Nguyên tử sắt kẽm kim loại và phi kim mong muốn đạt đến thông số kỹ thuật electron bền thì bắt buộc thực hiện quá trình nhường nhận electron, trở thành ion trái dấu liên kết nhau, hotline là liến kết ion.

Bạn đang xem: Giải hóa 10 bài 12


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Sự tạo nên thành ion, cation, anion

1.2.Sự tạo ra thành liên kết ion

1.3.Tinh thể ion

2. Bài tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 12 hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK với Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 12 Chương 3 hóa học 10


1.1.1. Ion, Cation, AnionSự tạo thành thành ion

Nguyên tử luôn luôn trung hòa về điện, nhưng khi nguyên tử nhường hay nhận thêm electron thì nó trở thành phần tử mang điện hotline là ion.

Sự tạo thành thành CationKhi nguyên tử sắt kẽm kim loại nhường đi e không tính cùng thì biến thành ion dương (hay Cation).Các nguyên tử kim loại lớp ngoài cùng gồm 1,2,3 electron → dễ dàng nhường electron để tạo ra cation (ion dương) có cấu hình chắc chắn của khí hiếm.

*

Hình 1:Sự xuất hiện ion Li+

Li→Li++ 1e

Cấu hình electron của Li: 1s22s1, Nguyên tử Li dễ dàng nhường 1 electron ở lớp bên ngoài cùng (1s22s1), thay đổi ion dương Li+(1s2)Ví dụ:

Na →Na++ 1e (cation Natri)

Mg→ Mg2++ 2e (cation Magie)

Al→ Al3++ 3e (cation Nhôm)

Kết luận:

Trong các phản ứng hóa học, nhằm đạt thông số kỹ thuật electron bền của khí hãn hữu nguyên tử sắt kẽm kim loại có khuynh hướng nhường e mang đến nguyên tử nguyên tố không giống để biến chuyển ion dương, hotline là cation.

Tổng quát: M → Mn+ + ne

Sự chế tác thành CationKhi nguyên tử phi kim nhận thêm electron thì biến thành ion âm (hay Anion).Các nguyên tử phi kim lớp bên ngoài cùng bao gồm 5,6,7e có khả năng nhận thêm electron và trở thành anion (ion âm) có cấu hình bền bỉ của khí hiếm.

*

Hình 2:Sự xuất hiện ion F-

F + 1e→ F-

Cấu hình e của nguyên tử F : 1s2 2s2 2p5

Do tất cả 7e phần ngoài cùng bắt buộc Flo có xu thế nhận thêm 1e để dành được cấu hình bền vững của khí thảng hoặc Ne

*

Hình 3:Sự sinh ra ion Cl-

Cl + 1e→ Cl-

Ví dụ: O + 2e→O2-
Các anion được gọi theo tên gốc axit (trừ oxi). F-(ion florua), Cl-(ion clorua) ...
Kết luận:

Trong những phản ứng hóa học, nhằm đạt thông số kỹ thuật electron bền của khí thi thoảng nguyên tử phi kim có khuynh hướng nhận e từ nguyên tử những nguyên tố không giống để đổi mới ion âm, call là anion.

Tổng quát: A + ne → An-

1.1.2. Ion đối chọi nguyên tử cùng Ion Đa nguyên tửIon 1-1 nguyên tửLà các ion tạo cho từ một nguyên tử.Ví dụ: Cation: Na+, Ca2+… Anion: Cl- ,S2- …Ion nhiều nguyên tửLà hầu như nhóm nguyên tử có điện tích dương hay âm.Ví dụ: Cation: NH4+... Anion: SO42-, OH-…

1.2. SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ION


Ví dụ: Xét phân tử NaCl

Nguyên tử Na nhịn nhường 1e đến nguyên tử Cl để biến thành ion dương Na+.

na → Na+ + 1e

Mỗi nguyên tử Cl nhấn 1e để trở thành ion âm Cl-

Cl + 1e → Cl-

*

Hình 4:Quá trình hình thành link ion thân Natri với Clo

Liên kết ion là links được hình thành bởi vì lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion có điện trái dấu.Phản ứng hóa học:2Na + Cl2→ 2 NaCl

1.3. TINH THỂ ION


1.3.1. Tinh thể NaCl

Ở thể rắn, NaCl tồn tại bên dưới dạng tinh thể. Trong mạng tinh thể NaCl các ion Na+,Cl- được phân bổ luân phiên mọi đặn và gồm trật từ trên các đỉnh của hình lập phương nhỏ. Bao phủ mỗi ion đều có 6 ion ngược dấu liên kết với nó.

*

Hình 5:Tinh thể ion NaCl

1.3.2. đặc điểm chung của hợp hóa học ionTinh thể ion bền theo thời gian vững bởi lực hút tĩnh điện giữa những ion ngược vết trong tinh thể lớn. Các hợp chất ion phần đông khá rắn, cực nhọc nóng chảy, khó bay hơi.Các hợp hóa học ion hay tan các trong nước. Lúc nóng chảy, khi phối hợp trong nước chúng tạo ra thành dung dịch dẫn được điện, còn sinh sống trạng thái rắn thì không dẫn được điện.

Xem thêm: Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 6 Phần Số Học, Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 6


Bài 1:

Nguyên tố X cùng Y thuộc nhóm A; nguyên tử yếu tố X bao gồm 7 electron trên những phân lớp s, nguyên tử nhân tố Y gồm 17 electron trên các phân lớp p Công thức hợp hóa học tạo vị X với Y; link hóa học tập trong hợp hóa học đó là:

Hướng dẫn:

Nguyên tử nguyên tố X có 7 electron trên những phân lớp s⇒X: 1s22s23s24s25s1Vì thuộc nhóm A yêu cầu X thuộc nhóm IANguyên tử yếu tố Y bao gồm 17 electron trên các phân lớp p⇒Y: 2p63p64p5⇒4s24p5Vì Y thuộc team A⇒X thuộc đội VIIA⇒Hợp chất XY: links ion

Bài 2:

Nguyên tử thành phần X gồm electron cuối cùng thuộc phân lớp s, nguyên tử yếu tố Y tất cả electron sau cùng thuộc phân lớp p Biết rằng tổng số electron vào nguyên tử của X cùng Y là 20. Bản chất của liên kết hóa học trong hợp chất X – Y là:

Hướng dẫn:

X có e cuối nằm trong phân lớp s ⇒ team A (I hoặc II).Y có e cuối ở trong phân lớp p⇒ team A (III → VIII).eX+ eY= 20⇒ pX+ pY= 20Ta có: X chỉ rất có thể là: H (p = 1); He (p = 2); mãng cầu (p = 11) với K (p = 19).⇒ Ta thấy chỉ có Na (p = 11)⇒ pY= 9 (Flo) thỏa mãn.⇒ X - Y: NaF (liên kết ion).