*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Ở trẻ em tủy đỏ là nơi sản sinh

*

Trong xương dài, phương châm phân tán lực tác động thuộc về thành phần nào sau đây ?


*

Ở xương dài, màng xương có tác dụng gì ?


Chọn cặp từ phù hợp để điền vào những chỗ trống vào câu sau : Xương lớn ra về bề ngang là nhờ những tế bào …(1)… tạo thành những tế bào mới đẩy …(2)… với hóa xương.


*

Ở bạn già, trong vùng xương bao gồm chứa gì ?


*

Chất khoáng chủ yếu cấu trúc nên xương người là
Xem thêm: Top 10 Bài Tập Tình Huống Luật Hình Sự Có Đáp Án, Bài Tập Tình Huống Luật Hình Sự Có Đáp Án

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.