*

Một tụ điện gồm điện dung 2µF được tích điện ở hiệu điện vậy 12V. Năng lượng điện ngôi trường dự trữ vào tụ năng lượng điện là:

A.

Bạn đang xem: Một tụ điện có điện dung 2uf

144J

B. 1,44.10-4J

C. 1,2.10-5J

D. 12J


*

Đáp án B

*


Một tụ điện có điện dung2μFđược tích năng lượng điện ở hiệu điện thế 12V. Tích điện điện ngôi trường dự trữ vào tụ điện là:

A. 144J

B.1,44.10-4J

C.1,2.10-5J

D. 12J


Một tụ điện phẳng có điện dung 6µF. Sau khoản thời gian được tích điện, năng lượng điện ngôi trường dự trữ trong tụ năng lượng điện là1,875.10-3J. Điện tích của tụ năng lượng điện là:

A. 1,06.10-4C

B.

Xem thêm: Top 9 Tôi Đi Học Được Viết Theo Thể Loại Nào ? Soạn Bài Tôi Đi Học Nhanh Nhất

 1,06.10-3C

C. 1,5.10-4C

D. 1,5.10-3C


Một tụ năng lượng điện phẳng tất cả điện dung6μF. Sau khi được tích điện , năng lượng điện trường dự trữ vào tụ điện là 1,875.10-3J. Điện tích của tụ năng lượng điện là:

A.1,06.10-4C

B. 1,06.10-3C

C. 1,5. 10-4C

D. 1,5.10-3C


a) cho đoạn mạch năng lượng điện trở 10 Ω, hiệu điện cố kỉnh 2 đầu mạch là đôi mươi V. Trong 1 phút điện năng tiêu tốn của mạch là bao nhiều?b) Một tụ điện tất cả điện dung 5 μF được tích điện mang lại điện tích bởi 50 μC. Hãy tính hiệu điện cầm cố trên hai phiên bản tụ


Một tụ điện tất cả điện dung C, được nạp điện cho hiệu điện nắm U, điện tích của tụ là Q. Công thức xác định mật độ năng lượng điện trường trong tụ năng lượng điện là:

 

A. w=12Q2C

B. w=12CU2

C. w=12CU

D. w=εE29.109.8π


Một tụ điện tất cả điện dung C, được nạp điện mang lại hiệu điện rứa U, điện tích của tụ là Q. Công thức xác minh mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện là

A. W=12.Q2C

B. W=12.CU2

C. W=12.QU

D. W=εE29.109.8π


Một tụ điện bao gồm điện dung C, được nạp điện mang lại hiệu điện nắm U, điện tích của tụ là Q. Công thức xác minh mật độ năng lượng điện trường vào tụ điện là:

A. W = 12Q2C

A. W = 12CU2

C. W = 12QU

D. W = εE29.109.8π


Một tụ điện tất cả điện dung C, được nạp điện mang đến hiệu điện cụ U, năng lượng điện của tụ là Q. Công thức xác minh mật độ tích điện điện trường vào tụ điện là: