Trong ngữ pháp, giới từ (preposition) là phần đông từ chỉ thời gian, vị trí… chỉ sự tương quan giữa các từ không giống trong cụm, vào câu văn. Giới tự được thực hiện trong câu cùng với vai trò gắn kết những từ, cụm từ sẽ giúp đỡ bạn hiểu rõ hơn câu văn, ngữ cảnh.

Bạn đang xem: Nơi chốn by thời gian

Ví dụ: I was born in 2000: Tôi được sinh ra vào năm 2000

Câu này có giới trường đoản cú là in, và các bạn không thể vứt từ này đi được nếu còn muốn câu bao gồm nghĩa đúng.

Vài ngôi trường hợp bao gồm mạo từ sinh hoạt giữa: in a hurry, at the front,…


Các giới từ thường gặp
1) Giới từ bỏ chỉ thời gian:– At: vào thời gian (thường đi với giờ) – I get up at 6.00

– On: vào (thường đi với ngày) – The book on the table

– In: vào (thường đi cùng với tháng, năm, mùa, cố gắng kỷ) – On my birthday, on Saturday

– Before: trước – Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden

– After: sau – After David had gone home, we arrived

– During: (trong khoảng) đi cùng với danh từ chỉ thời gian – I fell asleep during the film

2) Giới từ chỉ khu vực chốn:-AT: Được sử dụng khi có – Một điểm: at the beginning, at the end, at the top, at the bottom, … – Một điểm dừng chân tạm thời: at the bus stop, hotel, airport, party, …

-ON: Được sử dụng khi có: – Sự xúc tiếp bề mặt: on the table, on the wall, on the page, on Earth, … – phương tiện đi lại chở quý khách chục người trở lên: on bus, on plane, train, airport, ….

-IN: – áp dụng giới trường đoản cú in khi danh từ phía sau là không khí 3 chiều bao trùm danh trường đoản cú phía trước: VD: in the room, in a box, in a wallet, in the garden, in the city, in the world, ….

Thơ về giới từ bỏ chỉ thời gian

bài thơ về giới tự chỉ thời gian nhằm giúp những bạn nhanh thuộc bài hơn, hãy cùng xem thêm nhé

“ IN ” năm, “ IN ” tháng, “ IN ” mùa Sáng, chiều, và tối thì vừa ba “ IN ” Đổi giờ lấy “ AT ” có tác dụng tin Tính ngày, tính sản phẩm công nghệ phải rinh đến “ ON ” Chính trưa, đêm tối hỏi dồn Xin thưa “ AT ” đúng hoàn toàn cả hai Còn như ngày tháng thêm dài Thì “ ON ” đặt trước không sai địa điểm nào

Quy tắc hình tam giác vào giới từ

Quy tắc hình tam giác được biết thêm tới như là 1 quy tắc góp ghi nhớ cách dùng giới tự in, on, at và cách áp dụng của chúng.

Ba giới từ chỉ thời gian, địa điểm “in”, “on”, “at” rất dễ khiến nhầm lẫn. Nguyên tắc hình phễu được không ít người sử dụng để giúp bạn xử lý vấn đề này. Tưởng tượng cách thực hiện “in”,”on”, “at” như 1 tam giác ngược, hoặc cái phếu. Mẫu phễu này lọc dần những cụm từ chỉ thời gian, vị trí với quy tắc bớt dần mức độ thông thường chung, tăng ngày một nhiều mức độ nắm thể.


*
*


Quy tắc hình tam giác vào giới từ
In

To độc nhất vô nhị của phễu là giành riêng cho giới tự in – chỉ phần đông thứ lớn nhất, chung chung nhất. Cùng với thời gian, “in” dùng trước phần đa từ chỉ thời hạn khái quát nhất như “century” (thế kỷ) cho tới “week” (tuần).

Ví dụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future.

Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

Về địa điểm, “in” sử dụng cho những địa điểm lớn như country (quốc gia), cho đến village, neighborhoods (làng, vùng).

Ví dụ: In the United States, in Miami, in my neighborhood. “In” dùng thời hạn từ bình thường nhất cho tới week (tuần), vị trí từ phổ biến nhất cho tới thị trấn, xã xóm ngoài in the morning, afternoon, evening.

On

Phần thân của phễu giành cho “on”, khớp ứng với địa điểm cụ thể hơn, thời gian cụ thể hơn so với “”in”. Về thời gian, “on” dùng cho ngày nắm thể, hoặc một thời gian nào đó.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend (United States), on June 8th.

Ngoại lệ: on my lunch break. Về địa điểm, “on” dùng cho một vùng kha khá dài, rộng lớn như con đường phố, kho bãi biển…

Ví dụ: on Broadway Street, on the beach, on my street.

At

Phần chóp phễu, tương xứng với thời hạn địa điểm cụ thể nhất, giành riêng cho giới trường đoản cú “at”. Về thời gian, “at” sử dụng cho mốc thời gian cụ thể, thời điểm, khoảnh khắc.

Ví dụ: at 9:00 PM, at lunch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment.

Ngoại lệ: at night. Về địa điểm, “at” cần sử dụng cho địa chỉ, địa điểm cụ thể.

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house. Như vậy, giải pháp dùng giới từ bỏ về thời gian, vị trí của tía giới từ “in”, “on”, “at” tuân theo nguyên tắc hình phễu, ngoại trừ một vài ngoại lệ như trên.

Bài tập về Giới trường đoản cú chỉ thời gian và nơi chốn

Exercise 1: Chọn lời giải đúng nhất.

1.Her next birthday will be _______ Monday.

A.in

B. On

C. At

D. By

2. My family must leave ________ a few minutes.

A.in

B.at

C.on

D.since

3. We’re getting married ________ three month’s time.

A.on

B.at

C.for

D.in

4. He often eats bread _______ lunch.

A.on

B.by

C.in

D.at

5.It arrives_________ thủ đô new york at ten o’clock.

A.at

B.in

C.near

D.on

6. Kim usually works _______ the weekend.

A.on

B.at

C.for

D.above

7. The 12.00 train left _______ time.

A.on

B.in

C.for

D.near

8. Phái mạnh want to lớn get trang chủ ______ time lớn see my parents.

A.on

B.at

C.for

D.in

9. Vày you go to lớn school _____ Sundays?

A.on

B.in

C.by

D.with

10. Phong’s not home ______ present.

A.on

B.at

C.near

D.in

11. Wind couldn’t decide where to go for his birthday. ______ the end, he decided to lớn go to Korea.

A.with

B.on

C.at

D.in

12. His father was born _____ 1963.

A.on

B.at

C.in

D.among

13. Mr.Jun will meet me at the restaurant _______ 8 o’clock.

A.on

B.at

C.for

D.in

14. Lin’s grandmother is _______ hospital.

A.on

B.at

C.for

D.in

15. Hoa works _____ PCC.

A.on

B.at

C.for

D.in

Exercise 2: Điền các giới từ in, on, at vào những câu sau:

1.Will she be home _____ time for lunch?

2. The week will begin _____ Sunday.

3. They got lớn the station just _____ time to catch the train.

4. Thy left school ______ the kết thúc of 15.

5. This restaurant will close _____ midnight.

Exercise 3: Tìm với sửa lỗi sai trong số câu dưới đây:

1. Lan wants lớn live và work on Japan.

2. Hung’s birthday is in 2nd of July.

3. We will arrive in Saigon on 9 a.m.

4. This cát jumped in his face và scared me.

Xem thêm: Hình Xăm Hoa Bỉ Ngạn Ở Chân, Ý Nghĩa Hình Xăm Hoa Bỉ Ngạn Là Gì

5. It is his birthday in the 22nd.

ĐÁP ÁN 

Exercise 1:

1.Chọn B (on + ngày trong tuần)

2. Chọn A (in a few minutes: vào một vài phút – cấu tạo cố định của in)

3. Chọn D (in + khoảng tầm thời gian)

4. Chọn A ( at + khoảng thời hạn ngắn – at lunch)

5. Lựa chọn B (in + địa điểm)

6. Chọn B (at the weekend)

7. Lựa chọn A (on time: đúng giờ)

8. Lựa chọn D (in time: kịp giờ)

9. Chọn A (on + ngày trong tuần)

10. Chọn B (at present – cấu tạo cố định)

11. Chọn D (in the end)

12. Lựa chọn C (in + year)

13. Chọn B (at + thời gian cụ thể)

14. Chọn D (in + địa điểm)

15. Chọn B (at + vị trí lớn PCC Officer of the party Central Committee – văn phòng tw Đảng)