Bài tập toán lớp 4 theo từng chăm đề gồm đáp án, kèm lời giải rất cụ thể giúp các em học viên lớp 4 thuận tiện ôn tập, hệ thống lại kiến thức, luyện giải đề hiệu quả hơn để càng ngày học xuất sắc môn Toán hơn.

Bạn đang xem: Những bài toán nâng cao lớp 4 có đáp an

Với các dạng bài bác tập lớp 4 này, mỗi ngày trong lúc nghỉ hè 2021 này các em chỉ cần luyện tập vài bài bác tập là sẽ vắt thật chắc kỹ năng và kiến thức Toán 4. Bài xích tập toán lớp 4 mang tới 7 dạng bài tập sau, cùng một loạt bài tập mẫu:

Dạng 1: Số chẵn, số lẻ, việc xét chữ số tận cùng của một sốDạng 2: kỹ năng tính cùng quan hệ giữa những thành phần của phép tínhDạng 3: bài toán tương quan đến đk chia hết.Dạng 4: Biểu thức và phép tính tương quan đến tính quý giá biểu thứcDạng 5: những bài toán về điền chữ số vào phép tínhDạng 6: những bài toán về điền dấu phép tínhDạng 7: vận dụng tính chất của những phép tính nhằm tìm nhanh tác dụng của hàng tính.

Bài tập Toán lớp 4 theo chăm đề

BÀI 1:CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

I. MỤC TIÊU TIẾT DẠY

- HS rứa được dạng toán và công việc giải dạng toán này.

- có tác dụng được một vài bài tập nâng cao.

- Rèn kỹ năng giám sát cho học viên .

II. CHUẨN B

- thắc mắc và bài xích tập nằm trong dạng vừa học.

- những kiến thức gồm liên quan.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức triển khai lớp.

2/ Kiểm tra bài xích cũ.

Gọi học viên làm bài tập về bên giờ trước, GV sửa chữa.

3/ Giảng bài xích mới.

Dạng 1: Số chẵn, số lẻ, vấn đề xét chữ số tận cùng của một số

* kỹ năng cần nhớ:

- Chữ số tận cùng của một tổng bằng chữ số tận thuộc của tổng những chữ số hàng đơn vị của những số hạng vào tổng ấy.

- Chữ số tận cùng của một tích bằng văn bản số tận cùng của tích những chữ số hàng solo vị của những thừa số vào tích ấy.

- Tổng 1 + 2 + 3 + 4 + ...... + 9 tất cả chữ số tận cùng bằng 5.

- Tích 1 x 3 x 5 x 7 x 9 có chữ số tận cùng bởi 5.

- Tích a ì a ko thể có tận cùng bằng 2, 3, 7 hoặc 8.


* bài xích tập vận dụng:

Bài 1:

a) giả dụ tổng của 2 số thoải mái và tự nhiên là 1 số ít lẻ, thì tích của chúng rất có thể là một số lẻ được không?

b) nếu tích của 2 số tự nhiên là một số ít lẻ, thì tổng của chúng rất có thể là 1 số lẻ được không?

c) “Tổng” cùng “hiệu” nhị số trường đoản cú nhiên có thể là số chẵn, cùng số cơ là lẻ được không?

Giải:

a) Tổng nhị số tự nhiên là một số trong những lẻ, như vậy tổng đó bao gồm một số chẵn và một số lẻ, cho nên vì thế tích của chúng phải là 1 trong số chẵn (Không thể là một trong những lẻ được).

b) Tích hai số thoải mái và tự nhiên là một số lẻ, bởi vậy tích đó tất cả 2 thừa số hồ hết là số lẻ, do đó tổng của bọn chúng phải là 1 số chẵn(Không thể là một số trong những lẻ được).

c) rước “Tổng” cộng với “hiệu” ta được 2 lần số lớn, có nghĩa là được 1 số ít chẵn. Vậy “tổng” cùng “hiệu” buộc phải là 2 số cùng chẵn hoặc cùng lẻ (Không thể một số ít là chẵn, số cơ là lẻ được). Vấn đề 2 : Không đề nghị làm tính, kiểm tra kết quả của phép tính sau đây đúng xuất xắc sai?

a, 1783 + 9789 + 375 + 8001 + 2797 = 22744

b, 1872 + 786 + 3748 + 3718 = 10115.

c, 5674 x 163 = 610783

Giải:

a, kết quả trên là sai vị tổng của 5 số lẻ là một trong những số lẻ.

b, công dụng trên là sai vày tổng của những số chẵn là một trong những số chẵn.

c, kết quả trên là sai do tích của 1số chẵn với bất kỳ 1 số nào thì cũng là một trong những chẵn. Bài xích 3 : search 4 số từ bỏ nhiên tiếp tục có tích bằng 24 024


Giải:

Ta thấy trong 4 số trường đoản cú nhiên thường xuyên thì không tồn tại thừa số nào tất cả chữ số tận thuộc là 0; 5 vì như thế tích vẫn tận thuộc là chữ số 0 (trái với bài xích toán)

Do kia 4 số nên tìm chỉ có thể có chữ số tận cùng tiếp tục là 1, 2, 3, 4 cùng 6, 7, 8, 9 Ta có:

24 024 > 10 000 = 10 x 10 x 10 x 10

24 024 0 )

Ta có: A x A = 111 111

Vì 1 + 1 +1 + 1+ 1+ 1+ = 6 phân chia hết đến 3 đề xuất 111 111 phân chia hết mang lại 3.

Do vậy A phân tách hết cho 3, cơ mà A phân tách hết cho 3 buộc phải A ì A phân tách hết đến 9 nhưng lại 111 111 không chia hết cho 9.


Vậy không tồn tại số nào như vậy .

Bài 7:

a, Số 1990 có thể là tích của 3 số tự nhiên tiếp tục được không?

Giải:

Tích của 3 số trường đoản cú nhiên tiếp tục thì chia hết cho 3 vị trong 3 số đó luôn có 1 số chia hết đến 3 nên 1990 không là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp vì:

1 + 9 + 9 + 0 = 19 không chia hết cho 3.

b, Số 1995 hoàn toàn có thể là tích của 3 số trường đoản cú nhiên liên tục không?

3 số tự nhiên tiếp tục thì bao giờ cũng có 1 số chẵn vày vậy mà lại tích của chúng là một số chẵn cơ mà 1995 là 1 trong những số lẻ bởi vậy chưa phải là tích của 3 số tự nhiên và thoải mái liên tiếp.

c, Số 1993 liệu có phải là tổng của 3 số tự nhiên thường xuyên không?

Tổng của 3 số trường đoản cú nhiên tiếp tục thì sẽ bằng 3 lần số ở giữa do đó số này nên chia hết mang lại 3.

Mà 1993 = 1 + 9 + 9 + 3 = 22 Không phân chia hết cho 3 đề nghị số 1993 không là tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp.

Bài 8: Tính 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x ............ X 48 x 49 tận thuộc là từng nào chữ số 0?

Giải:

Trong tích đó có những thừa số phân chia hết mang lại 5 là : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.

Hay 5 = 1 x 5 ; 10 = 2 x 5 ; 15 = 3 x 5; ........; 45 = 9 x 5.

Mỗi vượt số 5 nhân với một số chẵn mang lại ta một số ít tròn chục. Nhưng mà tích trên tất cả 10 thừa số 5 nên tích tận cùng bằng 10 chữ số 0.

Bài 9: các bạn Toàn tính tổng các chẵn trong phạm vi từ 20 đến 98 được 2025. Không triển khai tính tổng em cho biết Toàn tính đúng tuyệt sai?

Giải:

Tổng những số chẵn là một số chẵn, công dụng toàn tính được 2025 là số lẻ vì thế toàn vẫn tính sai.

Bài 10: Tùng tính tổng của các số lẻ từ bỏ 21 mang lại 99 được 2025. Xung quanh tổng đó em cho biết Tùng tính đúng xuất xắc sai?

Giải:

Từ 1 mang đến 99 có 50 số lẻ

Mà từ một đến 19 bao gồm 10 số lẻ. Vì vậy Tùng tính tổng của con số các số lẻ là: 50 – 10 = 40 (số)

Ta đã biết tổng của số lượng chẵn những số lẻ là 1 trong những số chẵn mà lại 2025 là số lẻ đề nghị Tùng vẫn tính sai.

Bài 11: Tích sau tận cùng bởi mấy chữ số 0?

20 x 21 x 22 x 23 x . . . X 28 x 29

Giải:

Tích trên có một số tròn chục là 20 nên tích tận cùng bởi 1 chữ số 0

Ta lại có 25 = 5 x 5 cần 2 thừa số 5 này lúc nhân cùng với 2 sồ chẵn mang đến tích tận cùng bởi 2 chữ số 0


Vậy tích bên trên tận cùng bằng 3 chữ số 0.

Bài 12: Tiến có tác dụng phép phân chia 1935: 9 được yêu thương là 216 và không thể dư. Không thực hiện cho thấy Tiến có tác dụng đúng hay sai.

Giải:

Vì 1935 với 9 mọi là số lẻ, thương giữa 2 số lẻ là một trong số lẻ. Thương Tiến tìm được là 216 là 1 trong số chẵn cần sai

Bài 13: Huệ tính tích:

2 x 3 x 5 x 7 x 11 x 13 x 17 x 19 x 23 x 29 x 31 x 37 = 3 999 ngoài tích em cho thấy thêm Huệ tính đúng tuyệt sai?

Giải: trong tích trên có 1 thừa số là 5 cùng 1 quá số chẵn phải tích phải tận cùng bằng chữ số 0. Vị vậy Huệ đang tính sai.

Bài 14: Tích sau tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0: 13 x 14 x 15 x . . . X 22

Giải:

Trong tích trên có thừa số đôi mươi là số tròn chục bắt buộc tích tận cùng bằng 1 chữ số 0.

Thừa số 15 khi nhân với 1 số chẵn cho một chữ số 0 nữa nghỉ ngơi tích.

Vậy tích trên có 2 chữ số 0.

Bài tập về nhà

Bài 1. Không lấy lệ tính hãy cho biết thêm kết trái của mỗi phép tính sau có tận cùng bằng chữ số nào?

a, (1 999 + 2 378 + 4 545 + 7 956) – (315 + 598 + 736 + 89)

b, 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x . . . X 99

c, 6 x 16 x 116 x 1 216 x 11 996

d, 31 x 41 x 51 x 61 x 71 x 81 x 91

e, 56 x 66 x 76 x 86 - 51 x 61 x 71 x 81

Bài 2. Tích sau tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 a, 1 x 2 x 3 x . . . X 99 x 100

b, 85 x 86 x 87 x . . . X 94

c, 11 x 12 x 13 x . . . X 62

Bài 3. Không có tác dụng tính xét xem hiệu quả sau đúng giỏi sai? lý giải tại sao? a, 136 x 136 - 41 = 1960

b, ab x ab - 8557 = 0

Bài 4. bao gồm số nào chia cho 15 dư 8 và chia cho 18 dư 9 tuyệt không?

Bài 5.

Xem thêm: Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 4 Cả Năm 2021, Tóm Tắt Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 4

mang lại số a = 1234567891011121314. . . được viết bởi các số tự nhiên và thoải mái liên tiếp. Số a gồm tận thuộc là chữ số nào? biết số a có 100 chữ số.