Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng. Viết số phù hợp vào nơi chấm. Tận hưởng ứng phong trào vẽ tranh tuyên truyền đảm bảo an toàn môi trường, lớp 2A vẽ được 17 bức tranh, lớp 2B vẽ được rất nhiều hơn lớp 2A là 8 bức tranh, lớp 2C vẽ được đôi mươi bức tranh. Có một cân hai đĩa, một quả cân nặng 5 kg với một quả cân nặng 2 kg. Hỏi chỉ sử dụng hai lần cân, làm ráng nào lấy được một kg gạo từ thùng gạo to?


Câu 1 (Bài 36, máu 2) trang 133, 134 VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 2 tập 1

*

Hai đồng hồ chỉ cùng giờ vào giờ chiều là:

A. N với E B. N cùng G C. M với E

*

Độ dài mặt đường gấp khúc ABCD là:

A. 8 cm B. 13 cm D. 31 cm

Phương pháp:

a) Quan cạnh bên tranh nhằm tìm hai đồng hồ thời trang chỉ thuộc giờ buổi chiều.

b) Độ dài mặt đường gấp khúc ABCD = Độ lâu năm đoạn thẳng AB + độ lâu năm đoạn trực tiếp BC + độ lâu năm đoạn thẳng CD.

Lời giải:

a) Hai đồng hồ thời trang chỉ thuộc giờ vào giờ chiều là M và E.

Chọn đáp án C.

b) Độ dài con đường gấp khúc ABCD là 4 centimet + 4 centimet + 5 centimet = 13 cm.

Chọn đáp án B.

Câu 2 (Bài 36, huyết 2) trang 134, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Viết số phù hợp vào chỗ chấm.

*

Phương pháp:

a) cân nặng của quả dưa = 5 kg – 2 kg = 3 kg.

b) Số lít nước sót lại trong can bởi 10 – 2 – 2 – 2 = 4 lít

Lời giải:

a) Em quan tiếp giáp hình: 

Em thấy: 1 trái dưa + 2 kilogam = 5 kg buộc phải 1 quả dưa = 5 kilogam – 2 kilogam = 3 kg.

=> quả dưa cân nặng 3 kg

b) Em quan tiếp giáp hình

Em thấy: có 3 ly chứ 2 l nên số lít nước sót lại là: 10 l – 2 l – 2 l – 2 l = 4 l

Em điền như sau:

*

Câu 3 (Bài 36, huyết 2) trang 134, 135 VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Hưởng ứng phong trào vẽ tranh tuyên truyền đảm bảo an toàn môi trường, lớp 2A vẽ được 17 bức tranh, lớp 2B vẽ được không ít hơn lớp 2A là 8 bức tranh, lớp 2C vẽ được 20 bức tranh. Hỏi:

a) Lớp 2B vẽ được từng nào bức tranh?

b) Lớp 2A và lớp 2C vẽ được bao nhiêu bức tranh?

Phương pháp:

Số tranh lớp 2B vẽ được = Số tranh của lớp 2A + 8 bức tranh.

Số tranh của lớp 2A cùng lớp 2C = Số tranh của lớp 2A + số tranh của lớp 2B.

Lời giải:

a) Để biết lớp 2B vẽ được từng nào bức tranh, em lấy số tranh ảnh lớp 2A vẽ được (17 bức tranh) cộng với số bức tranh lớp 2B vẽ được nhiều hơn lớp 2A (8 bức tranh). Em bao gồm phép tính: 17 + 8 = 25

Bài giải

Lớp 2B vẽ được số bức ảnh là:

17 + 8 = 25 (bức)

Đáp số: 25 bức tranh. 

b) Để hiểu rằng lớp 2A với lớp 2C vẽ được từng nào bức tranh, em rước số bức ảnh của lớp 2A cộng với số bức ảnh của lớp 2C, em tất cả phép tính: 17 + trăng tròn = 37. Em trình bày như sau:

Bài giải

Lớp 2A và lớp 2C vẽ được số tranh ảnh là:

17 + đôi mươi = 37 (bức)

Đáp số: 37 bức tranh.

Câu 4 (Bài 36, tiết 2) trang 135, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

*

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả các phép tính theo hướng mũi thương hiệu rồi điền số tương thích vào ô trống.

Lời giải:

Em thực hiện cộng, trừ lần lượt những phép tính tự trái sang cần được công dụng như sau:

*

Câu 5 (Bài 36, máu 2) trang 135, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Có một cân nặng hai đĩa, một quả cân 5 kg với một quả cân 2 kg. Hỏi chỉ sử dụng hai lần cân, làm vắt nào lấy được 1 kg gạo tự thùng gạo to?

Phương pháp:

Lần cân nặng 1: Đặt quả cân 2 kg lên đĩa, đem gạo để lên trên đĩa cân còn lại sao cho 2 đĩa cân thăng bằng.

Lần cân 2: Đặt quả cân nặng 5 kilogam lên đĩa, đặt quả cân nặng 2 kg cùng số gạo đem ở lần 1 mang lại lên đĩa cân nặng còn lại. Rước thêm gạo để vào đĩa cân này cho tới khi cân thăng bằng.

Xem thêm: Bài Soạn Văn Lớp 8 Bài Nói Giảm Nói Tránh (Trang 107), Soạn Bài Nói Giảm Nói Tránh (Chi Tiết)

Lời giải:

Em tiến hành cân như sau:

Lần 1: 

1 mặt để 1 quả cân 5 kg, 1 bên để 1 quả cân nặng 2 kg cùng để túi gạo thế nào cho cân được thăng bằng.

Khi đó túi gạo nặng: 5 kg – 2 kilogam = 3 kg

Lần 2: 

1 mặt để quả cân 2 kg, một bên để túi gạo làm thế nào cho cân thăng bằng. Khi ấy túi gạo nặng 2 kg.