Với 51 đề kiểm tra cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 2 giúp những em học viên lớp 2 ôn tập, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để sẵn sàng thật giỏi kiến thức môn Toán cho kỳ thi học tập kỳ II sắp tới tới.

Bạn đang xem: Ôn tập toán lớp 2 học kì 2

Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 này, còn có thêm đề thi môn Toán 2 sách Cánh diều, gồm bảng ma trận và lời giải kèm theo, để giúp đỡ thầy cô tìm hiểu thêm để biên soạn đề thi cuối kì 2 cho học sinh của mình. Ngoài ra, gồm thể bài viết liên quan 39 bài Toán nâng cấp lớp 2 để được điểm 9, 10 tiện lợi hơn. Mời thầy cô và các em cùng tải miễn tầm giá đề thi cuối kì 2 lớp 2 môn Toán:


Đề ôn thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán

Đề thi học kì 2 môn Toán hai năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề thi học kì 2 môn Toán 2 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán hai năm 2021 - 2022

Năng lực, phẩm chấtSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

SỐ HỌC - ĐẠI LƯỢNG - GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

Số điểm

2

2

0,5

2

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

1

2

Câu số

7b

7a,c

Số điểm

0,5

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

2

1

3

Câu số

6a

6b

6c

8

Số điểm

0,5

0,5

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

2

3,5

6,5


Đề thi cuối kì 2 môn Toán hai năm 2021 - 2022

PHÒNG GD &ĐT ……….. TRƯỜNG TIỂU HỌC …….

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022MÔN TOÁN - LỚP 2(Thời gian làm bài trăng tròn phút)

A.Trắc nghiệm:

Câu 1: Số điền vào khu vực chấm là: 1 giờ = …….. Phút ( M1- 0,5đ)

A.12 B. 20 C. 30D. 60

Câu 2: Chiều dài của chiếc bàn khoảng 15……. Tên đơn vị chức năng cần điền vào chỗ chấm là: (M2 - 0,5 điểm)

A. Cm B. KmC. DmD. M

Câu 3: Đúng điền Đ, không nên điền S: Số tức thì trước số 342 là: ( M1 - 0,5 điểm)

☐ A. 341 ☐ B. 343

Câu 4: Hãy khoanh vào trước vần âm đáp án cơ mà em chỉ ra rằng đúng

Giá trị của chữ số 8 trong 287 là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80D. 87

Câu 5: Nối từng số với giải pháp đọc của số đó: (M1 - 0,5 điểm)

Câu 6:

a) (M3 - 0,5 điểm) Số hình tứ giác có trong mẫu vẽ là:……….hình.


a) (M1 - 0,5 điểm) Hình như thế nào là hình khối trụ? Hãy tô màu vào những hình đó.

B. Từ bỏ luận:

Câu 7: Đặt tính rồi tính (M 2- 2đ)

56 + 28 362 + 245 71 - 36 206 - 123

Câu 8: Số? (M2 - 1 điểm)

Câu 9: mỗi chuồng thỏ gồm 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như vậy có bao nhiêu con thỏ? (M2 – 2 đ)

Câu 10: Quan ngay cạnh biểu vật và vấn đáp câu hỏi:

a) mỗi loại gồm bao nhiêu con? Điền chữ thích hợp vào ô trống: (M1 -0,5 điểm)

b) Số con …………… những nhất? Số nhỏ ………… không nhiều nhất? (M2 - 0,5 đ)

c) (M3 – 0,5 đ)

Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 1

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:


A) những số 562; 625; 652 viết theo đồ vật tự từ bé xíu đến khủng là:


a. 562; 625; 652


b. 625; 562; 652


c. 652; 625; 562


B) trong những số 265; 279; 257; 297; số to hơn 279 là:


a. 265


b. 257


c. 297


Bài 2. Đúng ghi Đ, không nên ghi S:


a. 38m + 27m = 65m

b.1m = 10dm


c. 16cm : 4 = 12cm

d.1000m = 10km


Bài 3. Viết tiếp vào nơi chấm đến thích hợp:

a. 211; 212; 213; ……..; ……..; 216; ……..; 218; 219; ……..

b. 510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..;

Bài 4. Nối mỗi số với phương pháp đọc của số đó:

Bài 5. Số ?

Bài 6. Điền vết >, ......................................................


b. 764 - 357......................................................


Bài 8. Kiếm tìm x:


a. 400 + x = 200 x

……………..........................

……………..........................

……………..........................

……………..........................


b. 295 - x = 180

……………..........................

……………..........................

……………..........................

……………..........................


Bài 9. Tìm kiếm hình tam giác


Hình bên bao gồm ………. Hình tam giác.

Viết tên những hình tam giác đó:

……………..........................

……………..........................

……………..........................

……………..........................
Bài 10. Đàn con gà nhà Lan tất cả 86 con, đã bán đi 29 con. Hỏi nhà Lan còn lại bao nhiêu bé gà?

Bài giải:

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

Đề đánh giá cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 2

Bài 1: (1 điểm) Viết những số tương thích vào nơi trống.

a) 216; 217; 228; ..........; ..............;

b) 310; 320; 330; ..........; ...............;

Bài 2: (1 điểm) các số: 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết những số sau từ nhỏ xíu đến lớn:


A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81

B. 93, 81,72, 39, 37, 28


1m = .........dm

2m 6 dm = ……..dm


519cm = …….m…....cm

14m - 8m = ............


Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:


84 + 19......................................................62 - 25......................................................

536 + 243......................................................879 - 356......................................................

Bài 6: (0,5 điểm) Khoanh vào vần âm dưới hình được tô màu sắc

*
số ô vuông.

Bài 7: (1 điểm) kiếm tìm x:


a) x : 4 = 8

.................................................................................................................................


b) 4 x

*
= 12 + 8

.................................................................................................................................


Bài 8: (1 điểm) cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ. Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................Bài 9: (1,5 điểm) Đội Một trồng được 350 cây, đội Hai trồng được ít hơn đội Một 140 cây. Hỏi team Hai trồng được từng nào cây?

Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 3

Bài 1: Nối số thích phù hợp với ô trống: (1 điểm)


a) 40


Bài 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm)


33 + 59......................................................71 – 29......................................................

Bài 3: search X (2 điểm)


a) X – 29 = 32

.................................................................................................................................


b) X + 55 = 95

.................................................................................................................................


Bài 4: (2 điểm) Viết số thích hợp vào nơi trống:


a) 5 dm = ……. Cm

40 cm = ……. Dm


b) 1m = ……… cm

60 centimet = …….. Dm


Bài 5: (2 điểm) Lớp 2A có tất cả 28 học sinh, xếp thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng gồm bao nhiêu học tập sinh?

Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Bài 6 (1 điểm).


Trong hình bên:

Có …. Hình tam giác

Có ….. Hình tứ giácĐề đánh giá cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 4

Bài 1: Tính nhẩm (2đ)


2 x 6 = … 3 x 6 =…

15 : 3 = … 24 : 4 =…


27 : 3 =… 20 : 4 =…

4 x 7 =… 5 x 5 =…


Bài 2: Đặt tính rồi tính (2đ)


96-48 59+27

………. ……….…….… ..……..…….… ..……..


Bài 3: Tính (2đ)


5 x 4 +15=............................

7 giờ đồng hồ + 8 giờ=.......................


30 : 5 : 3 =...........................

24km : 4=...........................


Bài 4: search x (1đ)


X x 5 =35

….……………………

….……………………

….……………………


x + 15 = 74

….……………………

….……………………

….……………………


Bài 5: có 24 cây viết chì màu, chia hồ hết cho 3 nhóm. Hỏi từng nhóm có mấy cây bút chì màu? (2 điểm)

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 6: mỗi chuồng có 4 bé thỏ. Hỏi 5 chuồng như vậy có từng nào con thỏ?

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Bài 7: Điền số?


1dm = ….…cm

1m = ……. Mm

10dm = ….m

10mm = ….cm


1m = ……. Dm

1cm = …….mm

1000m = ….km


1km = ……. M

10cm = ….dm

1000mm = …...m


 Bài 8: Điền vết (+, -, x, :) vào ô trống để được phép tính đúng:


452=10

3515=30


Bài 9: Hình bên bao gồm bao nhiêu hình:


a) ……… tứ giác.

b) ……… tam giácĐề bình chọn cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 5

Câu 1: Đặt tính rồi tính (3đ)


100 – 65 100 – 8

………. ……….

………. ……….

………. ……….


Câu 2: Số? (1,5đ)

a) 3 ; 5 ; 7 ; …… ; ……..

b) 10 ; 12 ; 14 ; …………. ; …………..

c) 18 ; 19 ; đôi mươi ; …………….;……………

Câu 3: tìm X (1đ)


b) 3 x X = 27

………………………………

………………………………

………………………………


Câu 4: Anh cân nặng 50kg, em khối lượng nhẹ hơn anh 15 kg. Hỏi em trọng lượng bao nhiêu ki – lô – gam?

Giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 5: từng nhóm có 4 học sinh có 9 đội như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh?

Giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 6

Bài1: Tính


453+246 = ……….

752-569 =………...


146+725 =…….......

Xem thêm: Thông Điệp Năm Tháng Qua Đi Bạn Sẽ Nhận Ra Rằng Ước Mơ Không Bao Giờ Biến Mất

972-146=…………


Bài 2: Đặt tính rồi tính


575 - 128

……………………

……………………

……………………


492 - 215

……………………

……………………

……………………


143 + 279

……………………

……………………

……………………


Bài 3: tra cứu X


a. X-428 = 176

………………………………

………………………………

………………………………


b. X+215=772

………………………………

………………………………

………………………………


Bài 4: Một shop bán con đường trong ngày lúc này bán được 453 kilogam đường. Buổi sáng bán được 236kg đường. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kilogam đường?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Tìm các số có hai chữ số cơ mà tổng các chữ số là 13, tích là 36

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Trường tè học độc lập có 214 học sinh lớp 3 và 4. Biết số học viên lớp 3 là 119 bạn. Hỏi trường tiểu học tự do có bao nhiêu học sinh lớp 4?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

...............................................................


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
tải về


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi