Sau khi sinh viên ngừng thời gian thực tập sẽ phải gồm lời nhấn xét của đơn vị chức năng thực tập, cũng như giáo viên lí giải để trả thành báo cáo tốt nghiệp.

Bạn đang xem: Mẫu nhận xét thực tập của giáo viên hướng dẫn

Nội dung trong mẫu lời bình luận nhằm đánh giá về kỹ năng và kiến thức chuyên môn, ý thức chấp hành những phép tắc của cơ quan. Từ kia làm căn cứ mà bên trường sẽ gửi ra đưa ra quyết định xét tốt nghiệp hay không cho sinh viên. Nội dung cụ thể mời các bạn theo dõi và thiết lập tài liệu trên đây.

Giấy xác nhận thực tập

Mẫu bảng tiến công giá hiệu quả thực tập


+ siêng cần, siêng chỉ, thực tập đầy đủ đặn, đầy đủ

+ tài năng nắm bắt các bước nhanh, ứng dụng tốt lý thuyết vào thực tiễn

+ chuyên cần học hỏi, mong tiến trong công việc

+ Vui vẻ, hòa nhã với các các bạn trong công ty

Chúng tôi review cao hiệu quả bài report thực tập với đề tài ................. Này của em.

Lời nhận xét của đơn vị chức năng thực tập - mẫu mã 2

Đơn vị thực tập: ...........................................................

Người giải đáp thực tập: ........................................

Sinh viên: ....................................................................

Lớp: .............................................................................

Trường: ......................................................................


Thời gian thực tập: ....................................................

Nội dung thực tập: .....................................................

Nhận xét:

- Trong thời gian thực tập trên ......................... Từ ngày .... Mang lại ngày ..... Sinh viên ............... đã bao gồm ý thức chấp hành nội quy của ..............., nỗ lực học hỏi, hăng hái phân tích và tìm hiểu hoạt động, tổ chức triển khai của đơn vị chức năng và tài liệu ship hàng cho việc phân tích luận văn của mình.

- số đông nội dung trình diễn trong luận văn của sinh viên .... Là phù hợp với thực trạng của solo vị.

Mẫu thừa nhận xét của cô giáo hướng dẫn

TRƯỜNG .........

KHOA..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc--------------

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ tên sinh viên: .....................................................................

Mã Sinh viên: ............................................................................

Lớp: .........................................................................................

Sinh viên .................... Sẽ hoàn thành report thực tập tốt nghiệp đúng theo quy định

- Về nội dung: báo cáo thực tập có 3 chương:


Chương I: ........................................................................

Chương II: ......................................................................

Chương III: ......................................................................

Nội dung report hợp lý, không thiếu phụ lục, bảng biểu minh họa, bố cục tổng quan chặt chẽ, lối hành văn mạch lạc.

- Về ý thức: ý thức thái độ thực tập tích cực, có nỗ lực để tìm hiểu thực tế công tác làm việc kế toán. Cầu tiến trong học tập.

Kết luận: Đồng ý đến sinh viên nộp báo cáo thực tập và có tác dụng luận văn tôt nghiệp

Điểm: .......................... Bằng chữ: ...........................

Xem thêm: Giáo Án So Sánh Chiều Rộng Của 3 Đối Tượng Độ Tuổi 4, Ptnt: Dạy Trẻ So Sánh Chiều Rộng Của 3 Đối Tượng

..........., ngày....tháng....năm...
Giáo viên hướng dẫn(Ký với ghi rõ bọn họ tên)

Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
trabzondanbak.com