vào thực tế giảng dạy môn Tiếng Việtlớp 2 tôi thấy học sinh lớp 2 rấthay nhầm lẫn giữa các kiểu câu Ai- là gì? Ai- làm gì? và Ai- thếnào? Đặc biệt là sự nhầm lẫ giữa mẫu câu: Ai- làm gì? và Ai- thếnào? Để hạn chế sự nhầm lẫn đó,chúng ta cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa các mẫu câu này:

1. Sự khác biệtgiữa 3 kiểu câu Ai- là gì? Ai-làm gì? và Ai- thế nào?

*Về mặt ngữ pháp, tía kiểu câu nói bên trên chủ yếu khácnhau ở vị ngữ:

- Câu kể Ai–làm gì ? có vị ngữ là động từ; chủ ngữ thường là danh từ chỉngười tốt động vật.Bạn vẫn xem: mẫu mã câu ai là gì

- Câu kể Ai-thế nào? Có vị ngữ là tính từ, động từ chỉ trạng thái hoặc cụmchủ – vị.Bạn đã xem: giao diện câu ai là gì

- Câu kể Ai –là gì?có vị ngữ là tổ hợp của từ là với danh từ, động từ, tínhtừ hoặc cụm chủ -vị.

Bạn đang xem: Mẫu câu ai là gì

Vì mỗi kiểu câu bên trên có đặc điểmcấu trúc riêng cần phải dạy riêng rẽ từng kiểu câu thì mới xác định chủngữ, vị ngữ dễ dàng được.

*Về chức năng giao tiếp, mỗi kiểu câu bên trên thích hợp với mộtchức năng khác nhau:

- Câu kể Ai- là gì? Dùng để định nghĩa giới thiệu, nhận xét.

Ví dụ:Bạn phái nam là lớp trưởng lớp tôi.

Nam là học sinh giỏi của lớp.

- Câu kể Ai- làm gì? Dùng để kể về hoạt động của người, độngvật hoặc tĩnh vật lúc được nhân hóa.

Ví dụ: - Hoa là quần áo chomẹ.

- Câu kể Ai- thế nào? Dùng để miêu tả đặc điểm, tính chất hoặctrạng thái của người, vật.

Ví dụ: - Đàn voi đi đủngđỉnh vào rừng.

Khi dạy các kiểu câu cần gắnvới các chức năng giao tiếp khác nhau sẽ giúp ích rất lớn đến việcphát triển các kĩ năng nói, viết đến học sinh.

2. Sự khácbiệt giữa 2 kiểu câu: Ai- làm gì? và Ai- thế nào?


*

Kiểu câu


*

Đặc điểm

Đặc điểm của chủ ngữ

Đặc điểm ở vị ngữ

Ai – làm gì?

Ai – thế nào?

-Chỉ người, động vật ít lúc chỉ bất động vật.

-Trả lời câu hỏi Ai? bé gì? ít khi trả lời câu hỏi cái gì?( trừ trường hợp sự vật nêu ở chủ ngữ được nhân hóa.)

+ Kể lại hoạt động

+Là động từ( cụm động từ) chỉ hoạt động.

-Chỉ người, động vật, bất động vật.

- Trả lời câu hỏi Ai? Cái gì? bé gì?

+Miêu tả đặc điểm tính chất hoặc trạng thái

+ Là động từ ( cụm động từ) trạng thái hoặc tính từ.

Ví dụ:

Bức tranh treo bên trên tường.

Nhà này có bố gian.

Xem thêm: Lực Là Gì ? Dụng Cụ Đo Lực Là Gì Thế Nào Là Hai Lực Cân Bằng

+ Là cụm chủ – vị

VD:

Bàn này / chân đã gãy.

Trên trên đây làsự khác biệt giữa cha kiểu câu kểcâu Ai- là gì? Ai- làm gì? và Ai- thế nào? Và sự khác biệtgiữa nhị kiểu câu Ai- làm gì? và Ai- thế nào? Các bạn cùng đọc và mang đến ý kiến.