Chúng ta thường chọn điểm rơi khi áp dụng BĐT Cosi để chứng minh bất đẳng thức khi đề bài cho những số dương.

Bạn đang xem: Kỹ thuật chọn điểm rơi trong bất đẳng thức

Điểm rơi ở đây chính là giá trị của biến làm cho dấu bằng xảy ra.

Dự đoán dấu “=”?

Các dấu hiệu nhận biết thường thấy:

– Nếu biểu thức gồm điều kiện ràng buộc thì GTLN, GTNN của biểu thức thường đạt được tại vị trí biên

– Nếu biểu thức có tính đối xứng thì dấu “=” thường xảy ra khi những biến bằng nhau.

– Nếu biểu thức không có tính đối xứng thì tuỳ theo việc mà linh hoạt áp dụng.

Mục đích: Xác định giá chỉ trị những biến và GTLN, GTNN của biểu thức tại dấu “=” ở dự đoán ban đầu.

Cách chọn điểm rơi trong chứng minh bất đẳng thức

Xem qua những ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1: cho

*
là các số thực thỏa mãn . Chứng minh rằng
*

Giải:

Nhận thấy: biểu thức bao gồm tính đối xứng.

Vì ⇒ dấu “=” xảy ra lúc

*

Áp dụng BĐT Cosi mang đến 2 số

*
cùng
*
0)" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="19" width="65" style="vertical-align: -5px;">

Khi áp dụng BĐT Cosi thì dấu “=” xảy ra ⇔

*

Ta có:

*
(1)

*
(2)

*
(3)

Cộng (1), (2) và (3) lại ta có:

*

*

*

=> Đpcm

Ví dụ 2: cho x, y, z > 0 thỏa

*
. Tìm GTNN của
*
.

Xem thêm: Download Đề Thi Giữa Kì 2 Lớp 8 Môn Văn 2020, Đề Thi Giữa Kì 2 Lớp 8 Môn Văn

Giải:

Do A là biểu thức đối xứng theo x, y, z cần dự đoán A đạt GTNN tại .

Để dùng được bất đẳng thức Cosi cần tách:

*

Khi áp dụng BĐT Cosi cho 3 số thì dấu “=” xảy ra ⇔

*

*

Khi đó:

*
x^2frac18xfrac18x+3sqrt<3>y^2frac18yfrac18y+3sqrt<3>z^2frac18zfrac18z+frac34frac9(x+y+z)ge frac94+frac274frac23=frac274endarray" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="98" width="552" style="vertical-align: -44px;">

Dấu “=” xảy ra ⇔

Cùng chuyên đề:

Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp đổi biến >>