*

*

Lý thuyết Hóa 10 bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự thay đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và đặc điểm của những nguyên tố hóa học


Lý thuyết Hóa 10 bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến hóa tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và đặc thù của các nguyên tố hóa học

KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1. Kết cấu bảng tuần hoàn

a) nguyên lý sắp xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn: 3 nguyên tắc

- các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng đột biến của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Hóa lớp 10 bài 11

- các nguyên tố tất cả cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành 1 mặt hàng (Chu kì).

- các nguyên tố bao gồm số electron hóa trị trong nguyên tử như nhau được xếp thành 1 cột (Nhóm).

b) Ô nguyên tố

- từng nguyên tố được xếp vào 1 ô hotline là ô nguyên tố.

c) Chu kì

- mỗi hàng là 1 chu kì.

- Bảng tất cả 7 chu kì:

+ gồm 3 chu kì nhỏ: 1, 2, 3.

+ bao gồm 4 chu kì lớn: 4, 5, 6, 7.

- Nguyên tử các nguyên tố nằm trong 1 chu kì bao gồm số lớp electron như nhau.

- Số đồ vật tự của chu kì ngay số lớp electron của nguyên tử những nguyên tố vào chu kì đó.

d) Nhóm

- nhóm A: bao gồm chu kì nhỏ dại và chu kì lớn, từ bỏ IA → VIIIA.

+ Nguyên tố s thuộc đội IA, IIA.

+ Nguyên tố p thuộc team IIIA → VIIIA.

- nhóm B: từ bỏ IIIB → VIIIB cùng IB, IIB.

+ team B chỉ gồm các nguyên tố ngơi nghỉ chu kì lớn.

+ thành phần thuộc nhóm B là các nguyên tố d và f.

2. Sự chuyển đổi tuần hoàn

a) thông số kỹ thuật electron của nguyên tử:

- Số electron ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở mỗi chu kì tăng từ 1→8 thuộc những nhóm từ bỏ IA → VIIIA. Thông số kỹ thuật electron nguyên tử của các nguyên tố chuyển đổi tuần hoàn.

b) Sự chuyển đổi tuần trả tính kim loại, tính phi kim, nửa đường kính nguyên tử và quý giá độ âm điện của những nguyên tố được nắm tắt vào bảng sau:

*

 

Bán kính nguyên tử

Kim loại

Phi kim

Độ âm điện

Chu kì (trái → phải)

Giảm

Giảm

Tăng

Tăng

Nhóm (trên → xuống)

Tăng

Tăng

Giảm

Giảm

- Trong cùng chu kì (trái → phải):

+ Tính sắt kẽm kim loại giảm, tính phi kim tăng.

+ Tính axit của oxit cùng hiđroxit tăng, tính bazơ giảm.

+ bán kính nguyên tử giảm, độ âm năng lượng điện tăng.

- Trong cùng nhóm A (trên → xuống):

+ Tính phi kim giảm, tính sắt kẽm kim loại tăng.

+ Tính axit của oxit cùng hiđroxit giảm, tính bazơ tăng.

+ nửa đường kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Kết Nối Tri Thức, Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo

3. Định nguyên tắc tuần hoàn

- Tính chất của những nguyên tố và đơn chất tương tự như thành phần và tính chất của các hợp chất làm cho từ các nguyên tố đó biến đổi tuần trả theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.