tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một bạn gửi tiết kiệm ngân sách với lãi xuất 0,6% 1 mon .Người đó lấy gửi 50 000 000 đồng ,Hỏi sau một tháng tín đồ đó lĩnh về bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi ?


*

Một tín đồ gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí với lãi vay 0,6% 1 tháng. Người đó rước gửi 50 000 000 đồng. Hỏi sau 2 tháng tín đồ đó lĩnh về từng nào tiền cả vốn lẫn lãi. Biết rằng, tiền vốn tháng trước nhập thành vốn của tháng sau.

Bạn đang xem: Một người gửi tiết kiệm


*

số tiền lãi bạn đó nhận ra vào tháng trước tiên là:

50 000 000 . 0,6% = 300 000 (đồng)

cả tiền lãi lẫn chi phí vốn người đó nhận được vào tháng trước tiên là:

50 000 000 + 300 000 = 50 300 000 (đồng)

số chi phí lãi tín đồ đó nhận được trong tháng thứ nhị là:

50 300 000 . 0,6% = 301 800 (đồng) 

cả chi phí vốn lẫn lãi tín đồ đó lĩnh về sau 2 mon là:

50 300 000+301 800= 50 601 800 (đồng)

đáp số : 50 601 800 đồng


Tiền lãi tháng trước tiên gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí là:

50000000:100×0,6=300000(đồng)

Tiền vốn gửi tháng sản phẩm hai là:

50000000+300000=50300000 (đồng)

Tiền lãi tháng đồ vật hai gửi tiết kiệm ngân sách là:

50300000:100×0,6=301800(đồng)

Sau tháng 2 tín đồ đó lĩnh về tiền cả vốn lẫn lãi là:

50300000+301800=50601800 (đồng)

Đáp số: 50601800


+Hỏi+sau+2+tháng+đó+lĩnh+về+bao+tiền+cả+vốn+lẫn+lãi.+Biết+rằng,+tiền+vốn+tháng+trước+nhập+thành+sau.">

Một tín đồ gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí với lãi suất 0,6% 1 tháng. Fan đó đem gửi 50 000 000 đồng> Hỏi sau 2 tháng đó lĩnh về bao tiền cả vốn lẫn lãi. Biết rằng, chi phí vốn tháng trước nhập thành sau.


Sau 1 tháng, cả chi phí vốn lẫn chi phí lãi của bạn đấy là

50 000 000÷100×100,6=50 300 000 )(đồng)

Sau nhì tháng, cả chi phí vốn lẫn tiền lãi của tín đồ đấy là

50 300 000÷100×100,6=50 601 800 (đồng)

Đáp số 50601800 đồng

Học tốt


Sau 1 tháng người này đã lĩnh cả chi phí vốn lẫn lãi là:

50 000 000 : 100 x 100,6 = 50 300 000 ( đồng )

Sau 2 tháng người đó đã lĩnh cả tiền vốn lẫn lãi là:

50 300 000 : 100 x 100,6 = 50 601 800 ( đồng )

Đáp số: 5 601 800 đồng 


Bài 8:Một fan gửi tiết kiệm với lãi xuất 0,6% một tháng.Người đó eđm nhờ cất hộ 50 000 000 đồng.

a) Hỏi sau 1 tháng người đó lĩnh về bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi

b)Hỏi sau 2 tháng tín đồ đó lĩnh về bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi.Biết rằng,tiền vốn tháng trước nhập thành vốn của mon sau

Giúp mik nhaaaaaaa༼ つ ◕‿◕ ༽つ༼ つ ◕‿◕ ༽つ(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

 


Một fan gửi tiết kiệm ngân sách với lãi suất vay 7% một năm. Tín đồ đó mang gửi 50 000 000 đồng. Hỏi sau 2 năm người kia lĩnh về từng nào tiền cả vốn lẫn lãi?.


Một fan gửi tiết kiệm ngân sách 8 000 000 đồng với lãi suất vay 1,5% một mon . Hỏi sau 2 tháng fan đó lĩnh được từng nào tiền cả vốn lẫn lãi ( hiểu được tiền lãi của tháng trước được tính thành chi phí vốn của mon sau )


Tháng một bạn ta lãi được :

8000000 : 100 x 1,5 = 120000 ( đồng )Tháng hai fan đó lãi được

 ( 8000000 + 120000) : 100 x 1,5 = 121,800 (đồng)Vậy sau 2 tháng tín đồ đó lĩnh được số chi phí vốn lẫn lãi là :

8000000 + 120000 + 121800 = 8241800 ( đồng )


Một tín đồ gửi tiết kiệm với lãi suất vay 0,6% mỗi tháng. 

Người đó đem gửi 50 triệu đồng

a. Hỏi sau 30 ngày người này được bao nhiêu tiền

b. Hỏi sau 2 tháng tín đồ đó lĩnh về bao nhiêu tiêfn cả vốn với lãi, biết tiền lãi và vốn của mon trước nhập thành tiền vốn mon sau 


a, sau một tháng người đó lãi số tiền là :

(50000000:100.0,6=300000left(^đ ight))

Sau một mon số tiền tín đồ đó gồm là :

(50000000+300000=50300000left(^đ ight))

b, Số tiền sau 2 tháng bạn đó lãi là :

(50300000:100.0,6=301800left(^đ ight))

Sau 2 mon số tiền người đó có là :

(50300000+301800=50601800left(^đ ight))

Vậy...


Một bạn gửi tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí với lãi vay 0,6% 1 tháng. Bạn đóền đem gửi 50 000 000 đồng. Hỏi sau 2 tháng fan đó lĩnh về từng nào tiền cả vốn lẫn lãi. Biết rằng, tiền vốn tháng trước nhập thành vốn của mon sau.

Xem thêm: Bài Tập Tổ Hợp Xác Suất Lớp 11 Nâng Cao Có Lời Giải Chi Tiết

Các chúng ta giúp mình với bản thân đang đề nghị gấp


Sau tahnsg thứ nhất người đó thu được cả vốn lẫn lãi là : 

50.000.000 + 50.000.000 . 0,6% = 50.300.000 ( đồng ) 

Sau tháng thứ 2 người đó thu được số chi phí là : 

50.300.000 + 50.300.000 . 0,6% = 50.601 . 800 ( đồng ) 

Đáp số : 50.601.800 ( đồng )

Lưu ý : Mình ghi lại . Giữa những hàng để chúng ta dễ nhìn nha !!!


Sau 1 tháng, cả chi phí vốn lẫn chi phí lãi của người đấy là

50 000 000÷100×100,6=50 300 000 )(đồng)

Sau nhị tháng, cả tiền vốn lẫn chi phí lãi của người đấy là

50 300 000÷100×100,6=50 601 800 (đồng)

Đáp số 50601800 đồng

Chúc bạn làm việc tốt


1 bạn gửi tiết kiệm ngân sách với giá chỉ 8 000 000 đồng cùng với lãi xuất 1,5 một tháng. Hỏi sau 2 tháng bạn đó cảm nhận cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu ( biết chi phí vốn và tiền lãi tháng trước được xem bằng chi phí vốn mon sau )

 


Sau tháng đầu tiên ngừoi đó gồm số tiền là

8 000 000+(8 000 000x1,5%)=8 120 000(đồng)

Sau 2 tháng bạn đó nhận được sô chi phí là

8 120 000+(8 120 000x1,5%)=8 241 800(đồng)

Nếu thấy câu trả lời của bản thân mình đúng thì tick nha bạn,cảm ơn nhiều.


Lãi xuất tiết kiệm ngân sách và chi phí là 0,5% một tháng. Một fan gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng. Hỏi sau 1 tháng người đó thu về bao nhiêu tiền cả cội lẫn lãi