toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Điều xác định nào dưới đây chỉ đúng cho hoạt động thẳng cấp tốc dần đều?

A. Chuyển động có véc tơ tốc độ không đổi 

B.Gia tốc của chuyển động không đổi 

C. Vận tốc của chuyển động tăng dần phần đông theo thời gian 

D. Gia tốc của chuyển động là hàm bậc nhất của thời gian


*


Câu như thế nào đúng?

A. Gia tốc của vận động thẳng nhanh dần đều lúc nào cũng lớn hơn gia tốc của vận động thẳng chậm lại đều.

Bạn đang xem: Gia tốc của chuyển động nhanh dần đều là

B. Vận động thẳng nhanh dần đều phải sở hữu gia tốc lớn thì có gia tốc lớn.

C. Hoạt động thẳng chuyển đổi đều có tốc độ tăng, giảm đều theo thời gian.

D. Vận tốc trong vận động thẳng cấp tốc dần đều phải có phương, chiều cùng độ mập không đổi.


Câu nào sai ?

Trong hoạt động thẳng nhanh dần đông đảo thì

A. Vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.

B. Vận tốc tức thời tăng theo hàm số hàng đầu của thời gian.

C. Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc nhị của thời gian.

D. Gia tốc là đại lượng ko đổi.


Chỉ ra câu sai.

A. Tốc độ tức thời của hoạt động thẳng đổi khác đều tất cả độ béo tăng hoặc sút đều theo thời gian.

B. Tốc độ của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi.

C. Vectơ gia tốc của hoạt động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc trái hướng với vectơ vận tốc.

D. Trong chuyển động thẳng chuyển đổi đều, quãng lối đi được giữa những khoảng thời hạn bằng nhau thì bởi nhau.


Phát biểu nào tiếp sau đây đúng

aTrong hoạt động chậm dần dần đều, véctơ gia tốc luôn luôn cùng chiều với véctơ vận tốc.

bChuyển đụng thẳng thay đổi đều có tốc độ tăng hoặc sút đều theo thời gian.

cChuyển rượu cồn thẳng nhanh dần đều phải có quãng đường tăng đều theo thời gian.

dTrong hoạt động thẳng cấp tốc dần đều, véctơ gia tốc luôn cùng chiều với véctơ vận tốc 

Phát biểu nào sau đây đúng.

aLực là lý do làm thay đổi chuyển cồn của thiết bị hoặc tạo nên vật bị đổi thay dạng.

bLực là tại sao làm vật chuyển động.

cVật luôn vận động theo hướng của lực tác dụng.

ae góp mik nhanh nha :((

dNếu những lực chức năng vào thiết bị mất đi thì đồ đang hoạt động sẽ dừng lại. 


Lớp 10 đồ lý
0
0

Một hóa học điểm đang vận động thẳng phần nhiều với vận tốc 4m/s thì tăng tốc hoạt động nhanh dần dần đều.

a) Tính gia tốc của hóa học điểm biết rằng sau khi đi được quãng đường 8m thì nó đạt vận tốc 8m/s.

b)Viết phương trình hoạt động của chất điểm. Chọn chiều dương là chiều đưa động, gốc tọa đọ trùng với vị trí hóa học điểm ban đầu tăng tốc, gốc thời hạn là thời điểm tăng tốc.

c)Xác định vị trí mà lại tại đó hóa học điểm có tốc độ 13m/s.


Lớp 10 đồ vật lý
1
0

Đồ thị gia tốc theo thời hạn của chuyển động thẳng như hình vẽ. Hoạt động thẳng nhanh dần đầy đủ là đoạn

*

A. MN.

B. NO.

C. OP.

D. PQ. 


Lớp 10 thiết bị lý
1
0

Đồ thị vận tốc theo thời hạn của vận động thẳng như hình vẽ. Hoạt động thẳng nhanh dần đông đảo là đoạn

*

A. MN

B. NO

C. OP

D. PQ


Lớp 10 đồ vật lý
1
0

Đồ thị tốc độ theo thời gian của vận động thẳng như hình vẽ. Vận động thẳng nhanh dần phần nhiều là đoạn

*

A. MN.

B. NO.

C. OP.

D. PQ


Lớp 10 thứ lý
1
0

Đồ thị gia tốc theo thời hạn của vận động thẳng như hình vẽ. Chuyển động thẳng cấp tốc dần hầu hết là đoạn

*

A. MN

B.NO

C.OP

D.PQ


Lớp 10 vật lý
1
0

Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s, tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đầy đủ sau 10 s đạt vận tốc 25 m/s. (Lấy nơi bắt đầu toạ độ và gốc thời hạn là dịp ô tô ban đầu tăng tốc, chiều dương là chiều đưa động)

a. Tính gia tốc của ô tô.

Xem thêm: 15+ Bài Tập Câu Bị Đông Trong Tiếng Anh Lớp 10, Passive Voice (Câu Bị Động)

b. Tính quãng con đường mà ô tô đi được vào 10 s đó.


Lớp 10 trang bị lý
2
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)