Định nghĩa về vectơ, độ nhiều năm của vectơ, thế nào là 2 vectơ cùng phương, 2 vectơ bằng nhau, 2 vectơ đối nhau vào Hình học 10.

Bạn đang xem: Tích vô hướng của hai vectơ: lý thuyết và bài các dạng bài tập thường gặp

Bắt đầu vào lớp 10 những em được học về vectơ, vectơ bao gồm ý nghĩa quan trọng trong môn Hình học nói riêng với trong Toán học nói chung.

Vectơ là gì?

– Vectơ là một đoạn thẳng định hướng.

– Mỗi vectơ tất cả một điểm đầu và một điểm cuối.

Vectơ có điểm là A cùng điểm cuối là B được kí hiệu là

Quy ước: Vectơ gồm điểm đầu cùng điểm cuối trùng nhau là vectơ không. Kí hiệu:

*
.

Độ lâu năm vectơ

Độ dài của vectơ là độ nhiều năm của đoạn thẳng bao gồm hai đâù mút là điểm đầu với điểm cuối của vectơ đó.

Độ lâu năm của kí hiệu:

*
.

Hai vectơ thuộc phương

– nhì vectơ thuộc phương nếu bọn chúng cùng nằm trên một đường thẳng hoặc nằm trên hai đường thẳng song song.

– nhị vectơ thuộc phương tất cả thể cùng hướng hoặc ngược hướng:

+ hai vectơ , cùng hướng , kí hiệu:

*
. + hai vectơ ngược hướng, kí hiệu:
*
.

Hai vectơ bằng nhau

Hai vectơ , bằng nhau, kí hiệu:

*
.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 6 Vở Bài Tập (Vbt) Toán Lớp 5 Tập 1

*

Hai vectơ đối nhau

Hai vectơ , đối nhau, kí hiệu:

*
.