)

Đáp số :720 m

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 4

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào vần âm A, B, C hoặc D để trước công dụng đúng:

Bài 1: (1 điểm)

a. Số ngay tức thì trước của số 42840 là:

A. 42841

B. 42830

C. 42839

D. 43850

b. Số ngay tắp lự sau của số 65939 là:

A. 65929

B. 65940

C. 65941

D. 65938

Bài 2: (1 điểm)

a. Lốt >,

B. 2

B. 63 cm2

C. 80 cm2

D. 18 cm2

b) một số trong những chia đến 9 dư 3, Vậy số đó chia cho 3 dư mấy?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

Phần II: tự luận (4 điểm)

Bài 1: (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 35864 + 32678

b) 87980 – 46879

c) 10857 x 3

d) 79194 : 2

Bài 2: search X: (1 điểm):

a) 32456 + X = 79896

b) X x 5 = 75460

Bài 3: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn là 7dm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật kia ? (2 điểm)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 4:

Phần I: Trắc Nghiệm (6 điểm) mối phép tính đúng 0,5 điểm

Bài 1a

Bài 1b

Bài 2a

Bài 2b

Bài 4b

Bài 5a

Bài 5b

Bài 6a

Bài 6b

C

B

A

D

D

D

B

B

A

Bài 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống

a) 14 x 3 : 7 = 6 <.Đ.>

175 – ( 30 + 20) = 120 <.S.>

b/ Số thích hợp điền vào nơi chấm của 1 giờ 15 phút = ….. Phút là:

70 <.S.> 75 <.Đ.>

90 <.S.> 60 <.S.>

Bài 4: (1 điểm)

a/ Hình vẽ sau đây có:

8 góc vuông. 0.25 điểm 6 hình tứ giác. 0,25 điểm

Phần II : trường đoản cú luận (4 điểm)

Bài 1: côn trùng phép tính đúng 0,25 điểm

a) 68542

b) 41101

c) 32571

d) 39597

Bài 2 (1 điểm): tìm X: mọt phép tính đúng 0,5 điểm

a) 32456 + X =79896

X = 79896 – 32456

X = 47440

b) X x 5 = 75460

X = 75460 : 5

X = 15092

Bài 3:

Bài giải

Chiều nhiều năm là:

7 x 4 = 28( dm) 0,25 điểm

Chu vi hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

(28 + 7) x 2= 70 (dm) 0,5đ điểm

Diện tích hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

28 x 7 = 196 (dm2) 0,5đ điểm

Đáp số: Chu vi: 70 dm 0,25đ điểm

Diện tích: 196 dm2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 5

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng:

1. 5m 8cm = … cm? Số phù hợp để viết vào vị trí chấm là:

A. 508

B. 58

C. 580

D. 5008

2. Ngăn trên bao gồm 48 quyển sách, phòng dưới bao gồm 8 quyển sách. Số sách ở chống trên vội mấy lần số sách ở phòng dưới?

A. 8 lần

B. 6 lần

C. 40 lần

D. 56 lần

3. Chu vi của hình vuông có cạnh 6cm là:

A. 12cm

B. 24

C. 24 cm

D. 28cm

4. Số lớn số 1 có 3 chữ số khác nhau là:

A. 999

B. 897

C. 987

D. 998

5. Có 16 bé gà mái và 4 nhỏ gà trống. Hỏi số gà mái hơn kê trống mấy con?

A. 4 lần

B. 12 con

C. 20 con

D. 4 con

6. Mẫu vẽ bên gồm mấy góc vuông:

A. 2 góc vuông

B. 3 góc vuông

C. 4 góc vuông

D. 5 góc vuông

7. 01/05 của 60 phút là:

A. 12 phút

B. 15 phút

C. 10 phút

8. Số dư vào phép phân tách 39: 5 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

PHẦN II: TỰ LUẬN

1. Đặt tính rồi tính

105 x 6

754 – 265

972 : 6

839 : 7

2. Tra cứu X biết:

a. 426 – X = 354

b. (X + 32) : 4 = 73

3. Một cửa hàng có 114 m vải hoa. Cửa hàng đã bán tốt 1/6 số vải vóc đó. Hỏi shop còn lại bao nhiêu mét vải hoa?

4. tìm kiếm hiệu của số lớn số 1 có 3 chữ số nhưng tổng ba chữ số ấy bởi 17 cùng với số nhỏ nhất có cha chữ số nhưng tổng cha chữ số ấy bởi 9.

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 5

I. Trắc nghiệm

1. A. 508;

2. B. 6 lần;

3. C. 24 cm;

4. C. 987;

5. B. 12 con;

6. D. 5 góc vuông;

7. A .12 phút;

8. D. 4;

II. Từ bỏ luận

1. 630; 162; 119 dư 6

2. tìm kiếm x

a. 426 – X = 354

x= 426 – 354

x = 72

b. (X + 32) : 4 = 73

x + 32 = 73 x 4

x + 32 = 292

x = 292 – 32

x = 260

3. siêu thị đã bán được số m vải vóc hoa là: 114 : 6 = 19 (m)

Cửa hàng còn lại số mét vải vóc hoa là: 114 – 19 = 95 (m)

Đáp số: 95 m vải hoa

4. Số lớn nhất có 3 chữ số nhưng tổng bố chữ số ấy bằng 17 là 980

Số nhỏ tuổi nhất có tía chữ số nhưng tổng bố chữ số ấy bằng 9 là 108

Hiệu của chúng là:

980 – 108 = 872

Đáp số: 872.

Đề thi học tập kì 2 môn giờ Việt lớp 3 - Đề 1

A. Bài xích kiểm tra Đọc, Nghe với Nói – kỹ năng tiếng Việt (10 điểm – 35 phút)

I. Đọc thành giờ (4 điểm)

- giáo viên tự lựa chọn cho học viên đọc một đoạn trích trong bài Tập đọc vẫn học vào SGK giờ Việt 3, tập 2 với trả lời câu hỏi hoặc hiểu một đoạn văn thích hợp ở xung quanh SGK.

II. Đọc đọc và kiến thức và kỹ năng tiếng Việt (6 điểm)

Đọc bài bác sau và thực hiện các yêu ước nêu nghỉ ngơi dưới:

Nhím nhỏ kết bạn

Trong một khu rừng rậm nọ tất cả một chú Nhím chỉ sinh sống một mình, khôn cùng nhút nhát buộc phải chú lạ lẫm biết bất kì một con vật nào khác sống trong rừng.

Vào 1 trong các buổi sáng đẹp nhất trời, nhím con đi tìm quả để ăn. Tự dưng một chú Sóc nhảy tới với nói:

Chào bạn! Tôi siêu vui vui lòng được gặp mặt bạn.

Nhím con hồi hộp nhìn Sóc, rồi xoay đầu chạy chốn vào một bụi cây. Nó cuộn tròn người lại cơ mà vẫn run vì sợ.

Ngày tháng trôi qua, các chiếc lá trên cây bước đầu chuyển màu cùng rụng xuống. Nhím con quyết định phải chóng vánh tìm một nơi an toàn và ấm cúng để trú đông.

Trời càng ngày càng lạnh hơn. Một hôm nhím bé đang đi tìm nơi trú đông thì trời đổ mưa. Nhím sốt ruột cắm đầu chạy.

Bỗng nó lao vào một đống lá. Nó chợt nhận thấy sau lô lá là một cái hang “Chào bạn!”. Một giọng ngái ngủ của một chú nhím khác cất lên. Nhím bé vô thuộc ngạc nhiên.

Sau lúc trấn tĩnh lại. Nhím bé bẽn lẽn hỏi:

Tên chúng ta là gì?

Tôi là Nhím Nhí.

Nhím bé run run nói: “Tôi xin lỗi bạn, tôi ko biết đó là nhà các bạn của bạn”.

Nhím nhí nói: “Không có hề gì. Thế bạn đã sở hữu nhà trú đông chưa? Tôi muốn mời các bạn ở lại bới tôi qua mùa đông. Tôi sinh hoạt đây 1 mình buồn lắm.

Nhím con e dè nhận lời với cảm ơn lòng xuất sắc của bạn. Cả hai thu dọn với trang trí khu vực ở gọn gàng đẹp.

Chúng cực kỳ vui vì không phải sống một mình trong mùa đông gió lạnh.

Trần Thị Ngọc Trâm

Em trả lời câu hỏi, làm bài bác tập theo 1 trong các hai giải pháp sau:

- Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời mà em chọn.

- Viết chủ ý của em vào vị trí trống.

1. Vày sao Nhím bé lại xa lạ biết bất kì loài vật dụng nào trong rừng? (M1-0,5 điểm)

A. Do Nhím xấu xí nên không ai chơi cùng.

B. Bởi Nhím chỉ làm việc trong nhà, không ra phía bên ngoài bao giờ.

C. Do Nhím sống một mình, không có bất kì ai thân thiết.

D. Vì Nhím nhút nhát, luôn rụt rè, sợ sệt.

2. Ba chi tiết nào bên dưới đây cho biết thêm Nhím nhỏ rất nhút nhát? (M1-0,5 điểm)

A. Khi được Sóc chào, Nhím chạy trốn vào những vết bụi cây, cuộn tròn bạn lo sợ.

B. Mùa đông đến, Nhím nhanh chóng tìm một nơi an ninh và êm ấm để trú rét.

C. Thấy trời bỗng nhiên đổ mưa, Nhím sốt ruột cắm đầu chạy.

D. Nhím con gật đầu đồng ý ở lại trú đông với Nhím Nhí.

3. Do sao Nhím Nhí mời Nhím nhỏ ở lại với bản thân qua mùa Đông? (M2-0,5 điểm)

A. Vày Nhím Nhí ở một mình rất buồn.

B. Vày Nhím Nhí biết Nhím con chưa có nhà trú đông.

C. Vày Nhím Nhí với Nhím con là các bạn thân.

D. Bởi Nhím Nhí biết Nhím nhỏ ở một mình rất buồn.

4. Nhím bé cảm thấy thế nào khi ở cùng Nhím Nhí? (M2-0,5 điểm)

A. Nhím bé cảm thấy rất vui khi bao gồm bạn.

B. Nhím bé cảm thấy yên trung khu khi được bảo vệ.

C. Nhím nhỏ vẫn cảm giác lo sợ.

D. Nhím con vẫn cảm thấy bi thương lắm.

5. Câu chuyện cho em bài học gì? (M3-1,0 điểm)..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

6. Lớp học tập của em bao gồm một các bạn mới từ trường khác chuyển đến. Để giúp bạn hoà nhập với các bạn trong lớp, em sẽ làm gì? (M4-1,0 điểm)..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

7. Vệt hai chấm trong đoạn văn sau dùng để gia công gì? (M2-0,5 điểm)

Nhím con bẽn lẽn hỏi:

- Tên các bạn là gì?

- Tôi là Nhím Nhí.

A. Báo cáo lời giải thích cho một sự việc.

B. Báo hiệu khẩu ca của nhân vật.

C. Báo cáo phần chú thích.

D. Thông báo từ ngữ được dùng với nghĩa quánh biệt.

8. gạch ốp dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Vì sao” trong câu bên dưới đây. (M1-0,5 điểm)

“Nhím con và Nhím Nhí siêu vui vì chúng chưa phải sống 1 mình suốt mùa đông giá lạnh.”

9. Viết 1 câu sử dụng giải pháp nhân hoá nhằm nói về: (M3-1,0 điểm)

a) dòng lá:

b) bầu trời:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Ma trận câu hỏi đề soát sổ Tiếng Việt lớp 3 - Đề 1

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Đọc hiểu văn

bản

Số câu

2

2

1

1

6

Câu số

1-2

3-4

5

6

2

Kiến thức tiếng

Việt

Số câu

1

1

1

3

Câu số

7

8

9

Tổng số câu

3

2

1

2

1

9

B. Bài bác kiểm tra viết (10 điểm)

I. Chủ yếu tả nghe – viết (4 điểm – 15 phút)

Lao xao

Giời chớm hè. Cây cối um tùm. Cả buôn bản thơm. Cây hoa lan nở hoa trắng xóa. Hoa dẻ từng chùm mảnh dẻ. Hoa móng rồng béo phì thơm như mùi mít chín ở góc cạnh vườn ông Tuyên. Ong vàng, ong vò vẽ, ong mật đánh lộn nhau để hút mật sinh hoạt hoa. Bọn chúng đuổi cả bướm. Bướm hiền khô bỏ địa điểm lao xao. Từng lũ rủ nhau lặng lẽ âm thầm bay đi.

(Duy Khán)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

II. Tập làm cho văn (6 điểm – 35 phút)

Kể về một ngày hội mà lại em đã chứng kiến hoặc tham gia.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn giờ Việt lớp 3 - Đề 1

A. Khám nghiệm đọc (10 điểm)

I. Đọc thành giờ (4 điểm)

II. Đọc gọi và kiến thức tiếng Việt (6 điểm)

1. Lựa chọn câu trả lời D: 0,5 điểm; lựa chọn câu trả lời khác D: 0 điểm

2. Chọn cả 3 câu trả lời A, B, C: 0,5 điểm; câu vấn đáp khác: 0 điểm

3. Chọn câu vấn đáp A: 0,5 điểm; chọn câu vấn đáp khác A: 0 điểm

4. Lựa chọn câu vấn đáp A: 0,5 điểm; lựa chọn câu trả lời khác A: 0 điểm

5. Gợi ý:

Cuộc sống cần được có bạn bè để quan liêu tâm, giúp đỡ nhau lúc cạnh tranh khăn. Ví như chỉ sinh sống một mình, xa rời đồng một số loại thì lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, sợ hãi.

6. Gợi ý:

Để giúp bạn không bỡ ngỡ, rụt rè trước các bạn mới, em sẽ nói chuyện với các bạn để các bạn cởi mở hơn, rủ các bạn tham gia các hoạt động của trường, lớp, các hoạt động ngoại khoá,…

7. Lựa chọn câu vấn đáp B: 0,5 điểm; lựa chọn câu vấn đáp khác B: 0 điểm

8. Vấn đáp đúng: 0,5 điểm; vấn đáp khác: 0 điểm

Gợi ý:

“Nhím nhỏ và Nhím Nhí siêu vui bởi vì chúng không hẳn sống 1 mình suốt mùa đông giá lạnh.”

9.- Viết câu theo yêu thương cầu: 1,0 điểm (mỗi ý 0,5 điểm)

- Viết được câu theo yêu cầu nhưng sử dụng từ chưa chính xác: 0,5 điểm (mỗi ý 0,25 điểm)

- không viết được câu: 0 điểm

Gợi ý:

a) Gió thu xào xạc, từng cái lá rủ nhau tiến công võng xuống mặt đất.

b) bầu trời đêm mặc chiếc áo sẫm đính rầm rịt những ngôi sao 5 cánh lấp lánh.

B. Soát sổ viết

I. Chính tả nghe – viết (4 điểm)

II. Tập làm cho văn (6 điểm)

Tham khảo:

Hàng năm, cứ sau tết Nguyên Đán làng em lại mở liên hoan Đền Voi Phục. Hội được tổ chức tại sân đền, fan từ tứ phương về dự tiệc đông như nước chảy, mọi người đều trong phục trang rất đẹp. Những người dân trong team nghi thức mặc lễ phục truyền thống cuội nguồn của làng. Không gian của liên hoan rất trang nghiêm với quang cảnh được trang hoàng khôn cùng đẹp với cờ ngũ dung nhan tung cất cánh trước gió. Mở đầu là lễ thắp hương đọc văn tế, tiếp đến là lễ rước Thánh đi du xuân. Kiệu của Thánh đi mang lại đâu, trống giong cờ mở mang đến đó. Mọi bạn vừa đi theo kiệu Thánh vừa lễ. Trẻ con con, bạn lớn vậy phiên nhau chui qua kiệu Thánh để ước muốn Thánh ban cho nhiều điều giỏi lành cho cả năm. Có thời điểm kiệu của Thánh tự nhiên quay vòng tròn, em nghe người lớn nói kia là đa số lúc Thánh vui. Em siêu thích thời điểm được chui qua kiệu Thánh vừa vui lại vừa mới được Thánh phù trợ cho mạnh bạo học giỏi, ngoan ngoãn. Liên hoan tiệc tùng được ra mắt từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều thì kết thúc. Em khôn cùng thích được tham dự lễ hội truyền thống của làng. Đó cũng là nét trẻ đẹp truyền thống đậm đà phiên bản sắc dân tộc bản địa của quê hương.

(Sưu tầm)

Đề thi học tập kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 - Đề 2

Thời gian 40 phút

Điểm

Nhận xét của giáo viên

Đề bài:

I. ĐỌC:

A / Đọc thành giờ : (6 điểm)

B/ Đọc âm thầm (4 điểm). Đọc thầm đoạn văn sau:

Về mùa xuân,khi mưa phùn với sương nhanh chóng lẫn vào với nhau không sáng tỏ được thì cây gạo quanh đó cổng chùa,lối vào chợ quê,bắt đầu bật ra những chiếc hoa đỏ hồng. Hoa gạo làm sáng bừng lên một góc trời quê, tiếng lũ sáo về ríu ran như một cái chợ vừa mở, như 1 lớp học vừa tan, như một trong những buổi dân ca lễ hội sắp bắt đầu...Nghe nó mà lại xốn xang mãi ko chán. Chúng nói chuyện râm ran, chắc rằng mỗi con đều sở hữu câu chuyện riêng rẽ của mình, giữ mãi trong thâm tâm nay new được phân bua cùng bạn bè,nên ai ai cũng nói, ai ai cũng lắm lời, bất chấp bạn bao gồm lắng nghe xuất xắc không.

Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng:

1. Cây gạo nở hoa vào mùa nào?

A . Mùa xuân.

B . Mùa thu.

C . Mùa hè.

2. Phần đông từ ngữ như thế nào nói lên cây gạo làm biến đổi khung cảnh làng mạc quê?

A. Nhảy ra những chiếc hoa đỏ hồng

B . Làm sáng bừng lên một góc trời quê

C . Toàn bộ những tự ngữ nêu trong 2 câu trả lời trên.

3 . Lúc cây gạo ra hoa, chủng loại chim làm sao về tập kết đông vui?

A. Chim én

B. Chim sáo

C. Những loài chim

4.Tiếng bọn chim về nói chuyện với nhau được tác giả so sánh với đa số gì?

A, một chiếc chợ vừa mở.

B. Một lớp học vừa tan, như một trong những buổi dân ca liên hoan tiệc tùng sắp ban đầu .

C. Toàn bộ những điều nêu trong 2 câu trả lời trên

II. Khám nghiệm viết (10 điểm)

A/ Viết bao gồm tả: (5 điểm)

Nhớ- viết: Chú nghỉ ngơi bên bác bỏ Hồ (2 khổ thơ đầu )

B. Tập có tác dụng văn: (5 điểm) Em hãy viết một quãng văn ngắn tự 7 đến 10 câu đề cập về việc tốt em đã làm để bảo đảm môi trường.

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 - Đề 3

Điểm

Lời phê của thầy giáo

A - Đọc thầm với làm bài tập:

Đọc thì thầm bài: «Cây gạo» (sách GK giờ đồng hồ Việt lớp 3, tập II, trang 144). Nhờ vào nội dung bài đọc, khoanh vào trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: mục tiêu chính của bài văn trên là tả sự thứ nào?

a. Tả cây gạo.

b. Tả chim.

c. Tả cả cây gạo cùng chim.

Câu 2: bài văn tả cây gạo vào thời hạn nào?

a. Vào mùa hoa.

b. Vào mùa xuân.

c. Vào 2 mùa tiếp đến nhau .

Câu 3: bài xích văn trên có mấy hình hình ảnh so sánh?

a. 1 hình ảnh .

Đó là : ………………………………

b. 2 hình hình ảnh .

Đó là : ………….……………………

c. 3 hình ảnh .

Đó là : ……………………………….

Câu 4: phần lớn sự đồ nào trong đoạn văn bên trên được nhân hóa?

a. Chỉ có cây gạo được nhân hóa.

b. Chỉ bao gồm cây gạo với chim chóc được nhân hóa.

c. Cả cây gạo, chim chóc và nhỏ đò đa số được nhân hóa.

Câu 5: gạch chân bộ phận trả lời cho câu hỏi “bằng gì” vào câu văn sau:

Hằng ngày, Lan đến lớp bằng xe pháo đạp.

II. Chất vấn viết .

1 . Chủ yếu tả : Nghe – viết: bài xích “Mưa” trong SGK tiếng Việt 3 tập 2 trang 134.

2. Tập có tác dụng văn .

Đề bài : Viết một quãng văn ngắn từ 7 mang lại 10 câu, nói về 1 trong các buổi lao rượu cồn ở trường, lớp em.

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

….…………………………………………………………

Đáp án Đề thi học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 - Đề 3

A. PHẦN ĐỌC.

I. Đọc thành tiếng (5 điểm)

- giáo viên kiểm tra trong những tiết ôn tập (mỗi hôm khám nghiệm từ 5-10 em).

- giáo viên ghi tên những bài tập đọc và học trực thuộc lòng, đánh số trang (các bài bác từ tuần 27 mang đến tuần 34) vào phiếu để học sinh bốc thăm. Học sinh đọc dứt giáo viên nêu thắc mắc gắn cùng với nội dung bài đọc để học sinh trả lời.

- học sinh phát âm rõ, chính xác và trôi chảy, vận tốc khoảng 70 tiếng/1 phút. Biết ngắt nghỉ khá sau lốt câu, giữa các cụm trường đoản cú (4 điểm). Trả lời câu hỏi đúng 1 điểm.

- Nếu học sinh đọc ko đạt các yêu mong trên, giáo viên phụ thuộc khả năng của học viên lớp mình mà chấm điểm đến phù hợp.

- cùng với những học viên không đạt yêu cầu, giáo viên đến về nhà luyện đọc để khám nghiệm lại

II. Đọc thầm với làm bài xích tập (5 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 1 điểm

- Câu 1: ý a - Câu 2: ý c

- Câu 3: ý c (3 hình ảnh)

1. Cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ

2. Hàng chục ngàn bông hoa là hàng chục ngàn ngọn lửa hồng tươi.

3. Hàng chục ngàn búp nõn là hàng vạn ánh nến trong xanh.

- Câu 4: ý b

- Câu 5: bởi xe đạp

B- PHẦN VIẾT

I. Bao gồm tả: (Nghe - viết) Bài: MƯA (5 điểm )

(Viết: ba khổ thơ đầu - TV 3 tập 2 trang 134)

- Viết đúng chính tả, trình bày đúng, không bẩn sẽ, chữ viết rõ ràng (5 điểm)

- Viết sai phụ âm đầu, vần, thanh, tiếng, mỗi lỗi không nên trừ (0,25 điểm)

- trình diễn bài không sạch trừ (0,5 điểm)

II. Tập làm cho văn: - học sinh viết thành một đoạn văn ngắn khoảng tầm 7 đến 10 câu.

Giới thiệu được buổi lao đụng (1đ); nói được các hoạt động của buổi lao đụng (3đ); Nêu được lợi ích hoặc cảm nghỉ của chính bản thân mình về buổi lao rượu cồn (1đ). Tùy thuộc vào mức độ làm bài của HS giáo viên cho điểm phù hợp.

Xem thêm: Bài 3 Trang 147 Sgk Văn 9 Tập 1 47 Sgk Ngữ Văn 9 Tập 1, Tổng Kết Về Tự Vựng (Tiếp Theo)

Bài mẫu:

Em thấy việc đảm bảo môi trường rất yêu cầu thiết, vì mang lại sức khỏe khoắn cho rất nhiều người bởi vì vậy lớp em đã chọn công việc tổng lau chùi và vệ sinh lớp học. Vào chiều sản phẩm công nghệ sáu lớp em bắt đầu. Để làm cho việc tốt lớp em đã sẵn sàng khẩu trang, giẻ lau, chổi.... Cô giáo giao trọng trách cho từng tổ, từng các bạn rất chi tiết tỉ mỉ. Chúng ta nam khỏe nên cô giáo giao trọng trách kê bàn ghế, quét mạng nhện. Còn các bạn nữ thì làm công việc nhặt rác, vệ sinh bảng. Em được thầy giáo phân công vệ sinh bảng. Đầu tiên em đi vò khăn rồi trở lại lớp để lau bảng. Em vệ sinh từ bảng này mang đến bảng không giống cho thật sạch sẽ để cô khen. Buổi lao cồn rất mệt nhưng mà lại thiệt vui, em chú ý mặt bạn nào cũng đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhãi. Lúc cô hiệu trưởng lao vào lớp em, cô siêu khen làm cô nhà nhiệm rất vui miệng nên cả lớp em mọi cá nhân được thưởng điểm. Gần đầy một tiếng đồng hồ thời trang lớp em đang xong. Em vô cùng tự hào về lớp học của mình.

Ngoài cỗ đề thi học tập kì 2 lớp 3 có đáp án trên. Những em bao gồm thể bài viết liên quan nhiều đề thi tốt và chất lượng, những dạng toán nâng cao hay và khó dành riêng cho các em lớp 3 hoặc các bài tập cải thiện Tiếng Việt 3 và bài bác tập nâng cao Toán 3 mà Tìm Đáp Án đã đăng tải. Chúc các em học tập tốt!