CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài viết sẽ trình bày cho các bạn các văn bản gồm:

*

1. Khối nhiều diện đều các loại $3;3$ (khối tứ diện đều)

• từng mặt là 1 tam giác đều

• mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của đúng 3 mặt

• gồm số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) theo lần lượt là $D=4,M=4,C=6.$

• Diện tích toàn bộ các phương diện của khối tứ diện phần đông cạnh $a$ là $S=4left( fraca^2sqrt34 ight)=sqrt3a^2.$

• Thể tích của khối tứ diện đầy đủ cạnh $a$ là $V=fracsqrt2a^312.$

• bao gồm 6 phương diện phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của mỗi cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của nhì cạnh đối diện)

• bán kính mặt cầu ngoại tiếp $R=fracasqrt64.$

2. Khối đa diện đều một số loại $3;4$ (khối chén bát diện đều hay khối tám phương diện đều)

• từng mặt là 1 trong những tam giác đều

• mỗi đỉnh là đỉnh phổ biến của đúng 4 mặt

• có số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) theo lần lượt là $D=6,M=8,C=12.$

• Diện tích tất cả các khía cạnh của khối bát diện hồ hết cạnh $a$ là $S=2sqrt3a^2.$

• bao gồm 9 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối chén bát diện phần đông cạnh $a$ là $V=fraca^3sqrt23.$

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fracasqrt22.$

3. Khối đa diện đều nhiều loại $4;3$ (khối lập phương)

• mỗi mặt là 1 hình vuông

• từng đỉnh là đỉnh chung của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số cạnh (C) theo thứ tự là $D=8,M=6,C=12.$

• diện tích của toàn bộ các khía cạnh khối lập phương là $S=6a^2.$

• có 9 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là $V=a^3.$

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fracasqrt32.$

4.


Bạn đang xem: Lý thuyết khối đa diện lồi và khối đa diện đều


Xem thêm: Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vật Chí Phèo ❤️️ 19 Bài Văn Hay Nhất

Khối đa diện đều một số loại $5;3$ (khối thập nhị diện đông đảo hay khối mười nhị mặt đều)

• mỗi mặt là 1 trong những ngũ giác số đông • mỗi đỉnh là đỉnh phổ biến của cha mặt

• Số đỉnh (Đ); Số phương diện (M); Số canh (C) theo thứ tự là $D=20,M=12,C=30.$

• Diện tích toàn bộ các mặt của khối 12 mặt đầy đủ là $S=3sqrt25+10sqrt5a^2.$

• bao gồm 15 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt phần nhiều cạnh $a$ là $V=fraca^3(15+7sqrt5)4.$

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt15+sqrt3)4.$

5. Khối đa diện nhiều loại $3;5$ (khối nhị thập diện rất nhiều hay khối nhì mươi mặt đều)

• từng mặt là một trong những tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh thông thường của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số cạnh (C) theo thứ tự là $D=12,M=20,C=30.$

• diện tích s của toàn bộ các khía cạnh khối đôi mươi mặt phần nhiều là $S=5sqrt3a^2.$

• bao gồm 15 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối trăng tròn mặt những cạnh $a$ là $V=frac5(3+sqrt5)a^312.$

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt10+2sqrt5)4.$

Gồm 4 khoá luyện thi duy nhất và tương đối đầy đủ nhất tương xứng với nhu cầu và năng lực của từng đối tượng người tiêu dùng thí sinh:

Bốn khoá học X trong góiCOMBO X 2020có nội dung hoàn toàn khác nhau và gồm mục đich hỗ trợ cho nhau giúp thí sinh về tối đa hoá điểm số.

Quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học tập sinh rất có thể muaCombogồm cả 4 khoá học cùng lúc hoặc nhấp vào từng khoá học để mua lẻ từng khoá tương xứng với năng lượng và nhu cầu phiên bản thân.