- Chọn bài -Bài 1: Nguyên hàmBài 2: Tích phânBài 3: Ứng dụng của tích phân vào hình họcBài tập ôn tập chương 3


Bạn đang xem: Giải sách bài tập toán 12

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: trên đây

Sách Giải Sách bài bác Tập Toán 12 bài xích 3: Ứng dụng của tích phân vào hình học giúp bạn giải những bài tập vào sách bài xích tập toán, học giỏi toán 12 để giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận phải chăng và đúng theo logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học khác:

Bài 3.31 trang 178 Sách bài xích tập Giải tích 12: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:

a) y = 2x – x2, x + y = 2 ;

b) y = x3 – 12x, y = x2

c) x + y = 1, x + y = -1, x – y = 1, x – y = -1;

d)

*

e) y = x3 – 1 và tiếp tuyến đường với y = x3 – 1 trên điểm (-1; -2).

Lời giải:

a) Đáp số: 1/6

b) Đáp số: 937/12.

Hướng dẫn:

*
*

c) Đáp số: 2

Hướng dẫn:

*

d) π/2 – 1

Hướng dẫn:

*

Đặt x = rã t để tính

*

e) Đáp số: 27/4

Hướng dẫn: Phương trình tiếp tuyến tại (-1; -2) là y = 3x + 1. Vì chưng đó, diện tích :


*

Bài 3.32 trang 178 Sách bài xích tập Giải tích 12:
Tính thể tích trang bị thể:

a) có đáy là một trong tam giác cho bởi: y = x , y = 0 , cùng x = 1. Từng thiết diện vuông góc với trục Ox là một trong những hình vuông.

b) tất cả đáy là một hình tròn giới hạn bởi x2 + y2 = 1. Từng thiết diện vuông góc cùng với trục Ox là một hình vuông.

Lời giải:

*
*

a) Đáp số: 1/3.

Hướng dẫn: Hình chóp (H.82). Thiết diện trên x ∈ <0;1> là hình vuông cạnh bởi x, S(x) = x2 .

Vậy


*

b) Đáp số: 16/3.

Hướng dẫn: (H.83) Thiết diện trên x ∈ <-1;1> là hình vuông vắn cạnh AB, trong các số ấy A(x; y)

với

*

Khi đó,

*

Diện tích tiết diện là: S(x) = 4(1 − x2).


Vậy
Xem thêm: Phản Dame Là Gì Trong Game, Các Thuật Ngữ Phổ Biến Trong Lol

*

Bài 3.33 trang 178 Sách bài bác tập Giải tích 12:
Tính thể tích các khối tròn xoay khi quay hình phẳng khẳng định bởi:

a) y = 2 – x2 , y = 1 , xung quanh trục Ox.

b) y = 2x – x2 , y = x , quanh trục Ox.

c)

*
,x = 0, y = 3, quanh trục Oy.

Lời giải:

a) 56π/15

b) π/5

c) 480π/7

Hướng dẫn: xem hình

*

Bài 3.34 trang 178 Sách bài bác tập Giải tích 12: Tính thể tích khối tròn luân chuyển tạo vì chưng phép quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi những đường
*
, y = 0, x = 1 với x = a (a > 1). Gọi thể tích đó là V(a). Khẳng định thể tích của trang bị thể lúc a → +∞ (tức là
*
).

Lời giải:

*

Bài 3.35 trang 178 Sách bài tập Giải tích 12: Một hình phẳng được giới hạn bởi y = e−x, y = 0, x = 0, x = 1. Ta phân chia đoạn <0; 1> thành n phần cân nhau tạo thành một hình cầu thang (bởi n hình chữ nhật bé như Hình bên).

a) Tính diện tích s Sn của hình cầu thang (tổng diện tích của n hình chữ nhật con).

b) kiếm tìm

*
và đối chiếu với giải pháp tính diện tích hình phẳng này bằng công thức tích phân.

Lời giải:

*

a)

*

Hướng dẫn: theo như hình 80 ta có:

*
*

b)

*

Bài 3.36 trang 179 Sách bài tập Giải tích 12:
trong số cặp hình phẳng số lượng giới hạn bởi những đường sau, cặp làm sao có diện tích bằng nhau?

a) y = x + sinx, y = x với 0 ≤ x ≤ π và y = x + sinx, y = x với π ≤ x ≤ 2π

b) y = sinx, y = 0 với 0 ≤ x ≤ π với y = cosx, y = 0 cùng với 0 ≤ x ≤ π;

c) y = √x, y = x2

*
, y = 1 − x

Lời giải:

a) Đúng

b) Đúng

c) không đúng

Bài tập trắc nghiệm trang 179, 180 Sách bài xích tập Giải tích 12: Bài 3.37: a) cho hình phẳng R số lượng giới hạn bởi các đường sau đây:

y1 = f1(x), y2 = f2(x) là những hàm số thường xuyên trên đoạn , x = a và x = b. Hãy chỉ ra công thức sai trong vấn đề tính diện tích hình R.

*

Bài 3.38: diện tích s hình phẳng p. Giới hạn bởi những đường: y1 = x, y2 = 2x, y3 = 2 – x bằng:

A. 1 B. 2/3

C. 2 D. 1/3

Bài 3.39: diện tích của hình phẳng được số lượng giới hạn bởi các đường: y1 = x3; y2 = 4x, bằng:

A. 0 B. 4

C. 8 D. -8

Bài 3.40: cho hình phẳng H giới hạn bởi những đường: y = f(x), y = 0, x = b cùng x = a (trong đó hàm số f(x) tiếp tục trên đoạn ). Thể tích khối tròn xoay khiến cho bởi phép con quay H quanh trục Ox được cho vày công thức:

*

Bài 3.41: tảo hình phẳng Q giới hạn bởi những đường: y1 = sinx với y2 = 2x/π quanh trục Ox, ta được một khối tròn xoay. Lúc đó, thể tích khối tròn luân phiên này bằng:

A. 1/6 B. π/6

C. 8 D. π2/6

Bài 3.42: con quay hình phẳng G giới hạn bởi những đường: y = x3; y = 1, x = 0 xung quanh trục Oy. Khi ấy thể tích của khối tròn luân chuyển này bằng:

A. π B. 5π/3

C. 3π/5 D. 3/5

Lời giải:

Đáp án và chỉ dẫn giải

Bài 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42
Đáp án D D C C D C
Bài 3.37: Đáp án: D.

Vì A, B, C tất cả cùng giá bán trị, D không nên công thức.

Bài 3.38: Đáp án: D.

Diện tích:

*

Bài 3.39: Đáp án: C.

Thấy ngay A và D vô lý vậy chỉ cần kiểm tra hai hiệu quả B cùng C.

Bài 3.40: Đáp án: C.

Lưu ý ở đây b là cận bên dưới còn a là cận trên (b ≤ a), vậy A sai, B thiếu thông số π, D có hệ số π2.