*
*
*
*
*
*
*
*

Hoàn thành nội dung sau : “Số oxi hoá của một nhân tố trong phân tử là ...(1)… của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử, nếu giả định rằng liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử là ...(2)….”.

Bạn đang xem: Liên kết ion là liên kết được hình thành


Hoàn thành ngôn từ sau : “Các ……….... Thường xuyên tan những trong nước. Lúc nóng chảy và khi hoà rã trong nước, bọn chúng dẫn điện, còn nghỉ ngơi trạng thái rắn thì ko dẫn điện”.


Cho dãy những chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số chất trong dãy nhưng phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị không cực là


Cho cực hiếm độ âm điện của những nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); mãng cầu (0,93). Hợp hóa học nào sau đó là hợp chất ion?


Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của yếu tố Y có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p5. Liên kết hoá học giữa nguyên tử X với nguyên tử Y thuộc các loại liên kết


Trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học, yếu tắc X ở đội IIA, thành phần Y ở đội VA. Công thức của hợp chất tạo thành từ 2 yếu tắc trên có dạng là


Trong hợp hóa học ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức lão hóa duy nhất. Bí quyết XY là


Nguyên tử X có đôi mươi proton và nguyên tử Y gồm 17 electron. Cách làm phân tử và thực chất liên kết của hợp chất hình thành thân X và Y có thể là


Cho những nhận định sau:

(1) link ion được hình thành do lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

(2) những hợp hóa học cộng hóa trị phân cực thường tan các trong nước.

(3) Hóa trị của các nguyên tố vào hợp hóa học cộng hóa trị được điện thoại tư vấn là năng lượng điện hóa trị của yếu tắc đó.

(4) liên kết trong phân tử H2, N2, F2 thuộc loại link cộng hóa trị ko phân cực.

(5) lúc hình thành liên kết cộng hóa trị, các nguyên tử hoàn toàn có thể góp bình thường 1, 2 hoặc 3 electron để hình thành 1,2 hoặc 3 cặp electron sử dụng chung.

Xem thêm: Kiểm Tra Số Đối Xứng Là Gì, Kiểm Tra Số Đối Xứng Trong C/C++

Số dấn định đúng là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.