Cách tính góc thân hai vectơ trong phương diện phẳng

1. Cách khẳng định góc giữa hai vectơ trong khía cạnh phẳng

Cho nhì véc-tơ $ veca$ với $vecb$ hồ hết khác $ vec0$. Xuất phát điểm từ 1 điểm $ O$ bất kỳ, dựng $ overrightarrowOA=veca$ và $ overrightarrowOB=vecb$ thì góc $ widehatAOB$ được hotline là góc thân hai véc-tơ $ veca$ và $vecb$, kí hiệu là $ left(veca,vecb ight)$.

Bạn đang xem: Góc giữa hai vecto

*

Nhận xét.

Trong tư tưởng thì điểm $ O$ được lấy tuỳ ý. Tuy nhiên, trong lúc giải toán ta rất có thể chọn O trùng cùng với điểm gốc của vectơ $ overrightarrowa$ hoặc $ overrightarrowb$ cho 1-1 giản.Hiểu một cách đối chọi giản, để xác định góc thân hai véc-tơ ta sửa chữa thay thế hai vectơ vẫn cho vì hai vecto mới tất cả chung điểm gốc.

*

2. Tính chất góc giữa hai véc-tơ trong mặt phẳng

Góc thân hai vecto bất kì luôn nằm trong khúc từ $ 0^circ $ cho $180^circ$.Góc thân hai véc tơ bởi $0^circ$ khi và chỉ khi nhì véc tơ đó cùng chiều.Góc giữa hai véc tơ bằng $180^circ$ khi còn chỉ khi nhị véc tơ đó ngược chiều.Góc giữa hai véc tơ bởi $90^circ$ khi và chỉ còn khi hai véc tơ kia vuông góc.

3. Bài tập xác định góc thân hai vectơ trong mặt phẳng

Ví dụ 1. Cho tam giác phần đông $

ABC$ có

$

H$

là trung điểm $

BC$

. Tính góc giữa các cặp vectơ sau:

*

$ overrightarrowAH$ với $ overrightarrowBC$;$ overrightarrowAB$ với $ overrightarrowAC$;$ overrightarrowAB$ với $ overrightarrowCA$;$ overrightarrowAB $ và $ overrightarrowAH$;$ overrightarrowAB $ cùng $ overrightarrowHA$;$ overrightarrowAB$ với $ overrightarrowBC$.

Ví dụ 2. Cho tam giác $ABC$ vuông trên $A$, cạnh $AB=3,AC=4$. Tính góc giữa các cặp vectơ:

$ overrightarrowAB, overrightarrowAC$;$ overrightarrowAB, overrightarrowBC$.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Loại Cây Phong Thủy Tuổi Tỵ Hợp Với Cây Gì, Chọn Cây Theo Phong Thủy Cho Tuổi Tỵ

Ví dụ 3. Cho hình vuông $ABCD$, tính góc giữa những véc-tơ:

$ overrightarrowAB,overrightarrowAD$;$ overrightarrowAC,overrightarrowBD$;$ overrightarrowAB,overrightarrowCB$;$ overrightarrowAD,overrightarrowDC$.
Hình học, Toán 10, Toán 11, Toán học tập góc giữa hai vectơ, tích vô hướng, toán 10Post navigation
Tích vô vị trí hướng của hai vectơ