Tài liệu có 567 trang, được soạn bởi thầy giáo trần Đình Cư, tổng hợp đầy đủ lý thuyết, các dạng toán và bài xích tập tự cơ bản đến nâng cấp các chăm đề Toán lớp 10 phần Đại số.

Bạn đang xem: Giảng bài toán lớp 10

*

Khái quát nội dung tài liệu bài giảng cơ bản và cải thiện Toán 10 (Tập 1: Đại số 10):CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.BÀI 1. MỆNH ĐỀ.Dạng 1. Phân biệt mệnh đề, mệnh đề cất biến.Dạng 2. Xét tính trắng đen của mệnh đề.Dạng 3. Phủ định của mệnh đề.Dạng 4. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo và nhị mệnh đề tương đương.Dạng 5. Mệnh đề với kí hiệu cùng với mọi, tồn tại.BÀI 2. TẬP HỢP.Dạng 1. Tập hợp và các thành phần của tập hợp.Dạng 2. Tập hợp bé và nhì tập hợp bằng nhau.BÀI 3. CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP.Dạng 1. Giao với hợp của nhì tập hợp.Dạng 2. Hiệu với phần bù của hai tập hợp.Dạng 3. Bài xích toán áp dụng biểu trang bị Ven.Dạng 4. Minh chứng X ⊂ Y. Chứng tỏ X = Y.BÀI 4. CÁC TẬP HỢP SỐ.Dạng 1. Tìm kiếm giao với hợp những khoảng, nửa khoảng, đoạn.Dạng 2. Xác minh hiệu cùng phần bù các khoảng, đoạn, nửa khoảng.BÀI 5. SỐ GẦN ĐÚNG VÀ không nên SỐ.Dạng 1. Biết số gần đúng a với độ đúng mực d. Ước lượng không đúng số tương đối, những chữ số chắc, viết dưới dạng chuẩn.Dạng 2. Biết số sấp xỉ a với sai số tương đối không vượt quá c. Ước lượng sai số giỏi đối, những chữ số chắc, viết bên dưới dạng chuẩn.Dạng 3. Quy tròn số. Ước lượng không đúng số tuyệt đối, không đúng số tương đối của số quy tròn.Dạng 4. Sai số của tổng, tích và thương.Dạng 5. Xác minh các chữ số kiên cố của một số trong những gần đúng, dạng chuẩn của chữ số gần đúng với kí hiệu kỹ thuật của một số.

CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI.BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÀM SỐ.Dạng 1. Tính giá trị của hàm số tại một điểm.Dạng 2. Search tập khẳng định của hàm số.Dạng 3. Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số.Dạng 4. Nhờ vào đồ thị tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến.Dạng 5. Xét tính chẵn lẻ của hàm số.BÀI 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT.Dạng 1. Xét tính đồng biến, nghịch thay đổi của hàm số.Dạng 2. Đồ thị hàm số bậc nhất.Dạng 3. Vị trí tương đối của hai tuyến phố thẳng.Dạng 4. Khẳng định hàm số bậc nhất.Dạng 5. Vấn đề thực tế.BÀI 3. HÀM SỐ BẬC HAI.Dạng 1. Bảng thay đổi thiên, tính solo điệu, GTLN với GTNN của hàm số.Dạng 2. Khẳng định hàm số bậc hai.Dạng 3. Đồ thị hàm số bậc hai.Dạng 4. Sự tương giao.Dạng 5. Toán thực tế.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.Dạng 1. Điều kiện xác minh của phương trình.Dạng 2. áp dụng điều kiện xác minh của phương trình để tìm gghiệm của phương trình.Dạng 3. Phương trình tương đương, phương trình hệ quả.BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.Dạng 1. Phương trình tích.Dạng 2. Phương trình chứa ẩn trong quý giá tuyệt đối.Dạng 3. Phương trình đựng ẩn sinh hoạt mẫu.Dạng 4. Phương trình cất ẩn sống trong vệt căn.Dạng 5. Định lý Vi-et và ứng dụng.Dạng 6. Giải và biện luận phương trình.BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN.Dạng 1. Giải và biện luận hệ phương trình số 1 hai ẩn.Dạng 2. Giải cùng biện luận hệ phương trình bậc nhất ba ẩn.Dạng 3. Giải và biện luận hệ phương trình bậc cao.Dạng 4. Những bài toán thực tế phương trình, hệ phương trình.

CHƯƠNG 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.BÀI 1. BẤT ĐẲNG THỨC.Dạng 1. Minh chứng bất đẳng thức nhờ vào định nghĩa với tính chất.Dạng 2. Thực hiện bất đẳng thức Cauchy (Côsi) để minh chứng bất đẳng thức cùng tìm giá chỉ tri béo nhất, nhỏ nhất.Dạng 3. Đặt ẩn phụ trong bất đẳng thức.Dạng 4. Sử dụng bất đẳng thức phụ.BÀI 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.Dạng 1. Điều kiện khẳng định của bất phương trình.Dạng 2. Cặp bất phương trình tương đương.Dạng 3. Bất phương trình bậc nhất một ẩn.Dạng 4. Hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.BÀI 3. DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT.Dạng 1. Xét dấu nhị thức bậc nhất.Dạng 2. Bất phương trình tích.Dạng 3. Bất phương trình đựng ẩn ngơi nghỉ mẫu.Dạng 4. Bất phương trình cất trị tốt đối.BÀI 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhị ẨN.Dạng 1. Bất phương trình hàng đầu hai ẩn.Dạng 2. Hệ bất phương trình số 1 hai ẩn.Dạng 3. Việc tối ưu.BÀI 5. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.Dạng 1. Xét lốt của tam thức bậc hai vận dụng vào giải bất phương trình bậc hai 1-1 giản.Dạng 2. Ứng dụng về vệt của tam thức bậc hai nhằm giải phương trình tích.Dạng 3. Ứng dụng về lốt của tam thức bậc hai nhằm giải phương trình cất ẩn ở mẫu.Dạng 4. Ứng dụng về vệt của tam thức bậc hai để tìm tập khẳng định của hàm số.Dạng 5. Tìm đk của tham số nhằm phương trình bậc nhị vô nghiệm – gồm nghiệm – tất cả hai nghiệm phân biệt.Dạng 6. Tìm đk của tham số để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện mang đến trước.Dạng 7. Tìm đk của tham số nhằm bất phương trình vô nghiệm – bao gồm nghiệm – nghiệm đúng.Dạng 8. Hệ bất phương trình bậc hai.

CHƯƠNG 5. THỐNG KÊ.BÀI 1. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ – TẦN SUẤT.BÀI 2. BIỂU ĐỒ.BÀI 3. SỐ TRUNG BÌNH – SỐ TRUNG VỊ – MỐT.BÀI 4. PHƯƠNG không nên VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN.

CHƯƠNG 6. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC, CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.BÀI 1. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.Dạng. Khẳng định các yếu hèn tố liên quan đến cung cùng góc lượng giác.BÀI 2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC MỘT CUNG.Dạng 1. Trình diễn góc cùng cung lượng giác.Dạng 2. Khẳng định giá trị của biểu thức đựng góc đặc biệt, góc liên quan đặc biệt quan trọng và lốt của quý hiếm lượng giác của góc lượng giác.Dạng 3. Chứng tỏ đẳng thức lượng giác, chứng tỏ biểu thức không nhờ vào góc x, đơn giản biểu thức.Dạng 4. Tính quý hiếm của một biểu thức lượng giác khi biết một quý hiếm lượng giác.BÀI 3. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.

Xem thêm: Bài Tham Luận Về Xây Dựng Gia Đình Hạnh Phúc, Bài Tham Luận Xây Dựng Gia Đình Hạnh Phúc

Dạng 1. Tính giá trị lượng giác, biểu thức lượng giác.Dạng 2. Khẳng định giá trị của một biểu thức lượng giác có điều kiện.Dạng 3. Chứng tỏ đẳng thức, dễ dàng biểu thức lượng giác và minh chứng biểu thức lượng giác không nhờ vào vào biến.Dạng 4. Bất đẳng thức lượng giác và tìm giá trị bự nhất, giá chỉ trị nhỏ dại nhất của biểu thức lượng giác.Dạng 5. Chứng tỏ đẳng thức, bất đẳng thức trong tam giác.