Tích phân từng phần (tptp) với phương pháp đổi vươn lên là số là nhì trong các phương pháp tính tích phân. TPTP được sử dụng khi biểu thức dưới dấu vết phân chứa 2 một số loại hàm số không giống nhau trong 4 nhiều loại hàm số: logarit, đa thức, lượng giác, hàm số mũ. Cũng có thể có khi cách thức này được dùng trong số bài toán tích phân hàm ẩn.


CÔNG THỨC TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Với điều kiện các hàm số khả tích bên trên đoạn , ta có:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách tính không hề cạnh tranh như bọn họ tưởng cần không nào. Hãy nỗ lực chắc “thần chú” với bảng nguyên hàm nhằm xử nhanh dạng toán này nhé.