Tổng thích hợp Những câu hỏi hay lớp 5 bao gồm đáp án giỏi nhất do Top giải mã sưu tầm, biên soạn, giúp ôn tập giỏi Môn Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Những bài toán khó lớp 5 có đáp án

Bài 1. Mang lại hai hình vuông ABCD với MNPQ như vào hình vẽ. Biết BD = 12 cm. Hãy tính diện tích s phần gạch men chéo.

Bài giải: 

Diện tích tam giác ABD là:

(12 x (12 : 2))/2 = 36 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là:

36 x 2 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông AEOK là:

72 : 4 = 18 (cm2)

Do đó: OE x OK = 18 (cm2)

r x r = 18 (cm2)

Diện tích hình trụ tâm O là:

18 x 3,14 = 56,92 (cm2)

Diện tích tam giác mon = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 (cm2)

Diện tích hình vuông MNPQ là:

9 x 4 = 36 (cm2)

Vậy diện tích s phần gạch chéo cánh là:

56,52 - 36 = 20,52 (cm2)

Bài 2. Fan ta cộng 5 số và phân chia cho 5 thì được 138. Trường hợp xếp những số theo thứ tự béo dần thì cộng 3 số trước tiên và chia cho 3 sẽ tiến hành 127, cộng 3 số cuối và phân chia cho 3 sẽ được 148. Chúng ta có biết số đứng thân theo thiết bị tự bên trên là số như thế nào không?

Bài giải:

138 là trung bình cùng của 5 số, nên tổng 5 số là: 138 x 5 = 690.

Tổng của cha số thứ nhất là: 127 x 3 = 381.

Tổng của ba số sau cùng là: 148 x 3 = 444.

Tổng của nhì số trước tiên là: 690 - 444 = 246.

Số ở giữa là số đứng thứ ba, đề nghị số trọng tâm là: 381 - 246 = 135.

Bài 3. Search 4 số tự nhiên có tổng bằng 2003. Hiểu được nếu xóa khỏi chữ số hàng đơn vị chức năng của số trước tiên ta được số đồ vật hai. Nếu xóa bỏ chữ số hàng đơn vị chức năng của số thứ hai ta được số thứ ba. Nếu xóa khỏi chữ số hàng đơn vị chức năng của số thứ cha ta được số sản phẩm tư.

Bài giải: 

Số đầu tiên không thể nhiều hơn 4 chữ số bởi tổng 4 số bởi 2003. Nếu số đầu tiên có thấp hơn 4 chữ số thì sẽ không tồn tại số thiết bị tư. Vậy số trước tiên phải bao gồm 4 chữ số.

Gọi số đầu tiên là abcd (a > 0, a, b, c, d 7 vị nếu b nhỏ hơn hoặc bằng 7 thì bbb + cc + d bé dại hơn 892 ; b 892. Suy ra b chỉ rất có thể bằng 8.

Thay b = 8 vào (**) ta được:

888 + cc + d = 892

cc + d = 892 - 888

cc + d = 4

Từ đây suy ra c chỉ rất có thể bằng 0 và d = 4.

Vậy số trước tiên là 1804, số sản phẩm công nghệ hai là 180, số thứ cha là 18 và số thứ bốn là 1.

Thử lại: 1804 + 180 + 18 + 1 = 2003 (đúng)

Bài 4. Ko được biến hóa vị trí của các chữ số đã viết trên bảng: 8 7 6 5 4 3 2 1 mà chỉ được viết thêm những dấu cùng (+), chúng ta có thể cho được tác dụng của dãy phép tính là 90 được không?

Bài giải: 

Có hai giải pháp điền:

8 + 7 + 65 + 4 + 3 + 2 + 1 = 90

8 + 7 + 6 + 5 + 43 + 21 = 90

Để tìm kiếm được hai cách điền này ta rất có thể có thừa nhận xét sau:

Tổng 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36 ; 90 - 36 = 54.

Như vậy hy vọng có tổng 90 thì trong số số hạng phải bao gồm một hoặc hai số là số gồm hai chữ số. Ví như số bao gồm hai chữ số sẽ là 87 hoặc 76 mà 87 > 54, 76 > 54 phải không thể được. Giả dụ số có hai chữ số là 65; 65 + 36 - 6 - 5 = 90, ta có thể điền:8 + 7 + 65 + 4 + 3 + 2 + 1 - 90.

trường hợp số có hai chữ số là 54 thì cũng không thể gồm tổng là 90 được bởi vì 54 + 36 - 5 - 4

*

Bài giải: Bài này còn có hai phương pháp điền:

*

Cách 1: theo như hình 1, ta bao gồm 4 là trung bình cùng của 3 với 5 (vì (3 + 5) : 2 = 4).

Khi kia ở hình 2, điện thoại tư vấn A là số nên điền, ta tất cả A là trung bình cộng của 5 cùng 13.

Do đó A = (5 + 13) : 2 = 9.

ở hình 3, hotline B là số nên điền, ta có 15 là trung bình cùng của 8 và B.

Do kia 8 + B = 15 x 2. Tự đó tìm kiếm được B = 22.

Cách 2: theo như hình 1, ta có

3 x 3 + 4 x 4 = 5 x 5.

Khi kia ở hình 2 ta có:

5 x 5 + A x A = 13 x 13.

suy ra A x A = 144. Vậy A = 12 (vì 12 x 12 = 144).

ở hình 3 ta tất cả : 8 x 8 + 15 x 15 = B x B.

suy ra B x B = 289. Vậy B = 17 (vì 17 x 17 = 289).

Bài 6. S = 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8 liệu có phải là số thoải mái và tự nhiên không? vị sao?

Bài giải: các bạn đã giải theo 3 hướng dưới đây :

Hướng 1: Tính S = 1 201/280

Hướng 2: khi qui đồng mẫu số nhằm tính S thì chủng loại số tầm thường là số chẵn. Với chủng loại số phổ biến này thì 1/2 ; 1/3 ; 1/4 ; 01/05 ; 1/6; 1/7 vẫn trở thành những phân số nhưng tử số là số chẵn, chỉ bao gồm 1/8 là vươn lên là phân số mà tử số là số lẻ. Vậy S là một phân số tất cả tử số là số lẻ và mẫu số là số chẵn cần S không hẳn là số từ bỏ nhiên.

Hướng 3 : chứng minh 5/4 6 x 1/8 = 3/4

nên S > 3 phần tư + 1/2 = 5/4

Mặt khác : 1/4 + 1/5 + 1/6 + 1/7 2) = 6,25 (ha) 

62500(m2) = 6,25 (ha) 

Đáp số : 62500 m2; 6,25 ha 

Bài 9. Trung ương giúp chào bán cam trong bố ngày, Ngày trang bị hai: số cam bán tốt tăng 10% so với ngày vật dụng nhất. Ngày đồ vật ba: số cam bán tốt giảm 10% đối với ngày sản phẩm hai. Các bạn có biết vào ngày trước tiên và ngày thứ cha thì ngày nào trọng điểm bán được rất nhiều cam rộng không ?

Bài giải: 

Biểu thị số cam cung cấp ngày đầu tiên là 100% thì số cung cấp ngày đồ vật hai là: 100% + 10% = 110% (số cam ngày thiết bị nhất)

Biểu thị số cam chào bán ngày trang bị hai là 100% thì số phân phối ngày sản phẩm công nghệ hai là:

100% - 10% = 90% (số cam ngày thứ hai)

So cùng với ngày trước tiên thì số cam ngày thứ bố bán là:

110% x 90% = 99% (số cam ngày thiết bị nhất)

Vì 100% > 99% buộc phải ngày trước tiên bán được không ít cam hơn ngày thứ ba.

Bài 10. 

*

Bài giải

Chiều lâu năm của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

*

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật kia là:

49 x 35 = 1715 (m2) 

Số tấn thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó là:

1715 x 20 = 34300 (kg) 

34300 (kg) = 34,3 ( tấn thóc) 

Đáp số: 34,3 tấn thóc 

Bài 11. Một siêu thị buổi sáng bán được 75kg gạo và bằng 60% lượng gạo phân phối buổi chiều. Hỏi cả nhì buổi siêu thị bán được từng nào tạ gạo?

Bài giải

Số gạo cửa hàng bán được trong giờ chiều là:

75 : 60 x 100 = 125 (kg) 

Hai buổi siêu thị bán được số gạo là:

125 + 75 = 200( kg) 

200( kg) = 2 (tạ) 

Đáp số: 2 tạ 

Bài 12: Với 4 chữ số 2 và các dấu phép tính bạn cũng có thể viết được một biểu thức nhằm có kết quả là 9 được không? Tôi đã nỗ lực viết một biểu thức nhằm có kết quả là 7 nhưng không được. Còn bạn? bạn thử mức độ xem nào!

Bài giải: 

Với tứ chữ số 2 ta viết được biểu thức có giá trị bằng 9 là:

22 : 2 - 2 = 9.

Không thể dùng bốn chữ số 2 nhằm viết được biểu thức có kết quả là 7.

Bài 13: Với 36 que diêm đã có được xếp như hình dưới.

*

1) chúng ta đếm được từng nào hình vuông?

2) các bạn hãy nhấc ra 4 que diêm để chỉ với 4 hình vuông được không?

Bài giải:

1) quan sát vào hình vẽ, ta thấy tất cả 2 mô hình vuông, hình vuông có cạnh là 1 trong que diêm và hình vuông vắn có cạnh là 2 que diêm.

Hình vuông tất cả cạnh là 1 trong que diêm gồm gồm 13 hình, hình vuông có cạnh là 2 que diêm gồm tất cả 4 hình. Vậy có tất cả là 17 hình vuông.

2) mỗi que diêm có thể nằm bên trên cạnh của nhiều nhất là 3 hình vuông, trường hợp nhặt ra 4 que diêm thì ta ít hơn nhiều nhất là : 4 x 3 = 12 (hình vuông), còn lại

17 - 12 = 5 (hình vuông). Vì thế không thể nhặt ra 4 que diêm để còn sót lại 4 hình vuông được.

Bài 14. Số có 1995 chữ số 7 khi phân chia cho 15 thì phần thập phân của yêu đương là bao nhiêu?

Giải: điện thoại tư vấn số gồm 1995 chữ số 7 là A. Ta có:

*

một số chia hết đến 3 khi tổng những chữ số của số đó phân chia hết cho 3. Tổng các chữ số của A là 1995 x 7. Do 1995 chia hết mang lại 3 đề xuất 1995 x 7 phân tách hết mang lại 3.

cho nên vì vậy A = 777...77777 phân tách hết cho 3.

1995 chữ số 7

một vài hoặc phân tách hết mang lại 3 hoặc chia cho 3 mang đến số dư là một hoặc 2.

Chữ số tận cùng của A là 7 không phân tách hết mang đến 3, cơ mà A phân tách hết đến 3 phải trong phép phân chia của A cho 3 thì số sau cuối chia mang lại 3 yêu cầu là 27. Vậy chữ số tận cùng của thương trong phép phân tách A cho 3 là 9, nhưng mà 9 x 2 = 18, cho nên vì thế số A/3 x 0,2 là số tất cả phần thập phân là 8.

bởi vậy khi phân tách A = 777...77777 mang đến 15 sẽ được thương bao gồm phần thập phân là 8.

1995 chữ số 7

Bài 15. Tuổi ông rộng tuổi cháu là 66 năm. Biết rằng tuổi ông từng nào năm thì tuổi cháu từng ấy tháng. Hãy tính tuổi ông và tuổi cháu?

Bài giải

Giả sử con cháu 1 tuổi (tức là 12 tháng) thì ông 12 tuổi.

Lúc đó ông rộng cháu: 12 - 1 = 11 (tuổi)

Nhưng thực tế ông hơn cháu 66 tuổi, tức là gấp 6 lần 11 tuổi (66 : 11 = 6).

Do đó thực chất tuổi ông là: 12 x 6 = 72 (tuổi)

Còn tuổi con cháu là: 1 x 6 = 6 (tuổi)

thử lại 6 tuổi = 72 tháng; 72 - 6 = 66 (tuổi)

Đáp số: Ông: 72 tuổi

Cháu: 6 tuổi

Bài 16. Một vị phụ huynh học viên hỏi thầy giáo: "Thưa thầy, trong lớp bao gồm bao nhiêu học sinh?" Thầy cười với trả lời:"Nếu gồm thêm một vài trẻ em ngay số hiện bao gồm và thêm một nửa số đó, rồi lại thêm 1/4 số đó, rồi cả thêm nhỏ của quý vị (một lần nữa) thì sẽ vừa tròn 100". Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Theo đầu bài bác thì tổng của tất cả số HS và tất cả số HS và 50% số HS với 1/4 số HS của lớp vẫn bằng: 100 - 1 = 99 (em)

Để tìm kiếm được số HS của lớp ta rất có thể tìm trước 1/4 số HS cả lớp.

Giả sử 1/4 số HS của lớp là 1 trong những em thì cả lớp tất cả 4 HS

Vậy: 1/4 số HS của lứop là: 4 : 2 = 2 (em).

Suy ra tổng nói trên bằng : 4 + 4 + 2 + 1 = 11 (em)

Nhưng thực tế thì tổng ấy phải bởi 99 em, vội 9 lần 11 em (99 : 11 = 9)

Suy ra số HS của lớp là: 4 x 9 = 36 (em)

Thử lại: 36 + 36 = 36/2 + 36/4 + 1 = 100

Đáp số: 36 học tập sinh.

Bài 17. Thâm nhập hội khoẻ Phù Đổng huyện có toàn bộ 222 mong thủ thi đấu hai môn: soccer và láng chuyền. Mỗi nhóm bóng đá bao gồm 11 người. Mỗi đội bóng chuyền gồm 6 người. Biết rằng bao gồm cả thảy 27 đội bóng, hãy tính số nhóm bóng đá, số team bóng chuyền.

Bài giải

Giả sử có 7 team bóng đá, nuốm thì số đội bóng chuyền là:

27 - 7 = trăng tròn (đội láng chuyền)

Lúc đó tổng số cầu thủ là: 7 x 11 + trăng tròn x 6 = 197 (người)

Vậy ước ao cho tổng số người tạo thêm 25 thì số dội bống chuyền buộc phải thay bởi đọi soccer là:

25 : 5 = 3 (đội)

Do đó, số team bóng chuyền là: 20 - 5 = 15 (đội)

Còn số đội bóng đá là: 7 + 5 = 12 (đội)

Đáp số: 12 team bóng đá, 15 đội bóng chuyền.

Xem thêm: Đáp Án Toán Thpt 2021 Môn Toán, Đáp Án Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt

Bài 18. đến mảnh bìa hình vuông vắn ABCD. Hãy cắt từ miếng bìa kia một hình vuông vắn sao cho diện tích còn lại bằng diện tích s của mảnh bìa đã cho.

*

bài giải: Theo đầu bài thì hình vuông ABCD được ghép vị 2 hình vuông nhỏ dại và 4 tam giác (trong đó có 2 tam giác to, 2 tam giác con). Ta thấy có thể ghép 4 tam giác nhỏ để được tam giác to đôi khi cũng ghép 4 tam giác bé để được 1 hình vuông vắn nhỏ. Vậy diện tích của hình vuông vắn ABCD chính là diện tích của 2 + 2 x 4 + 2 x 4 = 18 (tam giác con). Vì chưng đó diện tích s của hình vuông ABCD là:

18 x (10 x 10) / 2 = 900 (cm2)

Bài 19. Bây giờ trung bình cùng tuổi của bà bầu và con là 24 tuổi . Biết 5 năm trước mẹ hơn nhỏ 26 tuổi. Hỏi hiện nay mẹ từng nào tuổi, con từng nào tuổi?

Bài giải

Tổng số tuổi chị em và tuổi con hiện nay là: 24 x 2 = 48 (tuổi)

Vì mỗi năm mỗi cá nhân tăng 1 tuổi nên bây chừ mẹ vẫn hơn bé 26tuổi)

Tuổi bà mẹ là: (48 + 26) : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi bé là: 37 – 26 = 11 (tuổi)

Đáp số: bà mẹ 37 tuổi; con 11 tuổi 

Bài 20. Tổng nhị số tự nhiên bằng 535. Tìm nhị số đó, biết thân chúng gồm 12 số tự nhiên và thoải mái khác

Bài giải

giữa hai số thoải mái và tự nhiên có 12 số từ nhiên, bắt buộc giữa chúng tất cả 13 khoảng tầm cách. Vậy hiệu nhì số là 13