Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học giỏi Đại số lớp 10, loạt bài Bài tập trắc nghiệm Đại số 10 và câu hỏi trắc nghiệm Đại số 10 bao gồm đáp án được biên soạn bám sát đít nội dung sgk Đại số lớp 10 khiến cho bạn giành đạt điểm cao trong số bài thi và bài xích kiểm tra Đại số 10.

Bạn đang xem: Giải toán trắc nghiệm lớp 10

Mục lục bài tập trắc nghiệm Đại số 10

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung với góc lượng giác. Phương pháp lượng giác

Danh mục trắc nghiệm theo bài học

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số số 1 và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Bí quyết lượng giác

Trắc nghiệm bài 1: Mệnh đề có đáp án

Bài 1: cho biết P ⇒ Q là mệnh đề đúng. Trong các xác định sau, khẳng định nào đúng?

A. Phường là đk cần để có Q

B. Là đk cần để có P

C. Phường là điều kiện cần và đủ để có Q

D. Q là đk cần với đủ để có P

Hiển thị đáp án

Bài 2: Xét mệnh đề P: "∀x ∈ R, x2 + 1 > 0". Mệnh đề đậy định P_ của mệnh đề p. Là:

*

Hiển thị đáp án
*

Chọn đáp án B


Bài 3: Mệnh đề bao phủ định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + một là một số nguyên tố" là:

*

Hiển thị đáp án

Mệnh đề đậy định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + một là một số nguyên tố" là:

B. "∀x ∈ Z: x2 + x + 1" không là số nguyên tố"Chọn câu trả lời B


Bài 4: Mệnh đề nào tiếp sau đây có mệnh đề lấp định đúng?

*

Hiển thị đáp án

Bài 5: trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào gồm mệnh đề hòn đảo sai?

A. Tứ giác là hình bình hành thì có hai cặp cạnh đối bởi nhau.

B. Tam giác đông đảo thì có cha góc có số đo bởi 60°.

C. Nhì tam giác cân nhau thì có diện tích s bằng nhau.

D. Một tứ giác có bốn góc vuông thì tứ giác sẽ là hình chữ nhật.

Hiển thị đáp án

Ta tìm mệnh đề đảo của những mệnh đề đang cho.

Gọi A’; B’; C’ cùng D’ theo thứ tự là các mệnh đề đảo của những mệnh đề A, B, C ,D.

A’. Tứ giác gồm hai cặp cạnh đối cân nhau là hình bình hành

Mệnh đề này đúng- theo vệt hiệu nhận thấy hình bình hành.

B’. Tam giác có ba góc bao gồm số đo bằng 60° là tam giác đều.

Mệnh đề này đúng.

C’. Nhị tam giác có diện tích bằng nhau thì nhị tam giác đó bởi nhau.

Mệnh đề này sai. Nhì tam giác có diện tích bằng nhau thì chưa chắc hai tam giác đó bởi nhau.

Ví dụ cho tam giác ABC không cân, mặt đường cao AH. Hotline M là trung điểm BC.

Khi đó diện tích s tam giác AMB cùng AMC là đều bằng nhau nhưng nhị tam giác này không bằng nhau.

D’. Một tứ giác là hình chữ nhật thì tứ giác đó gồm bốn góc vuông.

Mệnh đề này đúng theo khái niệm hình chữ nhật.Chọn giải đáp C


Bài 6: trong số mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

A. Hai tam giác đều nhau khi và chỉ khi bọn chúng đồng dạng và gồm một cạnh bằng nhau.

B. Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ còn khi nó có một góc bởi tổng hai góc còn lại.

C. Một tam giác là tam giác mọi khi và nhà khi nó có hai tuyến phố trung tuyến đều nhau và tất cả một góc bởi 60°.

D. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi nó tất cả 3 góc vuông.

Hiển thị đáp án

Mệnh đề A: hai tam giác cân nhau khi còn chỉ khi chúng đồng dạng và gồm một cạnh đều nhau là sai.

* nhị tam giác cân nhau thì suy ra bọn chúng đồng dạng và bao gồm một cạnh bằng nhau.

Ngược lại, nhì tam giác đồng dạng và có 1 cạnh cân nhau thì chưa dĩ nhiên hai tam giác đó bởi nhau.Chọn giải đáp A


Bài 7: đến mệnh đề đúng: "Tất cả những người chúng ta của Nam đầy đủ biết bơi". Trong số mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Bình biết bơi bắt buộc Bình là bạn của Nam.

B. Chiến là các bạn của Nam buộc phải Chiến không viết bơi.

C. Minh ngần ngừ bơi cần Minh không là bạn của Nam.

D. Thành không là các bạn của Nam phải Thành lừng khừng bơi.

Hiển thị đáp án

Bài 8: cho những mệnh đề sau:

(I) "21 là số nguyên tố"

(II) "Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 bao gồm hai nghiệm thực"

(III) "

*
"

(IV) "Số dư khi phân chia 2006 mang lại 4 là 2"

(V) "Năm năm 2016 là năm nhuận"

Trong những mệnh đề trên, số mệnh đề đúng là:

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5.

Hiển thị đáp án

Vì 21⋮3 phải 21 là 1 trong hợp số, suy ra mệnh đề (I) sai.

Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 có hai nghiệm thực là

*

Ta bao gồm 2006 = 501 × 4 + 2 đề nghị 2006 chia 4 dư 2, mệnh đề (IV) đúng.

Năm năm 2016 là năm nhuận, gồm 366 ngày, tháng 2 gồm 29 ngày (Dấu hiệu nhấn biết: Năm nhuận là năm phân chia hết mang đến 4). Mệnh đề (V) đúng.

Vậy, trong các mệnh đề trên gồm 3 mệnh đề đúng là các mệnh đề (II), (IV), (V).Chọn câu trả lời B


Bài 10: đến mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4". Mệnh đề che định của mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4" là:

*

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài bác 2 (có đáp án): Tập hợp

Bài 1: mang lại tập thích hợp A = m; n; p; q. Tập đúng theo A có bao nhiêu tập con?

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

Hiển thị đáp án

Tập vừa lòng A = m; n; p; q có 4 phần tử.

Số tập nhỏ của tập A là 24 = 16, kia là các tập hợp:

∅, m, n, p, q, m; n, m; p, m; q, n; p, n; q, p; q, m; n; p, m; n; q, m; p; q, n; p; q, m; n; p; qChọn câu trả lời B


Bài 2: Tập đúng theo A = a; b; c; d; e tất cả bao nhiêu tập con có hai phần tử?

A. 10

B. 12

C. 15

D.18

Hiển thị đáp án

Tập A = a; b; c; d; e bao gồm 10 tập con gồm 2 phần tử:

a; b; a;c; a; d; a; e; b; c; b; d; b; e; c; d ;c; e; d; eChọn câu trả lời A


Bài 3: mang đến tập phù hợp B = a; b; c; d; e. Tập B tất cả bao nhiêu tập bé có cha phần tử?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Hiển thị đáp án

Các tập con gồm 3 thành phần là:

a; b; c; a; b; d; a; b; e; a; c; d; a; c; e; a; d; e.Chọn câu trả lời A


Bài 4:Có bao nhiêu tập phù hợp X thỏa mãn điều khiếu nại c; d; e ⊂ X ⊂ a; b; c; d; e; f ?

A. 11

B. 10

C. 9

D. 8

Hiển thị đáp án

Vì c; d; e ⊂ X đề xuất c, d, e ∈ X.

Xem thêm: Một Lần Sau Cuối Anh Khóc Cho Người Anh Yêu, Quên Em Trong Từng Cơn Đau

Mặt không giống X ⊂ a; b; c; d; e; f nên X rất có thể là những tập vừa lòng sau:

c; d; e, c; d; e; a, c; d; e; b, c; d; e; f, c; d; e; a; b, c; d; e; a; f, c; d; e; b; f, c; d; e; a; b; f

Có tất cả 8 tập X thỏa mãn điều khiếu nại của bài xích toán. Chọn đáp án D


Vì k ∈ Z, -3 ≤ k ≤ 5 đề nghị k chỉ nhận quý giá thuộc tập đúng theo -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5. Ta tất cả bảng sau:

k-3-2-1012345
2k - 1 -7-5-3-113579

Vậy A = -7; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 7; 8.

Chọn đáp án B


Giả sử tập thích hợp A = a; b; c.

Tập A gồm 8 tập con: ∅, a, b, c, a;b, a;c, b;c, a;b;c .

Chú ý: Tổng quát, trường hợp tập A bao gồm n thành phần thì số tập nhỏ của A là .Chọn đáp án C


Bài 7: đến hai tập hòa hợp M = k ∈ Z, N = 4l + 1 .

Khẳng định như thế nào sau đây là đúng?

A. M ⊂ N

B. N ⊂ M

C. M = N

D. M = ∅, N = ∅

Hiển thị đáp án

Bài 8: biện pháp viết nào dưới đây để chỉ 5 là số trường đoản cú nhiên?

A. 5 = N

B. 5 ∈ N

C. 5 ⊂ N

D. 5 ∉ N

Hiển thị đáp án

Bài 9: cách viết nào dưới đây để chỉ π không hẳn là số hữu tỉ?

A. π ⊂ Q

B. π = Q

C. π ∈Q

D. π ∉ Q

Hiển thị đáp án

Bài 10: mang đến A = a, b, c. Bí quyết viết làm sao sau đấy là sai?

A. ∅ ⊂ A

B. B ⊂ A

C. C ∈ A

D.a; c ⊂ A

Hiển thị đáp án

Giới thiệu kênh Youtube trabzondanbak.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, trabzondanbak.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các clip dạy học tập từ những giáo viên tốt nhất - CHỈ TỪ 199K mang lại teen 2k5 tại khoahoc.trabzondanbak.com