– Đơn chất phi kim: Nguyên tử liên kết với nhau theo một số nhất định (thường là 2 nguyên tử).

Bạn đang xem: Giải hóa 8 bài 6

*

II. HỢP CHẤT

1. Khái niệm

Ví dụ:

– Nước: H2O có nguyên tố H cùng nguyên tố O.

– muối bột ăn: NaCl tất cả nguyên tố NaCl.

– Axit sunfuric: H2SO4 có nguyên tố H, SO.

* Định nghĩa: Hợp chất là phần đa chất làm cho từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.

– Hợp hóa học gồm:

+ Hợp hóa học vô cơ: H2O, NaOH, NaCl, H2SO4….

+ Hợp hóa học hữu cơ: CH4 (metan), C12H22O11 (đường), C2H2 (axetilen), C2H4 (etilen),…

2. Đặc điểm cấu tạo

– Trong hòa hợp chất: Nguyên tố links với nhau theo một tỷ lệ và một đồ vật tự tốt nhất định.

III. PHÂN TỬ

1. Định nghĩa

Ví dụ:

– Khí hiđro, oxi : 2 nguyên tử cùng loại links với nhau.

– Nước : 2H liên kết với 1O

– muối hạt ăn: 1Na link với 1Cl

* Định nghĩa: Phân tử là hạt đại diện thay mặt cho chất, gồm một số nguyên tử link với nhau và thể hiện tương đối đầy đủ tính chất hoá học tập của chất.

2. Phân tử khối

* Định nghĩa: Phân tử khối là trọng lượng của một phân tử tính bằng đơn vị chức năng Cacbon (đvC)

VD: O2 = 2.16 = 32 đvC ; Cl2 = 71 đvC.

CaCO3 = 100 đvC ; H2SO4 = 98 đvC.

IV. TRẠNG THÁI CỦA CHẤT

– Mỗi chủng loại chất là 1 tập phù hợp vô cùng phệ những hạt nguyên tử xuất xắc phân tử.

– Tuỳ điều kiện mỗi chất rất có thể ở 3 trạng thái: rắn, lỏng, khí. Ở tinh thần khí những hạt biện pháp xa nhau.

* đối chiếu đơn hóa học và hợp chất

Đơn chất​

Hợp chất​

Ví dụ

Sắt, đồng, oxi, nitơ, than chì…

Nước, muối bột ăn, đường…

Khái niệm

Là đông đảo chất do 1 nguyên tố hoá học cấu tạo nên

Là phần nhiều chất do 2 hay những nguyên tố hoá học cấu trúc nên

Phân loại

Gồm 2 loại: kim loại và phi kim.

Gồm 2 loại: hợp hóa học vô cơ với hợp hóa học hữu cơ

Phân tử (hạt đại diện)

– gồm 1 nguyên tử: sắt kẽm kim loại và phi kim rắn – Gồm những nguyên tử thuộc loại: Phi kim lỏng với khí

– Gồm các nguyên tử khác nhiều loại thuộc những nguyên tố hoá học khác nhau

Công thức hóa học

– sắt kẽm kim loại và phi kim rắn: CTHH = KHHH (A) – Phi kim lỏng và khí: CTHH = KHHH + chỉ số (Ax)

CTHH = KHHH của những nguyên tố + các chỉ số tương ứng AxBy

* đối chiếu nguyên tử với phân tử

Nguyên tử​

Phân tử​

Định nghĩa

Là hạt cực kỳ nhỏ, trung hoà về điện, kết cấu nên các chất

Là hạt khôn cùng nhỏ, đại diện cho chất và mang đầy đủ tính chất của chất

Sự biến đổi trong bội phản ứng hoá học.

Nguyên tử được bảo toàn trong số phản ứng hoá học.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Tiếng Anh Lớp 11 Học Kì 1 Có Đáp Án, Bộ Đề Thi Học Kỳ 1 Tiếng Anh 11 Có Đáp Án

Liên kết giữa các nguyên tử vào phân tử đổi khác làm mang lại phân tử này biến hóa thành phân tử khác

Khối lượng

Nguyên tử khối (NTK) cho thấy độ nặng trĩu nhẹ khác nhau giữa những nguyên tử cùng là đại lượng quánh trưng cho mỗi nguyên tố NTK là trọng lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng Cacbon

Phân tử khối (PTK) là trọng lượng của 1 phân tử tính bằng đơn vị Cacbon PTK = tổng trọng lượng các nguyên tử có trong phân tử.