Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

*

Mg tác dụng với H2SO4đặc rét hay quánh nguội đều đồng nhất :

(Mg + 2H_2SO_4 o MgSO_4 + SO_2 + 2H_2O)

*

Cho các thí nghiệm sau:

(1) mang lại Mg vào dd H2SO4 (loãng).

(2) cho Fe3O4 vào dd H2SO4 (loãng).

Bạn đang xem: Mg tác dụng với h2so4 đặc nóng

Đang xem: Mg + h2so4 đặc

(3) đến FeSO4 vào dd H2SO4 (đặc, nóng).

(4) cho Al(OH)3 vào dd H2SO4 (đặc, nóng).

(5) cho BaCl2 vào dd H2SO4 (đặc, nóng).

(6) mang đến Al(OH)3 vào dd H2SO4 (loãng)

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xẩy ra phản ứng mà lại H2SO4 nhập vai trò là hóa học oxi hóa là

A. 2

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Xét sơ vật dụng phản ứng thân Mg và dung dịch H2SO4 quánh nóng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + S+ H2O

Tổng hệ số cân bằng (số nguyên, buổi tối giản) của những chất trong phản bội ứng trên là

A. 15

B. 12

C. 14

D. 13

Cho những chất: Cu, CuO, NaCl, Mg, KOH, C, N a 2 C O 3 số hóa học vừa chức năng với dung dịch H 2 S O 4 loãng, vừa chức năng với dung dịch H 2 S O 4 đặc, nóng là

A.3.

B.4.

C.5.

D.6.

Bài 1:Cho 4,8g Mg tác dụng dung dịch H2SO4 đặc, lạnh dư được 2,133g chất X( sản phẩm khử duy nhất). TìmX

Bài 2:Cho 13g Zn tác dụng dung dịch H2SO4 đặc, rét dư được 1,7g hóa học X( thành phầm khử duy nhất). Search X


READ: Please Wait - Agno3 + Ch3Cho + Nh3

Bài 3: hòa tan 7,2g Mg vào dung dịch H2SO4 đặc, rét dư được 5,88g tất cả hổn hợp 2 hóa học X,Y gồm tổng số mol là 0,12. Tìm nhị chất

Bài 4:Hòa tung 10,08 g Mg vào dung dịch HNO3 dư được 2,8l các thành phần hỗn hợp 2 khí ko màu có d/H2 = 14,4. Kiếm tìm 2 khí

Bài 5; mang lại 16g Cu công dụng vừa đầy đủ 0,125l khí hỗn hợp H2SO4 4M được khí X duy nhất. Kiếm tìm X

Lớp 10 Toán 2 0 nhờ cất hộ Hủy

bn j ơi , hóa học à bn

Đúng 0 comment (0)

Vâng ạ, hóa 10 ạ, nhưng em mù giải hòa mãi ko ra ý ạ

Đúng phản hồi (0)

Cho những chất: Cu, CuO, NaCl, Mg, KOH, C, Na2CO3, tổng số hóa học vừa tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng, vừa tính năng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng là:

A. 3.

B.4.

C.5.

D.6.

Lớp 10 hóa học 1 0 giữ hộ Hủy

Đáp án B.

Các chất CuO, Mg, KOH, Na2CO3

Đúng 0 comment (0)

Cho những chất: Cu, CuO, BaSO4, Mg, KOH, C, Na2CO3. Tổng số chất tác dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc, rét là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Lớp 10 chất hóa học 1 0 gởi Hủy

Đáp án làC. 6 (Cu, CuO,Mg, KOH, C, Na2CO3 )

Đúng 0 comment (0)

Cho các chất: Cu, CuO, BaSO4, Mg, KOH, C, Na2CO3. Tổng cộng chất chức năng với dung dịch H2SO4 đặc, lạnh là:


READ: Naoh + H3Po4 + Naoh = Na3Po4 + H2O, H3Po4 + Naoh = Na3Po4 + H2O

A. 4.

B.5.

C.6.

D.7.

Lớp 10 chất hóa học 1 0 gởi Hủy

Đáp án C.

*

Đúng 0 bình luận (0)

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(I) mang lại MnO2 vào dung dịch HCl đặc, đun nóng

(II) Sục khí Cl2 vào hỗn hợp NaOH

(III) đến dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2SO4

(IV) mang lại Fe2O3 vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng

(V) Cho sắt kẽm kim loại Mg vào hỗn hợp H2SO4 loãng

Các thí nghiệm tất cả phản ứng oxi hóa-khử xẩy ra là:

A. (I),(II),(IV)

B.(I),(II),(V)

C.(II),(III),(V)

D.(I),(III),(IV)

Lớp 0 chất hóa học 1 0 gửi Hủy

Đáp án B

Đúng 0 bình luận (0)

Thực hiện những thí nghiệm sau:

(I) cho MnO2 vào hỗn hợp HCl đặc, đun nóng

(II) Sục khí Cl2 vào hỗn hợp NaOH

(III) cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2SO4

(IV) đến Fe2O3 vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng

(V) Cho kim loại Mg vào dung dịch H2SO4 loãng

Các thí nghiệm bao gồm phản ứng oxi hóa-khử xảy ra là:

A. (I),(II),(IV)

B. (I),(II),(V)

C.

Xem thêm: Nhiệt Phân Hoàn Toàn Muối Nh4 No3 Thu Được Nước Và Oxit Nào Của Nitơ? No

(II),(III),(V)

D. (I),(III),(IV)

Lớp 12 hóa học 1 0 gửi Hủy

Đáp án B

Đúng 0 phản hồi (0) trabzondanbak.com


Post navigation


Previous: hội thi Vẽ Tranh Ý Tưởng trẻ con Thơ Năm học 2019, công dụng Cuộc Thi Ý Tưởng trẻ Thơ Năm 2019
Next: lí giải Đăng K Ý Tưởng sáng tạo Của Trung, Ý Tưởng sáng tạo Thành Phố hồ nước Chí Minh