Ở lớp 9 những em đã theo thông tin được biết tới các công thức lượng giác về hệ thức lượng trong tam giác vuông, lên lớp 10 những em sẽ sở hữu được thêm công thức lượng giác cơ bản, cách làm lượng giác giữa những cung có liên quan đặc biệt quan trọng như cung đối, cung bù, cung phụ,...
Bạn đang xem: Hàm số lượng giác lớp 10

Vậy những bí quyết lượng giác sống lớp 10 cần đừng quên những công thức nào? công thức lượng giác cơ bản, công thức biến đổi tổng thành tích, tích thành tổng và cách làm lượng giác của những cung liên quan đặc biệt quan trọng được viết ra sao? bọn họ cùng hệ thống lại qua nội dung bài viết này.

I. Các công thức lượng giác cơ bản

 

*

 

*
*

 

*
*

 

*
*

II. Bí quyết lượng giác của những cung có tương quan đặc biệt

1. Công thức lượng giác của cung đối nhau:  và 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

2. Công thức lượng giác của cung bù nhau:  và 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

3.

Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 5 Bài 1A Lời Khuyên Của Bác, Bài 1A: Lời Khuyên Của Bác

Công thức lượng giác của cung hơn yếu nhau π: 

*
và 
*

 

*

 

*

 

*

 

*

4. Bí quyết lượng giác của cung phụ nhau:  và 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

* Cách nhớ gợi ý: 

- Để ý trong cung đối chỉ hàm cos có dấu dương, cung bù chỉ hàm sin gồm dấu dương, cung phụ toàn bộ dương nhưng chéo sin-cos tan-cot; hơn kém nhau pi thì tan và cot dương; đề xuất cách lưu giữ như sau: