Trong chương trình hóa học Lớp 11 có rất nhiều bạn thắc mắc NH4NO3 là chất gì? Khi nhiệt phân NH4NO3 thì sẽ cho ra những sản phẩm gì? Hôm nay trabzondanbak.com sẽ chia sẻ các kiến thức liên quan đến vấn đề này để các bạn hiểu rõ hơn về nitrat amoni.

Bạn đang xem: Nhiệt phân hoàn toàn muối nh4 no3 thu được

Đang xem: Nh4no3 nhiệt độ


NH4NO3 là chất gì?

Nitrat Amoni có công thức hóa học là NH4NO3. Đây là một hợp chất hóa học, là một chất bột màu trắng tại nhiệt độ phòng với áp suất tiêu chuẩn. Chất này thường được dùng trong nông nghiệp làm phân bón. Ngoài ra còn được sử dụng làm chất ôxi hóa trong thuốc nổ, đặc biệt là các thiết bị nổ tự tạo.

NH4NO3 là chất gì?

NH4NO3 có rất nhiều ứng dụng trong đời sống. Do chứa nhiều ni tơ rất cần cho cây để tạo ra protein và giá thành cũng không đắt. Nên chất này ứng dụng phổ biến nhất là làm phân bón. Ngoài ra, Nitrat Amoni còn là chất có tác dụng trong việc xử lý các quặng titanium và điều chế chất N2O.

Xem thêm: Câu Chuyện Dự Thi Kể Chuyện Giáo Viên Chủ Nhiệm Giỏi Cấp Thcs

NH4NO3 số oxi hóa là bao nhiêu?

Nitrat Amoni là một hợp chất nên việc xác định số oxi hóa cũng như hóa trị của chất này cũng không đơn giản. có số oxi hóa là -3 còn hóa trị là +4. Ni tơ trong NH4+đóng vai trò là chất khử thì có số oxi hóa là -3. Còn ni tơ NO3- trong đóng vai trò là chất oxi hóa thì có số oxi hóa là +5.

*

NH4NO3 số oxi hóa là bao nhiêu?

Nhiệt phân NH4NO3 sẽ cho ra chất gì?

Quá trình nhiệt phân muối nitrat amoni sẽ cho ra khí ni tơ, oxi và nước. Nhiệt phân chất này cũng khá đơn giản, chỉ cần áp dụng điều kiện nhiệt độ lớn hơn 300°C và NH4NO3 ở thể rắn. Phương trình hóa học khi nhiệt phân NH4NO3 hoàn toàn như sau:

2NH4NO34H2O+2N2+O2
(rắn)(lỏng)(khí)(khí)
(trắng)(không màu)(không màu)(không màu)

Tuy nhiên nhiệt phân NH4NO3 ra NO2 và NH4NO3 ra NH3. Lý giải tại sao cùng là nhiệt phân nhưng lại cho ra các sản phẩm khác nhau. Thì thực chất quá tình nhiệt phân ở từng mức nhiệt độ khác nhau sẽ cho sản phẩm khác nhau. Ở 210°C thì sẽ cho ra khí NO2 ( khí cười) và khí NH3. Cụ thể:

7NH4NO3 = 6NH3 + 8NO2 + 5H2O

*

Nhiệt phân NH4NO3 sẽ cho ra chất gì?

Tuy nhiên ở mức nhiệt độ 190 – 245°C thì nhiệt phân NH4NO3 lại cho ra sản phẩm khác. Cụ thể như sau:

NH4NO32H2O+N2O
(rắn)(lỏng)(khí)
(trắng)(không màu)(không màu)

Cho NH4NO3 + NaOH sẽ thu được sản phẩm gì?

Nitrat Amoni là muối nên khi có tác dụng với ba zơ sẽ cho ra muối mới hoặc ba zơ mới. Cụ thể khi cho NH4NO3 tác dụng với NaOH thì sẽ thu được muối NaNO3 và khí NH3

*

Cho NH4NO3 + NaOH sẽ thu được sản phẩm gì?

NaOH+NH4NO3H2O+NaNO3+NH3
(dung dịch)(rắn)(lỏng)(rắn)(khí)
(không màu)(không màu)(trắng)(không màu, mùi khai)

Trên đây là những PTHH cơ bản liên quan đến NH4NO3 . Trong quá trình làm bài tập bạn hãy nắm chắc những kiến thức này để tránh nhầm lẫn nhé!