Bài 1: Một cơ quan tất cả 100 người. Tính ra đã bao gồm 25 người học thêm tiếng Pháp, 32 người học thêm tiếng Anh, 37 người học thêm tiếng Nga. Vào số học thêm trên có 7 người vừa học tiếng Pháp vừa học tiếng Anh, 12 người vừa học tiếng Anh vừa học tiếng Nga, 16 người học tiếng Nga và tiếng Pháp, 3 người học cả ba thứ tiếng. Hỏi cơ quan tiền đó:

a) có bao nhiêu người chỉ học thêm một thứ tiếng.

Bạn đang xem: 500 bài toán khó lớp 5 có lời giải đặc sắc nhất

b) tất cả bao nhiêu người ko học thêm ngoại ngữBài 2: Một thùng dầu cân nặng 8kg, sau khoản thời gian rót ra 1/2 số dầu vào thùng thì cả thùng và cả dầu còn lại cân nặng 4,5kg. Tính xem thùng không có dầu cân nặng từng nào ki – lô – gam ?

Bài 3: Một lớp học có 41 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 2/3 số học sinh khá. Số học sinh khá bằng 3 phần tư số học sinh trung bình, còn lại là học sinh yếu. Hãy tính số học sinh từng loại, biết số học sinh yếu tất cả trong khoảng từ 1 đến 5 em.

Bài 4: Một bỏ ra đội thiếu niên chia thành hai team đi nhặt sắt vụn. đội thứ nhất mỗi em thu được 13kg, riêng biệt 1 em nhặt được 6kg, đội thứ hai thu được bằng số sắt của team thứ nhất, vào đó mỗi em nhặt được 10kg, riêng có một em nhặt được 5kg. Hỏi mỗi nhóm bao gồm bao nhiêu em, biết rằng toàn bỏ ra đội nhặt được số sắt nhiều hơn 100kg nhưng ít hơn 500kg.

Bài 5: Người ta để 10 cây viết chì đỏ, 20 bút chì xanh với 30 cây bút chì đen vào một chiếc hộp. Hỏi nếu nhắm mắt thì phải lấy ra ít nhất bao nhiêu cái bút chì để trong số cây viết ấy có:

a) Ít nhất một chiếc bút màu đỏ?

b) Ít nhất một chiếc bút màu xanh?

c) Ít nhất một chiếc cây bút màu đen?

d) Ít nhất nhì chiếc bút cùng màu?

e) Ít nhất gồm một chiếc đỏ, một chiếc xanh, một chiếc đen?

f) Ít nhất nhị chiếc đỏ?Bài 6: Thầy giáo phát 1/5 số vở thầy cài cho lớp. Thầy xuống văn phòng lấy thêm 36 quyển nữa. Như vậy số vở lấy thêm nhiều hơn số vở thầy đã phát 8 quyển. Hỏi cơ hội đầu thầy gồm bao nhiêu quyển vở?

Bài 7: có một số tiền được chia thành hai phần, phần thứ nhất thêm 2000 đồng thì bằng 1/3 số tiền, phần thứ nhị bằng 1/2 số tiền còn lại và 6000 đồng. Hỏi số tiền đó là bao nhiêu?

Bài 8: Tuổi của anh hiện ni là 27. Năm nhưng mà tuổi anh bằng tuổi hiện nay của em thì cơ hội đó em chỉ bằng 1/2 tuổi anh. Hỏi hiện nay em bao nhiêu tuổi?

Bài 9: tất cả hai thúng đựng đầy quýt như nhau với năm rổ đựng đầy cam như nhau. Số quýt ở mỗi thúng gấp 3 lần số cam ở mỗi rổ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Và Đáp Án Cuộc Thi Bác Hồ Với Thái Bình ", Đáp Án Bác Hồ Với Thái Bình

Nếu lấy ra mỗi thúng 12 quả quýt và mỗi rổ 2 quả cam thì số cam còn lại trong số rổ bằng số quýt còn lại trong số thúng. Hỏi thời gian đầu có bao nhiêu quả mỗi loại?

Bài 10: Một chiếc đồng hồ cứ 45 phút lại nhanh lên 3 giây, buổi sáng dịp 6 giờ để giờ theo giờ đúng, vậy buổi chiều thời gian 6 giờ (giờ đúng) thì đồng hồ này chỉ mấy giờ?

Cùng siêng đề:

Cách so sánh 2 phân số bất kỳ qua những ví dụ >>