Mẫu báo cáo thành tích cá nhân, mẫu mã đề nghị tặng giấy khen, đề nghị tặng ngay bằng khen bắt đầu nhất. Mua về mẫu report thành tích cá nhân, gợi ý lập mẫu mã tờ trình xin đề xuất xét tặng kèm giấy khen, bằng khen.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của y tế


Như chúng ta đã biết, việc một công ty, doanh nghiệp dành được những công dụng kinh doanh xuất sắc kề bên nhờ vào các nhân tố như sức mạnh tài chính, kinh tế tài chính thị trường, áp dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn… thì không thể không nhắc đến một yếu hèn tố quan trọng đặc biệt góp phần làm cho những công dụng kinh doanh xuất dung nhan ấy, đó chính là đội ngũ nhân sự.

*
*

Luật sư tư vấn luật pháp hành gan dạ tuyến qua điện thoại: 1900.6568

Ngoài phần đa kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ vững rubi để mang đến hiệu quả các bước tốt duy nhất thì cơ chế đãi ngộ, tán dương của công ty, doanh nghiệp so với những cá thể có thành tựu xuất sắc cũng đặc biệt quan trọng không kém, góp thêm phần không nhỏ dại khích lệ lòng tin làm việc, tạo thành sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh công bằng với tất cả nhân viên. Bởi vì vậy, sau đây Luật Dương Gia cung ứng cho các bạn mẫu báo cáo thành tích cá nhân, chủng loại đề nghị tặng giấy khen cũng như cách soạn báo cáo thành tích cá thể sao đến hợp lệ.

1. Mẫu report thành tích cá nhân

Tải về báo cáo thành tích cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH

 I- sơ lược lý lịch:

– Họ và tên:….Bí danh (nếu có):…. Nam, nữ:……

– Ngày, tháng, năm sinh:….

– Quê tiệm (3):….

– địa điểm thường trú:…

– Đơn vị công tác:….

– chức vụ hiện nay:….

– trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:….

– Ngày vào Đảng ưng thuận (hoặc ngày tham gia công tác những đoàn thể):….

– quá trình công tác :….

– đều khó khăn, dễ ợt trong việc thực hiện nhiệm vụ:….

II. Các kết quả đạt được:

1. Sơ lược thành tựu của đơn vị :…

2. Thành tích đã đạt được của cá nhân:

– Quyền hạn, trọng trách được giao hoặc đảm nhận:….

– thành tích đạt được:…..

Người report thành tích

(ký, ghi rõ họ cùng tên)

Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị

(ký, đóng góp dấu)

Xác nhận của cấp trình khen

(ký, đóng góp dấu)

2. Mẫu đề nghị tặng ngay giấy khen

Tải về chủng loại đề nghị tặng ngay giấy khen

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do thoải mái – niềm hạnh phúc —————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– bọn họ tên (Ghi khá đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): …

– Sinh ngày, tháng, năm: ….. Giới tính:…

– Quê quán:…

– Trú quán: ….

– Đơn vị công tác: …

– dịch vụ (Đảng, bao gồm quyền, đoàn thể): …

– chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ: …

– học tập hàm, học tập vị, danh hiệu, giải thưởng: …

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ….

Thành tích dành được của cá nhân: …

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Danh hiệu thi đua: (Liệt kê)

Hình thức khen thưởng: (Liệt kê)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ và tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ (Ký, đóng góp dấu)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG (Ký, đóng dấu)

3. Mẫu report thành tích và đề xuất khen thưởng cá nhân theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP

Tải về: Mẫu report thành tích theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – thoải mái – niềm hạnh phúc —————

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng ……. năm……

 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG……. 2

(Mẫu report này áp dụng so với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– họ tên (Ghi không hề thiếu bằng chữ in thường, ko viết tắt): …

– Sinh ngày, tháng, năm: … Giới tính:…

– Quê tiệm 3:…

– Trú quán: …

– Đơn vị công tác: …

– công tác (Đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể): …

– trình độ chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ: …

– học hàm, học tập vị, danh hiệu, giải thưởng: …

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: …

2. Thành tích giành được của cá nhân 4: …

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 5

1. Danh hiệu thi đua

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận thương hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Bề ngoài khen thưởng

Năm Hình thc khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ (Ký, đóng góp dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG (Ký, đóng dấu)

4. Lí giải viết báo cáo thành tích ý kiến đề xuất khen thưởng đối với cá nhân

1 Báo cáo các thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị so với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 05 năm kia thời điểm đề nghị so với Huân chương bảo đảm Tổ quốc, Huân chương Lao động; 05 năm so với Bằng khen của Thủ tướng bao gồm phủ, 06 năm so với danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, cấp cho tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cung cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua đại lý và Giấy khen.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đơn vị hành chính: buôn bản (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh giấc (thành phố trực trực thuộc trung ương).

4 Nêu thành tích cá thể trong việc triển khai nhiệm vụ được giao (kết quả dành được về năng suất, hóa học lượng, công dụng thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác vào việc thay đổi công tác cai quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc tiến hành chủ trương, con đường lối của Đảng, cơ chế và pháp luật ở trong phòng nước; công tác bồi dưỡng, học tập cải thiện trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; quan tâm đời sinh sống cán bộ, nhân viên; sứ mệnh của cá thể trong công tác làm việc xây dựng Đảng và những đoàn thể; công tác tham gia các vận động xã hội, từ bỏ thiện…).

– Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu cầm tắt các thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đối kháng vị marketing lập bảng thống kê lại so sánh các tiêu chí: cực hiếm tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, chi tiêu tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); an sinh xã hội; thực hiện chế độ bảo hiểm so với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp giá cả nhà nước; bảo vệ môi trường, an ninh vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục với nội dung chứng thực của phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền).

– Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học tập sinh xuất sắc cấp trường, cung cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cung cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương), cấp cho quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

– Đối với căn bệnh viện: Lập bảng thống kê lại so sánh những tiêu chí: Tổng số bạn khám, trị bệnh; tổng số người được khám chữa nội, nước ngoài trú; tổng thể giường dịch đưa vào sử dụng; số bạn được khám, chữa bệnh bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học tập (giá trị có tác dụng lợi về ghê tế, thôn hội…).

– Đối với những hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trung tâm và các chương trình công tác làm việc của trung ương hội, đoàn thể giao.

– Đối với những cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ bao gồm trong quản lý nhà nước, tiến hành nhiệm vụ trình độ chuyên môn và công tác tham mưu cho chỉ huy trong cách tân và phát triển đơn vị, ngành, địa phương…

5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ương tặng ngay hoặc phong khuyến mãi (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

– Ghi rõ số đưa ra quyết định công nhận thương hiệu thi đua vào 05 năm ngoái thời điểm đề nghị so với Huân chương Lao động, bởi khen của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ v.v…

– Đối với ý kiến đề nghị phong khuyến mãi ngay danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”:

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần thường xuyên được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cho Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thời khắc đề nghị;

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến gớm nghiệm, phương án hữu ích trong quản ngại lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề bài khoa học), gồm ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng sủa kiến, khoa học cung cấp bộ, cấp cho tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng dĩ nhiên hồ sơ.

Xem thêm: Mạch Điện Cầu Thang Là Tên Gọi Của Mạch Điện Cầu Thang Là Tên Gọi Của Mạch Điện:

– Đối với báo cáo đề nghị phong tặng kèm danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cho bộ, ngành, tỉnh, tp thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tiếp được bộ quà tặng kèm theo danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cho cơ sở” trước thời gian đề nghị; các sáng con kiến được cấp gồm thẩm quyền công nhận.