Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán sách Cánh Diều - Đề 3

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh Diều năm học 2021 – 2022 Đề 3Đáp án đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học tập 2021 – 2022

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2021 sách Cánh Diều - Đề số 3 là tài liệu được biên soạn giúp chúng ta học sinh ôn luyện, củng cố gắng kiến thức các dạng bài tập hay sẵn sàng cho bài xích thi thân học kì 1 xuất sắc nhất. Dưới đây mời các em cùng tham khảo và cài về nhằm ôn tập thi thân kì lớp 6 đạt hiệu quả cao.

Bạn đang xem: Kiểm tra giữa kì 1 toán 6

Đề cưng cửng ôn tập thân kì 1 Toán 6 (sách mới) năm học tập 2021 - 2022


Đề thi thân kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi thân kì 1 Toán 6 năm học tập 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 2

Đề thi thân kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 4

Đề thi thân kì 1 Toán 6 năm học tập 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 5

Để thiết lập đề thi, mời ấn vào đường links sau: Đề thi Toán lớp 6 thân học kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh Diều năm học 2021 – 2022 Đề 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Quan gần kề hình vẽ dưới đây và chọn câu trả lời đúng:


A. A ∈ A

B. D ∈ A

C. B ∉ A

D. C ∉ A

Câu 2: Tập vừa lòng A những số tự nhiên x thỏa mãn nhu cầu 4

A. A = 4; 5; 6; 7; 8; 9

B. A = {x ∈ N| 4

Câu 3: bao gồm bao nhiêu số nguyên tố nhỏ tuổi hơn 20?

A. 9 số

B. 10 số

C. 11 số

D. 12 số

Câu 4: Tập hợp ước số của số 60 là:

A. Ư(60) = 1; 2; 3; 5; 12; 20; 30; 60

B. Ư(60) = 1; 2; 3; 4; 15; 20; 30; 60

C. Ư(60) = 1; 2; 3; 4; 5; 12; 15; 20; 30; 60

D. Ư(60) = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12 15; 20; 30; 60

Câu 5: Một đoàn khách phượt gồm 52 hy vọng qua sông mà lại mỗi thuyền chỉ chở được 6 người (kể cả người lái thuyền). Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu thuyền nhằm chở hết số khách?

A. 9 thuyền

B. 10 thuyền

C. 11 thuyền

D. 12 thuyền

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không yêu cầu là tính chất của hình vuông ABCD?

A. AB = BC = CD = DA

B. AB với CD tuy nhiên song với nhau

C. AD và CD song song cùng với nhau

D. Nhị đường chéo cánh bằng nhau


Câu 7: bác bỏ Hòa uốn nắn một tua dây thép thành móc treo đồ có làm ra thoi với độ lâu năm cạnh bằng 25cm. Hỏi bác bỏ Hưng bắt buộc bao nhiên mét dây thép?

A. 1cm

B. 100cm

C. 100m

D. 1m

Câu 8: cách làm tính diện tích s hình bình hành là:

A. S = a.b

B. S = a.h

C. S = b.h

D. S = a.b.h

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 9 (2 điểm):

a) thực hiện phép tính:

1) 25.8 – 15.5 + 160 : 16 – 10

2) 2.52 – 3: 710 + 54: 33

b) Phân tích những số 84, 120, 210 ra thừa số nguyên tố.

Câu 10 (1,5 điểm): Tính diện tích s của phần được đánh màu tiếp sau đây biết: độ lâu năm cạnh AB = 12cm, BC = 4cm với DG = 9cm.

Câu 11 (2 điểm): Bạn Hoa tất cả 30 chiếc bánh dẻo với 40 chiếc bánh nướng. Chúng ta Hoa hy vọng chia số bánh vào những hộp làm thế nào cho số bánh mỗi loại trong số hộp là như nhau. Hỏi số hộp bánh nhiều nhất bạn Hoa phân tách được là từng nào hộp?

Câu 12 (0,5 điểm): Tìm số tự nhiên n nhằm (3n + 4) phân chia hết cho n – 1.

Đáp án đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học tập 2021 – 2022


I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: D

Câu 5: C

Câu 6: C

Câu 7: D

Câu 8: B

II. Phần từ bỏ luận

Câu 9:

a) 1) 25.8 – 15.5 + 160 : 16 – 10 = 25.8 – 3.5.5 + 10 – 10

= 25.8 – 25.3 + 0 = 25.(8 – 3) = 25.5 = 125

2) 2.52 – 3: 710 + 54: 33 = 2.25 – 3 : 1 + 54 : 27 = 50 – 3 + 2 = 47 + 2 = 49

b) 84 = 4.21 = 22.3.7

120 = 12.10 = 4.3.2.5 = 23.3.5

210 = 21.10 = 3.7.2.5 = 2.3.5.7

Câu 10:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 12.4 = 48cm2

Diện tích hình tam giác DEG là: 9.4 : 2 = 18cm2

Diện tích phần tô color là: 48 – 18 = 30cm2

Câu 11:

Gọi số hộp chia được là x (x là số thoải mái và tự nhiên khác 0)

Vì số bánh nướng trong mỗi hộp đều nhau nên 40 x.

Vì số bánh dẻo trong những hộp đều nhau nên 30 x.

Vì x là số hộp bánh lớn nhất chia được buộc phải x = ƯCLN(30, 40)

Ta có 30 = 2.3.5 với 40 = 23.5 bắt buộc ƯCLN(30, 40) = 10

Vậy số vỏ hộp bánh chia được nhiều nhất là 10 hộp.

Xem thêm: Tải Game Đố Vui Hại Não Cho Android, Tải Game Đố Vui Hại Não

Câu 12:

Vì 3n + 4 = 3n + 7 – 3 = 3n – 3 + 7 = 3(n – 1) + 7 yêu cầu để (3n + 4) phân chia hết mang lại n – 1 thì 7 phân tách hết đến n – 1 tốt (n - 1) ở trong Ư(7) = 1; 7

Với n – 1 = 1 thì n = 2

Với n – 1 = 7 thì n = 8

Vậy cùng với n = 2 hoặc n = 8 thì (3n + 4) phân chia hết đến n – 1.

---------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 6 sách Cánh Diều trên. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhiều đề thi xuất xắc và hóa học lượng, các dạng toán nâng cấp hay và nặng nề dành cho chúng ta học Toán lớp 5 được kiên cố chắn, củng núm và cầm cố chắc kiến thức nhất.