Câu hỏi lịch sử vẻ vang 12 trắc nghiệm theo từng bài, từng chương, từng chăm đề đầy đủ học kì 1, 2 có đáp án với lời giải cụ thể cho ngân hàng câu hỏi

Phần một:Lịch sử quả đât (1945-2000)

Chương I. Sự Hình Thành trơ khấc Tự quả đât Mới Sau Chiến Tranh nhân loại Thứ nhì (1945 – 1949)

Đây là nội dung quan trọng đặc biệt trong chương trình lớp 12, thường xuất hiện trong những đề thi, chương này đang hiểu được vấn đề về toàn cảnh thế giới sau Chiến tranh nhân loại thứ hai với đặc thù là cầm cố giới chia thành hai phe tư phiên bản chủ nghĩa và xã hội nhà nghĩa. Đặc trưng kia trở thành nhân tố chủ yếu đưa ra phối nền bao gồm trị thế giới và các quan hệ thế giới trong suốt nửa rứa kỉ XX.

Bạn đang xem: Ngân hàng trắc nghiệm lịch sử 12 có đáp an

Chương II. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991). Liên Bang Nga (1991 – 2000)

Đây là nội dung đặc trưng trong chương trình lớp 12, thường xuất hiện thêm trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết và xử lý các vấn đề liên quan mang đến Liên Xô cùng Đông Âu từ thời điểm năm 1945-2000 cùng với mỗi quá trình sẽ lắp với từng hoàn cảnh, trách nhiệm cụ thể; sự sụp đổ của cơ chế XHCN nghỉ ngơi Liên Xô và Đông Âu.

Chương III. Các nước Á, Phi cùng Mĩ Latinh (1945 – 2000)

Đây là nội dung đặc trưng trong công tác lớp 12, thường xuất hiện trong những đề thi, chương này sẽ xử lý các vấn đề liên quan đến: những biến đổi của khu vực Đông phái mạnh Á, Đông phái nam Á, châu Phi và các nước Mĩ Latinh

Chương IV. Mĩ, Tây Âu, Nhật bản (1945 – 2000)

Đây là nội dung quan trọng trong lịch trình lớp 12, thường mở ra trong những đề thi, chương này sẽ giải quyết và xử lý các vấn đề quá trình cải cách và phát triển chung của nước Mĩ, Tây Âu, Nhật bạn dạng từ sau chiến tranh thế giới thứ hai mang đến năm 2000. 

Chương V. Quan liêu hệ quốc tế (1945 – 2000)

Đây là nội dung đặc biệt trong công tác lớp 12, thường mở ra trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vụ việc chính của quan tiền hệ nước ngoài sau Chiến tranh nhân loại thứ nhị với đặc thù lớn có tính bao che là sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh giữa nhị phe - tư bản chủ nghĩa với xã hội chủ nghĩa; Biết tình trạng chung cùng xu tehé cách tân và phát triển của nhân loại sau chiến tranh lạnh

Chương VI. Cách mạng công nghệ – technology và xu thế trái đất hoá

Đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong công tác lớp 12, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết và xử lý các vụ việc về nguồn gốc, quánh điểm, hầu hết thành tựu đa số và tác động của cuộc cách mạng khoa học- technology thời kì sau chiến tranh quả đât thứ hai. Hệ trái của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ, là xu thế thế giới hóa đã diễn ra mạnh mẽ trong số những năm cuối cầm cố kỉ XX.

Phần 2. Lịch sử Việt Nam

Chương I. Việt nam từ năm 1919 đến năm 1930

Đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong công tác lớp 12, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết và xử lý các vấn đề chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp cùng sự chuyển biến kinh tế, làng hội, văn hóa, giáo dục,... Ngơi nghỉ Việt Nam; bí quyết mạng có định hướng dân tộc dân chủ, Sự thành lập và hoạt động của Đảng cùng Sản Việt Nam

Chương II. Vn từ năm 1930 cho năm 1945

Đây là nội dung quan trọng đặc biệt trong lịch trình lớp 12, thường xuất hiện trong những đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: mọi hoạt động, ý nghĩa, bài học kinh nghiệm kinh nghiệm của Xô Viết Nghệ Tĩnh; trào lưu dân công ty 1936-1939; Công cuộc chuẩn bị, diễn biến, nguyên nhân chiến thắng và ý nghĩa sâu sắc lịch sử của biện pháp mạng mon Tám năm 1945.

Chương III. Việt nam từ năm 1945 mang lại năm 1954

Đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong công tác lớp 12, thường lộ diện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết và xử lý các vấn đề: trở ngại và dễ dãi của vn trong năm đầu sau giải pháp mạng tháng Tám; trận đánh đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16; Chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947; Chiến dịch Viên giới thu- đông năm 1950; Cuộc Tổng tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 tè biểu là chiến dịch Điện Biên Phủ; hiệp nghị Geneve.

Xem thêm: Các Bài Thực Hiện Phép Tính Lớp 6 Về Các Phép Tính Phân Số, Chuyên Đề Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Chương IV. Việt nam từ năm 1954 mang lại năm 1975

Đây là nội dung đặc biệt trong chương trình lớp 12, thường xuất hiện trong những đề thi, chương này sẽ xử lý các vấn đề: trọng trách cách mạng của nhị miền; phòng “chiến tranh quánh biệt”; kháng “chiến tranh cục bộ” với “Việt phái mạnh hóa chiến tranh”; hiệp định Pari 1973; Tổng tiến công và nổi dậy ngày xuân 1975.

Chương V. Nước ta từ năm 1975 đến năm 2000

Đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong chương trình lớp 12, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: hạn chế và khắc phục hậu quả chiến tranh và trở nên tân tiến kinh tế-xã hội; quá trình 10 năm giang sơn đi lên nhà nghĩa xóm hội; Chống chiến tranh biên giới Tây Nam, phía Bắc; tiến hành đường lối thay đổi (1986-2000)